[10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần chi tiết + bài tập

Bạn đang xem: [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần chi tiết + bài tập tại bangtuanhoan.edu.vn

Trong tiếng Anh, thì tương lai đơn và tương lai gần (The Future Simple & The Near Future) đều được sử dụng để diễn tả về tương lai, những dự kiến, kế hoạch. Vậy làm cách nào để phân biệt hai thì này? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện thì tương lai đơn và tương lai gần một cách cụ thể nhất thông qua lý thuyết và bài tập thực hành.

Khái niệm thì tương lai đơn và tương lai gần (The future simple & Near future)

Thì tương lai đơn (Simple future tense) là một tri thức cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh, được dùng để diễn tả một quyết định, một kế hoạch “tự phát” – nảy ra tức thời ngay tại thời khắc nói. Thì tương lai đơn thường được sử dụng với động từ “to think” trước nó.

Ví dụ:  

Ok. I will go with you tomorrow. (Được thôi. Ngày mai tôi sẽ đi với bạn)

Khác với thì tương lai đơn, thì tương lai gần (Near future tense) dùng để diễn tả một dự kiến cụ thể có kế hoạch từ trước, đã có tính toán sẵn trong tương lai ko xa.

Ví dụ: 

I am going to travel in Hanoi this weekend. (Tôi sẽ du lịch ở thị thành Hà Nội vào cuối tuần này)

Không những thế, thì tương lai gần và tương lai đơn đều được sử dụng để dự đoán một điều gì đó trong tương lai.

Ví dụ: 

I think it will rain later so take a raincoat! (Tôi nghĩ trời sẽ mưa nên bạn mang theo áo che mưa nhé)

The sky is very black. It is going to rain. (Nhìn những đám mây đen kìa. Trời sắp mưa)

So sánh công thức thì tương lai đơn và tương lai gần

Tương lai đơn và tương lai gần là hai thì phổ thông và dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh với các cách sử dụng thích hợp theo nhiều văn cảnh không giống nhau. Ở phần này, chúng ta cùng phân biệt công thức giữa hai thì này thông qua ba cấu trúc câu khẳng định, phủ định và câu nghi vấn nhé! 

 

Loại câu

Thì tương lai đơn

Thì tương lai gần

Câu khẳng định

Động từ thường

(+) S + will + V(nguyên thể)

Ví dụ: 

She will buy a new car. (Cô đấy sẽ sắm một chiếc xe mới)

Động từ “to be”

(+) S + will + be + N/Adj

Ví dụ:

She‘ll be fine. (Cô đấy sẽ ổn thôi!)

(+) S + is/am/ are + going to + V(nguyên thể)

Ví dụ: They are going to buy a new house this month. (Họ sẽ sắm một ngôi nhà mới trong tháng này)

Câu phủ định 

Động từ thường

(-) S + will + not+ V(nguyên thể)

Ví dụ: 

He won’t come back tonight. (Anh đấy sẽ ko quay trở lại vào tối nay)

Động từ “to be”

(-) S + will not + be + N/Adj

Chú ý: will not = won’t

(-) S + is/am/are + not + going to + V (nguyên thể)

Ví dụ: She isn’t going to meet her parents tomorrow. (Cô đấy sẽ ko gặp bố mẹ cô đấy vào ngày mai)

Câu nghi vấn

Động từ thường

(?) Will + S + V(nguyên thể)?

Yes, S + will/ No, S + won’t.

Ví dụ: 

Will you bring me something to drink? (Bạn sẽ mang cho tớ cái gì đó uống chứ?)

Yes, I will./ No, I won’t.

 

Động từ “to be”

(?) Will + S + be + …?

Yes, S + will/ No, S + won’t.

Ví dụ: 

Will you be home tomorrow? (Ngày mai bạn có ở nhà ko?)

Yes, I will./ No, I won’t.

(?) Is/Am/Are + S + going to + V(nguyên thể)?

Yes, S + is/ am/ are.

No, S + isn’t/ am not/ aren’t.

Ví dụ: Are you going to buy an apartment? (Bạn sắp sắm một căn hộ à?)

 Yes, I am./ No, I’m not

Cách dùng thì tương lai đơn và tương lai gần có gì không giống nhau?

Thực tiễn, có rất ít bạn quan tâm tới sự không giống nhau của việc dùng thì tương lai gần và tương lai đơn trong quá trình học tiếng Anh. Hồ hết chúng ta đều có thói quen sử dụng thì tương lai đơn cho tất cả các hành động sẽ diễn ra trong tương lai. Mặc dù chúng đều được sử dụng để diễn tả về tương lai nhưng lúc nào dùng tương lai đơn lúc nào dùng tương lai gần? Cùng đi tìm sự khác lạ trong văn cảnh và cách dùng của hai thì này.

Thì tương lai đơn và tương lai gần có gì khác nhau. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Thì tương lai đơn

Lúc những dự kiến, hành động trong tương lai ko có dự trù sẵn, hãy sử dụng thì tương lai đơn trong những trường hợp này:

Ví dụ: 

I’ll buy one for you too. (Tôi sẽ sắm cho bạn một cái)

I think I’ll try one of those. (Tôi nghĩ tôi sẽ thử một trong số đó)

 • Diễn tả một sự dự đoán, ý tưởng, niềm tin về tương lai nhưng ko có căn cứ.

Ví dụ: 

I’ll give you a discount if you buy it right now. (Đội của tôi sẽ ko vô địch mùa giải này)

I promise I will behave next time. (Tôi nghĩ trời sẽ mưa nên hãy mang theo ô)

Ví dụ: 

I’ll give you a discount if you buy it right now. (Tôi sẽ khuyến mại cho bạn nếu bạn sắm nó ngay hiện giờ)

I’ll take you to the movies if you’d like. (Tôi sẽ đưa bạn đi xem phim nếu bạn muốn)

Ví dụ:

My kids won’t listen to anything I say. (Những đứa trẻ của tôi sẽ ko nghe bất kỳ điều gì tôi nói)

Thì tương lai gần

Cấu trúc “be going to” cùng được sử dụng để chỉ tương lai nhưng đã có dự trù sẵn, có kết nối với hiện nay. Thì tương lai gần được sử dụng trong các trường hợp sau:

Ví dụ: 

They have already bought a little beach house, they’re going to retire to the beach. (Họ đã sắm một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, họ sẽ nghỉ hưu ở bãi biển)

I’m going to accept the job offer. (Tôi sẽ đồng ý lời yêu cầu làm việc)

 • Lúc diễn tả một sự dự đoán, ý tưởng, niềm tin về tương lai dựa trên tín hiệu, căn cứ hay chứng cứ

Ví dụ: 

I don’t feel well, I think I’m going to throw up. (Tôi cảm thấy ko ổn, tôi nghĩ mình sắp nôn). 

Xem thêm: Thì tương lai đơn (Future tense): Trọn bộ tri thức cụ thể nhất + bài tập

Nhận mặt thì tương lai đơn và tương lai gần như thế nào?

Sau lúc nắm rõ những tri thức và văn cảnh sử dụng của hai thì này, hãy chú ý thêm tới những tín hiệu nhận diện phổ thông sau đây để phân biệt nhanh thì tương lai đơn và tương lai gần nhé!

Nhận mặt thì tương lai đơn

Dưới đây là một số tín hiệu nhận diện chính được sử dụng với thì tương lai đơn. Rộng rãi nhất là trong câu có các trạng từ chỉ thời kì ở tương lai:

 • In + thời kì: Trong … nữa 

 • Tomorrow: Ngày mai

 • Next day: Ngày hôm tới

 • Next week/ next month/ next year…: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới…

 • Someday: Một ngày nào đó

 • Soon: Vừa xong

 • As soon as: Ngay lúc có thể

Hoặc trong câu có những động từ nêu ý kiến như:

Nhận mặt thì tương lai gần

Cũng giống như thì tương lai đơn, tín hiệu nhận diện thì tương lai gần bao gồm các trạng từ chỉ thời kì trong tương lai nhưng có thêm những căn cứ hay những dẫn chứng cụ thể.

Bài tập củng cố tri thức thì tương lai đơn và tương lai gần kèm lời giải cụ thể

Sau lúc nắm rõ cách phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần, hãy cùng bangtuanhoan.edu.vn vận dụng tri thức trên để giải một số bài tập dưới đây nhé!

Làm bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần. (Ảnh: Shutterstock.com)

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

 1. “I haven’t got my bag.” “That’s OK…… you mine.”

 1. I’m going to lend
 2. I’ll lend
 1. It’s Lisa’s birthday next month, so…….. her some flowers.

 1. we’re going to buy 
 2. we’ll buy
 1. Will you lend me £15? I promise……….  it back to you tomorrow.

 1. I’m going to give
 2. I’ll give
 1. ………. a party tomorrow. It’s all planned, so I hope it won’t be stormy.

 1. We’re going to have
 2. We’ll have
 1. ‘Lisa’s starting university tomorrow.’ ‘What …… study?’

 1. is she going to
 2. will she
 1. You ……. that film. It’s very boring. Let’s choose another one.

 1. aren’t going to like
 2. won’t like
 1. Look! The coach………! Run or we’ll miss it.

 1. is going to leave
 2. will leave

Đáp án: 

 1. A

 2. B

 3. A

 4. A

 5. B

 6. A

Bài tập 2. Điền đáp án đúng vào chỗ trống

 1. Would you like milk or coffee? I (have) ___ coffee.

 2. It’s 6 o’clock already. We (miss) ___ the bus.

 3. Watch out! You (hurt) ___  yourself.

 4. Lisa is always late. I’m sure he (be) ___  late tomorrow, too.

 5. The friends (stay) ___ tonight. They are grounded.

 6. I don’t think they (spend) ___ their holidays by the sea again.

 7. If you don’t stop bullying him, I (tell) ___ the teacher.

 8. Look! They (wash) ___ the car.

 9. It’s starting to rain. I (put up) ___ the umbrella.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo

Đáp án: 

 1. will have

 2. are going to miss

 3. are going to hurt 

 4. is going to be

 5. are going to stay in

 6.  will spend 

 7. will tell

 8. are going to wash

 9. will put up

Bài tập 3. Sử dụng những từ gợi ý đã cho để hoàn thành câu sau: 

 1. She/ not/ want/ eat/ meat/ I/ think/ consume/ vegetables.

 2. You/ bring/ umbrella/ weather/ be/ rain.

 3. Mother/ know/ my bike/ break/ fix/ this afternoon.

 4. Friends/ stay/ here/ until/ finish/ homework.

 5. She/ take care/ herself/ well /Don’t worry.

Đáp án:

 1. She doesn’t want to eat meat, I think she will consume vegetables.

 2. You should bring an umbrella because the weather is going to rain.

 3. My mother knows that my bike has broken, so she is going to fix it this afternoon.

 4. Her friends will stay here until they finish their homework.

 5. She will take care of herself well. Don’t worry!

Thì tương lai đơn và tương lai gần được coi là tri thức nền tảng của ngữ pháp tiếng Anh, được đưa vào chương trình giảng dạy ngay từ những năm đầu Tiểu học và THCS. Độc giả có thể tìm hiểu thêm nhiều tri thức tiếng Anh hữu dụng khác thông qua ứng dụng bangtuanhoan.edu.vn Junior và bangtuanhoan.edu.vn Stories – app học tiếng Anh cho trẻ uy tín, được nhiều phụ huynh tin dùng nhất hiện nay.

Bài viết trên đã phân phối cụ thể những tri thức xoay quanh thì tương lai đơn và tương lai gần cùng những bài tập thực hành cơ bản.  Để có thể phân biệt nhanh chóng và sử dụng thành thục cấu trúc hai thì này, đừng quên nắm thật chắc các tri thức cơ bản về cách sử dụng, công thức cũng như ghi nhớ các tín hiệu nhận diện cơ bản nhé! Kỳ vọng bài viết trên đã giúp bạn có những tri thức hữu dụng trong học tập và vận dụng tốt trong giao tiếp hàng ngày.

Bạn thấy bài viết [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần cụ thể + bài tập có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần cụ thể + bài tập bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Giáo dục
#phút #phân #biệt #nhanh #Tương #lai #đơn #và #tương #lai #gần #chi #tiết #bài #tập

”Xem

Bạn thấy bài viết [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần chi tiết + bài tập có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần chi tiết + bài tập bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: [10 phút phân biệt nhanh] Tương lai đơn và tương lai gần chi tiết + bài tập tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận