3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense)

Bạn đang xem: 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) tại bangtuanhoan.edu.vn

Trong một câu tiếng Anh có thể có nhiều mệnh đề, nhiều mệnh đề ghép thành một câu. Để tạo ra một ý nghĩa hoàn chỉnh nhưng mà người nghe có thể hiểu được, các động từ trong mỗi mệnh đề cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thì. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định tự điển tiếng anh để có thể vận dụng nó một cách chuẩn xác trong cả văn nói và văn viết.

Các thì tiếng Anh: Sự hài hòa giữa các thì cơ bản

Cụ thể, câu trong tiếng Anh thông thường sẽ có nhiều mệnh đề (S+V) diễn tả đầy đủ và trọn vẹn ý của người nói. Lúc đó, các động từ (Verbs) có mặt trong câu nhất mực sẽ yêu cầu sự hài hòa, để câu văn trở thành chặt chẽ, logic. Nói dễ hiểu hơn, ở mệnh đề phụ, các động từ sẽ bị chi phối bởi thì của các động từ nằm trong mệnh đề chính.

Dưới đây là một số trường hợp cơ bản minh họa cho sự hòa hợp giữa các thì trong tiếng Anh nhưng mà bạn cần biết:

Hiện Tại – Quá Khứ (Present – Past)

Thì hiện nay hoàn thành – SINCE – Thì quá khứ đơn

Ví dụ: Tôi đã ko gặp cô đấy kể từ lúc tôi tốt nghiệp. (Tôi đã ko gặp cô đấy kể từ lúc tốt nghiệp)

Quá Khứ – Quá Khứ (Quá Khứ – Quá Khứ)

Quá khứ tiếp tục hành động tiếp tục từ quá khứ) – WHEN – Thì quá khứ đơn (hành động bị gián đoạn trong quá khứ). Trong trường hợp này, trật tự của hai thì có thể hoán đổi cho nhau nếu tình huống kéo dài xảy ra sau thán từ.

Ví dụ: Họ tới nhà tôi lúc tôi đang ăn trưa. (Họ tới nhà tôi lúc tôi đang ăn trưa.)

Quá khứ hoàn thành (hành động xảy ra trước) – WHEN – Thì quá khứ đơn (hành động xảy ra sau). Tương tự như trường hợp trên, có thể đảo trật tự hai thì tùy theo trật tự hành động.

Ví dụ: Mẹ tôi đã tới văn phòng lúc tôi mở màn bài học ở trường. (Mẹ tôi tới doanh nghiệp ngay lúc tôi mở màn đi học.)

Thì quá khứ đơn – WHEN – Thì quá khứ đơn (Diễn tả hành động xảy ra liên tục).

Ví dụ: Cô đấy chơi ghi-ta lúc cô đấy về nhà (Cô đấy chơi ghi-ta ngay lúc về nhà)

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (diễn tả các hành động song song) / Quá Khứ Đơn (chỉ các hành động xen vào) – WHILE – Quá Khứ Tiếp Diễn (Ko dùng các động từ trạng thái như: know, learn, be, like,thuộc về,ghét).

Ví dụ: Tôi đang nấu bữa trưa trong lúc em gái tôi đang xem TV. (Tôi đang nấu bữa trưa, trong lúc em gái tôi đang xem TV)

Thì Quá Khứ Đơn – SAU – Thì Quá Khứ Hoàn Thành

hoặc : SAU + Thì quá khứ hoàn thành, Thì quá khứ đơn.

Ví dụ: Anh đấy đi xem phim sau lúc làm xong bài tập về nhà. (Anh đấy đi xem phim sau lúc làm xong bài tập về nhà.)

Quá khứ hoàn thành – TRƯỚC/ BỞI THỜI GIAN – Thì quá khứ đơn

Ví dụ: Anh đấy đã rời khỏi nhà lúc chúng tôi tới văn phòng của anh đấy. (Anh đấy về nhà ngay lúc chúng tôi tới văn phòng của anh đấy.)

Thì Quá Khứ Đơn – AS SOON AS – Thì Quá Khứ Đơn

Ví dụ: Tôi đã gọi cho mẹ tôi ngay lúc tôi tới sân bay. (Tôi ngay tức tốc gọi cho mẹ tôi ngay lúc tôi tới sân bay.)

Thì quá khứ đơn – UNTIL/TILL – Quá khứ đơn/ Quá khứ hoàn thành

Ví dụ: Anh đấy gọi cho tôi cho tới lúc anh đấy tới siêu thị. (Anh đấy gọi cho tôi lúc anh đấy đi siêu thị)

Hiện Tại – Tương Lai

Quy tắc về thì hiện tại-tương lai:

Thì tương lai đơn – WHEN – Ngày nay đơn + Thời kì tương lai

Ví dụ: Tôi sẽ gọi cho bạn lúc tôi gặp cô đấy

Thì tương lai đơn – SAU – Ngày nay hoàn thành / Ngày nay đơn + Thời kì trong tương lai

Ví dụ: Cô đấy sẽ trở về nhà sau lúc hoàn thành bài rà soát. (Cô đấy sẽ về nhà sau lúc hoàn thành bài rà soát.)

Thì tương lai đơn – TRƯỚC – Thì hiện nay đơn

Ví dụ: Gia đình tôi sẽ tới đó trước lúc bữa tiệc mở màn

Thì tương lai hoàn thành – THEO THỜI GIAN – Thì hiện nay đơn

Ví dụ: Tôi sẽ hoàn thành báo cáo của mình trước lúc người quản lý tới đây

Thì tương lai đơn – AS SOON AS – Thì hiện nay hoàn thành / Thì hiện nay đơn

Ví dụ: Tôi sẽ chơi một số môn thể thao ngay sau lúc tôi hoàn thành tất cả các bài tập về nhà

Thì tương lai đơn – UNTIL – Thì hiện nay đơn

Ví dụ: Tôi sẽ đợi cho tới lúc bạn quay lại

Liên kết 2 thì trong câu với mệnh đề chính và mệnh đề phụ

Trong trường hợp này, bạn cần biết thì của mệnh đề chính là gì để chia ở mệnh đề phụ cho thích hợp với văn cảnh.

Mệnh đề chính thì hiện nay đơn

Đối với trường hợp mệnh đề chính ở thì hiện nay đơn thì ta sẽ chia mệnh đề phụ với các thì như sau:

1. Thì hiện nay đơn:

Ví dụ: Cô đấy nói, cô đấy thường đi bộ tới văn phòng của cô đấy.

2. Thì hiện nay tiếp tục:

Ví dụ: Anh đấy nói, anh đấy đang đọc sách ngay hiện thời.

3. Thì hiện nay hoàn thành:

Ví dụ: Họ nói, họ đã sống ở thành thị Đà Nẵng được 2 năm.

4. Thì tương lai đơn:

Ví dụ: Tôi nói, ngày mai tôi sẽ đi học.

5. Thì quá khứ đơn:

Ví dụ: Cô đấy nói, cô đấy đã gặp Taylor tuần trước.

Mệnh đề chính ở thì quá khứ đơn

Đối với trường hợp mệnh đề chính ở thì quá khứ đơn thì ta sẽ chia mệnh đề phụ với các thì như sau:

1. Quá khứ đơn:

Ví dụ: Tôi nói tôi đã đi xem phim vào chủ nhật tuần trước. (Tôi nói tôi đã đi xem phim vào chủ nhật tuần trước)

2. Quá khứ tiếp tục:

Ví dụ: Nam nói rằng anh đấy đang chơi thể thao lúc 7 giờ tối thứ Hai tuần trước. (Nam nói rằng anh đấy đang chơi thể thao lúc 7 giờ tối thứ Hai tuần trước

3. Quá khứ hoàn thành:

Ví dụ: Mẹ tôi nói rằng bà đã đi thăm bằng hữu trước lúc bà trở về nhà. (Mẹ tôi nói rằng bà đã đi gặp bằng hữu trước lúc về nhà.)

4. Sẽ + V – inf:

Ví dụ: Ariana nói, cô đấy sẽ hoàn thành báo cáo của mình vào ngày mai. (Ariana nói rằng cô đấy có thể sẽ hoàn thành báo cáo vào ngày mai.)

5. Were/ Was going to + V-Inf:

Ví dụ: Tôi quyết định tối hôm đó tôi sẽ tới thăm bố mẹ tôi. (Tôi quyết định tới thăm bố mẹ tôi tối hôm đó.)

6. Ngày nay đơn:

Ví dụ: Cha tôi nói rằng mặt trời mọc ở phương Đông. (Cha tôi nói rằng mặt trời mọc ở phía đông)

Mệnh đề chính thì hiện nay hoàn thành

Nếu mệnh đề chính ở thì hiện nay hoàn thành thì các mệnh đề phụ ở thì hiện nay đơn.

Ví dụ: People have said that French is the most beautiful language.(Mọi người nói rằng tiếng Pháp là tiếng nói đẹp nhất)

Mệnh đề chính là thì quá khứ hoàn thành

Nếu mệnh đề chính ở quá khứ hoàn thành thì mệnh đề phụ sẽ ở quá khứ đơn.

Ví dụ: Cô đấy đã rời đi trước lúc tôi tới (Cô đấy đã rời đi trước lúc tôi tới)

Phối hợp các thì giữa các câu bao gồm mệnh đề chính & mệnh đề có trạng ngữ chỉ thời kì

thời kì quảng cáo

Mệnh đề chính

Mệnh đề trạng từ

Giảng giải

Ví dụ

KHI NÀO

QK độc thân

QK độc thân

Diễn tả hành động tiếp nối nhau trong quá khứ

Lúc tôi nghe thấy

chuông, tôi đứng dậy ra mở cửa

hiện nay đơn

Tương lai đơn

Diễn tả một chuỗi hành động trong tương lai

Lúc tôi nhìn thấy cô đấy, tôi sẽ

mượn cô đấy một vài cuốn sách.

Quá khứ tiếp tục

Quá khứ đơn

Để diễn tả một hành động đang xảy ra lúc một hành động khác bị gián đoạn trong quá khứ

Lúc cô đấy đang có

ăn trưa, tôi gọi cho cô đấy.

hiện nay đơn

Tương lai vẫn tiếp tục

Diễn tả một hành động đang diễn ra lúc một hành động khác bị gián đoạn trong tương lai

Lúc Em Tới Ngày Mai,

họ sẽ có một

gặp mặt.

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và sau đó là một hành động khác trong quá khứ

Tối qua, lúc tôi tới rạp chiếu phim, họ đã bán

hết vé.

hiện nay đơn

tương lai xuất sắc

Để diễn tả một hành động đã xảy ra rồi, và sau đó là một hành động khác trong tương lai

Lúc cô đấy quay lại, tôi sẽ hoàn thành báo cáo của mình.

THEO + THỜI GIAN

Quá khứ hoàn thành

Thời kì trong quá khứ

Diễn tả một hành động mở màn và kết thúc trong quá khứ

Tính tới cuối tháng trước, anh đấy đã làm việc cho doanh nghiệp được 20 năm

tương lai xuất sắc

Thời kì trong tương lai

Diễn tả một hành động sẽ xảy ra

Cô đấy sẽ làm việc cho doanh nghiệp được 35 năm vào cuối tháng tới

VÀO LÚC + LÚC/LÚC NÀY

Quá khứ tiếp tục

Lúc 2 giờ chiều hôm qua, tôi đang học Toán ở trường.

Tương lai vẫn tiếp tục

Lúc 2 giờ chiều hôm qua, tôi sẽ học môn Toán ở trường.

TỪ

Ngày nay hoàn thành

Quá khứ đơn

Tôi đã ko nhìn thấy thầy cô giáo của tôi kể từ lúc tôi rời trường.

ĐẾN KHI/SỚM NHƯ THẾ NÀO

Tương lai đơn

Ngày nay đơn/ Ngày nay hoàn thành

Tôi sẽ đợi cho tới lúc bạn trở lại.

Tôi sẽ gọi cho bạn ngay lúc tôi làm xong bài tập về nhà.

Nguyên mẫu

Ngày nay hoàn thành/ Ngày nay đơn giản

Đợi ở đây cho tới lúc anh đấy trở lại.

Đừng rời khỏi phòng cho tới lúc cô đấy quay lại.

VÀO LÚC

By the time + Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Lúc tôi tới rạp chiếu phim, bộ phim đã mở màn.

By the time + Ngày nay đơn

tương lai xuất sắc

Lúc cô đấy trở lại, tôi sẽ sắm một bức tranh mới.

LẦN ĐẦU TIÊN/CUỐI CÙNG

Ngày nay hoàn thành

Quá khứ đơn

Đây là lần trước nhất tôi thấy một ngôi nhà lớn tương tự.

Xem thêm: [NOTE] 6 thì quan trọng trong tiếng Anh cần nắm vững và ưu tiên học trước

Bài tập 30 câu trắc nghiệm về phối hợp các thì trong tiếng Anh (có đáp án)

Câu 1: Bi-a ………….. được coi là một môn thể thao nghệ thuật.

A. là B. là C. có D. có

Câu 2: Gia súc …………. lớn lên chủ yếu ở miền nam Hoa Kỳ.

A. là B. là C. có D. có

Câu 3: Bệnh sởi ………… đã được chứng minh là do một loại virut gây ra.

A. là B. là C. có D. có

Câu 4: Liên hợp quốc… trụ sở chính tại thành thị New York

A. có B. có C. có D. có

Câu 5: Số tháng trong một năm …………mười hai

A. là B. là C. là D. là

Câu hỏi 6: Những gì anh đấy nói với bạn…………. . ko quan trọng

A. dường như B. dường như C. dường như D. dường như

Câu hỏi 7: Ông John, cùng với một số thành viên của ủy ban,…………. . đề xuất một số thay đổi của các quy tắc.

A. là B. là C. có D. có

Câu 8: Có… rất nhiều tuyết trong vườn

A. là B. là C. sáng D. đã được

Câu hỏi 9: Tom ko đồng ý nhưng phần còn lại của chúng tôi….

A. làm B. làm C. làm D. làm

Câu hỏi 10: Một bữa trưa gồm súp và bánh mì……ko thu hút với tất cả học trò.

A. là B. là C. làm D. ko

Câu 11: Phía trên lò sưởi …………. một bức chân dung của Lênin.

Xem thêm bài viết hay:  OnlyFans cấm cô giáo quay clip trong trường học quay trở lại nền tảng

A. là B. là C. là D. tobe

Câu 12: Người Nhật …………..được cho là rất có lòng tự trọng.

A. là B. là C. có D. có

Câu hỏi 13: Một trăm bảng ………….. quá đắt cho chiếc áo đó!

A. là B. là C. được D. đã được

Câu hỏi 14: Ủy ban thành thị ………….. phấn đấu đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

A. là B. là C. là D. am

Câu 15: Kìm ………….. dùng để giữ chặt vật hoặc cắt dây điện.

A. là B. am C. là D. là

Câu hỏi 16: Sự yên lặng của anh đấy … rằng anh đấy đồng ý với chúng tôi.

A. nghĩa B. nghĩa C. nghĩa D. nghĩa

Câu hỏi 17: Một trong những cô gái … làm việc trong bộ phận này … cháu gái của tôi.

A. is/ being B. is/ are C. is/is D. was/ were

Câu 18: Ngày nay mọi người…đang phấn đấu hết sức

A. đã được B. được C. là D. là

Câu hỏi 19: Cả hai cô gái… xinh đẹp, nhưng ko người nào trong số họ…….thông minh.

A. là/là B. là/là C. là/là D. là/là

Câu hỏi 20: Jim cũng như tôi… lúc nào cũng bận làm bài tập tiếng Anh.

A. là B. am C. là D. là

Câu hỏi 21: Việc học tiếng nói … rất thú vị.

A. là B. là C. là D. là

Câu hỏi 22: Cảnh sát … tới vị trí xảy ra tai nạn.

A. có B. có C. đã được D. đã được

Câu hỏi 23: Mỗi chàng trai và cô gái trong căn phòng này … câu trả lời.

A. biết B. biết C. biết D. đã biết

Câu hỏi 24: Đây………… chú hề nhưng mà bạn………….. giỏi nhất.

A. tới / thích B. tới / thích C. tới / thích D. tới / thích

Câu 25: Tiếng Hàn ………….. rất khó học.

A. là B. là C. được D. là

Câu hỏi 26: Em gái tôi, cùng với hai đứa con của cô đấy, ………….. tới Hawaii vào lúc này.

A. bay B. bay C. đang bay D. đang bay

Câu hỏi 27: Ko người nào có quyền bảo tôi phải làm gì hoặc ko được làm gì.

A. có B. có C. có D. có

Câu hỏi 28: John hoặc bạn …………. . phải chịu trách nhiệm về phần việc chưa hoàn thành.

A. là B. là C. có D. có

Câu hỏi 29: Cả Peter và bạn gái của anh đấy…………. làm việc cho một nhà băng.

A. là B. là C. được D. là

Câu 30: Ba cân khoai… rổ đựng được.

A. làm B. làm C. làm D. làm

Đáp án bài tập:

1A 2B 3A 4C 5D 6A 7D 8B 9C 10D

11A 12B 13A 14A 15D 16B 17C 18D 19B 20C

21A 22A 23C 24D 25A 26C 27A 28C 29A 30D

Trên đây là công thức, cách vận dụng các thì trong tiếng Anh và các bài tập giúp bạn tăng lên khả năng sử dụng các thì của mình. Kỳ vọng qua bài viết trên, các bạn đã hiểu rõ hơn về sự hòa hợp của các thì để học và vận dụng tiếng Anh một cách linh hoạt, logic.

Bạn thấy bài viết 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Giáo dục
#Quy #tắc #phối #thì #trong #tiếng #anh #bài #tập #ứng #dụng #Sequence #Tense

Xem thêm chi tiết về 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) ở đây:

Bạn thấy bài viết 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: 3 Quy tắc phối thì trong tiếng anh & bài tập ứng dụng (Sequence of Tense) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận