50 năm Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

Bạn đang xem: 50 năm Hiệp định Pa-ri – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm Trong bangtuanhoan.edu.vn

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023), sáng 16/1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Tập huấn. Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam-Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. rút kinh nghiệm”.

Hội thảo nhằm nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với tiến trình lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; tổng kết rút kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình xây dựng, trưởng thành và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì hội thảo. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các thành viên hai đoàn đàm phán.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Đỉnh cao ngoại giao của Việt Nam

Phát biểu tại Hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết tại Paris (Pháp). mở ra bước ngoặt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên giành nhiều thắng lợi mới, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc đàm phán tại Hội nghị Pa-ri diễn ra khó khăn, phức tạp, “kéo dài gần 5 năm, với 202 phiên họp công khai, 36 phiên họp bí mật, 500 cuộc họp báo và 1.000 cuộc phỏng vấn, đàm phán”. . . Cuối cùng, đúng 12 giờ 30 phút (giờ Paris) ngày 22-1-1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Clebe, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do Cố vấn đặc biệt Lê đã ký kết. bảng hiệu. Đức Thọ và tên viết tắt của cố vấn Henry Kissinger. Ngày 27-1-1973, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thắng lợi của Hiệp định Paris là đỉnh cao của ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng.

Đây là văn kiện pháp lý quốc tế khẳng định thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những điều khoản quan trọng là: Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng nền tảng của đất nước. nền độc lập của dân tộc Việt Nam. sự thành lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; quân Mỹ và các nước đồng minh rút khỏi Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình bằng một cuộc Tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ; việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình…

Trải qua một quá trình đấu tranh bền bỉ, gian khổ và hy sinh, từ Hiệp định Sơ bộ (06-3-1946), Tạm ước (14-9-1946), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21-7). 1954), cho đến Hiệp định Pa-ri, Việt Nam khẳng định với thế giới là một nước hoàn toàn độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hiệp định Pa-ri là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, là bằng chứng hùng hồn về sự vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “Điềm tĩnh, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chí Minh. Sáng chói; đối với chủ trương “thêm bạn, bớt thù”, dự đoán và chớp thời cơ đúng đắn để đi đến thắng lợi quyết định của Đảng ta.

Nhận xét về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định, Hiệp định Paris là sự tổng hòa của thắng lợi quân sự, chính trị và kinh tế. đối ngoại. buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút ​​hết quân, tạo tình thế mới để giành thắng lợi cuối cùng. Từ điểm tựa chiến lược là Hiệp định Pa-ri, quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiệp định Paris đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình, công lý và thống nhất đất nước. Con người Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để trong thời kỳ Đổi mới, chúng ta mở cửa, nối lại và tầm thường hóa quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây, cô lập, cấm vận, mở ra thời kỳ hội nhập. mở rộng ra khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Bài học sâu sắc

Phát huy những giá trị to lớn và bài học quý báu của Hiệp định Paris trong công cuộc đổi mới, hội nhập và trưởng thành, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ấm no, hạnh phúc, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị và những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đó là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp chính trị – kinh tế, quốc phòng – an ninh và ngoại giao để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh ngoại giao và đấu tranh quân sự. . , chính trị, lấy thắng lợi quân sự, chính trị làm cơ sở để tiến công ngoại giao, đoàn kết quốc tế, cô lập kẻ thù.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cần phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. An ninh quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước với ngoại giao nhân dân; tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đó là bài học quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải bình tĩnh, tùy cơ ứng biến”. “Vững vàng” có nghĩa là kiên quyết không nhượng bộ những vấn đề có tính nguyên tắc: giữ vững độc lập, tự chủ; tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, quân đội Mỹ và quân đội nước ngoài phải rút khỏi miền Nam Việt Nam…

“Diệu ứng” là tích cực, linh hoạt, chủ động, khôn khéo lựa chọn hình thức và phương pháp đấu tranh ngoại giao, biết nhượng bộ những vấn đề nhỏ, biết giành thắng lợi từng bước trong đàm phán để tiến bộ. để giành chiến thắng hoàn toàn. Điều đó làm nên một nét đặc sắc của nền ngoại giao và ngoại giao Việt Nam hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc – trường phái ngoại giao Tre Việt.

Đó cũng là bài học sâu sắc về gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước không liên kết, nhân dân toàn cầu và thế giới. người toàn cầu. nhân dân Mỹ, thành lập “Mặt trận nhân dân toàn cầu ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược”.

“Kế thừa và phát huy bài học quan trọng đó, trong sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã đề ra chủ trương coi phát huy nội lực là nhân tố quyết định, ngoại lực là nhân tố quan trọng; xử lý đúng đắn, hài hòa các vấn đề về độc lập, tự chủ và đoàn kết, hợp tác quốc tế, lợi ích quốc gia, dân tộc và trách nhiệm quốc tế; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân; đảm bảo giữa đa phương và song phương,… tỉnh táo, chủ động, ứng phó kịp thời với những biến động phức tạp của tình hình toàn cầu”, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá.

Đặc biệt, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao bài học về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cả quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, chúng ta cần tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại và hoạt động ngoại giao nhằm thực hiện thắng lợi, nhất quán đường lối đối ngoại của Nhà nước. độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại… Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm. nghĩa vụ. trong cộng đồng quốc tế.

Xem thêm bài viết hay:  Hoa Cưới Trắng Tinh Khôi Đẹp Nhất Dành Cho Cô Dâu

“Soi lại tầm vóc, ý nghĩa của Hiệp định Paris 50 năm trước để định hướng cho tương lai, chúng ta quyết tâm vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm vào giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn cầu. hiện đại, tiêu biểu với ba trụ cột: ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris là dịp để ôn lại những bài học lịch sử quý báu để vận dụng trong tình hình mới. . ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh, hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, trực tiếp tham gia đấu tranh. ngoại giao ở Paris; trân trọng và biết ơn nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp năm châu đã dõi theo, ủng hộ và cổ vũ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

TS Lê Hải Bình tin tưởng công tác tuyên giáo sẽ tiếp tục phát huy những bài học và thực tiễn quý báu của Hội nghị Paris trong bối cảnh tình hình mới. ngày hội. tiềm năng, vị thế và uy tín của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, trong sáng”.

Hội thảo gồm 2 phiên thảo luận: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Hiệp định Paris; Vận dụng bài học của Hiệp định Pa-ri trong việc thực hiện chủ trương của Đại hội XIII.

Thu Phương

Bạn xem bài 50 năm Hiệp định Pa-ri – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về 50 năm Hiệp định Pa-ri – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Địa lý
#năm #Hiệp định #Paris #ý nghĩa #lịch sử #và #bài học #bài học #kinh nghiệm

Xem thêm chi tiết về 50 năm Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm ở đây:

Bạn thấy bài viết 50 năm Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 50 năm Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: 50 năm Hiệp định Paris – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận