About

Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần khoa học và tính sáng tạo của các em học sinh, sinh viên Việt Nam, sống và học tập ở trong và ngoài nước.

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã ra đời hơn 100 năm, cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.

Năm 2019 được UNESCO chọn là năm Quốc tế kỷ niệm Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Khoa học & Công nghệ phát động Cuộc thi Tìm hiểu, thiết kế Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học và giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chủ trì.

Cuộc thi nhằm giúp học sinh, sinh viên phát huy được kiến thức không chỉ khoa học mà còn cả kỹ thuật, toán học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm độc đáo, sáng tạo, nhưng vẫn đảm báo sự chính xác về thông tin khoa học

Theo Thể lệ, đối tượng dự thi là học sinh và sinh viên là người Việt Nam. Mỗi cá nhân, tập thể có thể gửi nhiều bài/sản phẩm dự thi.

Các nội dung thi sẽ diễn tra trong khoảng thời gian từ ngày 26/01/2019 đến ngày 26/4/2019.

Nội dung thi được tập trụng vào 3 chủ đề: “Thiết kế, xây dựng mô hình sáng tạo bảng hệ thông tuần hoàn” ; “Ứng dụng KHCN trong việc tăng cường sự hiểu biết trong xã hội về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học” và “Viết về các nguyên tố hóa học”

Ở chủ đề 1 và 2, cá nhân, tập thể có thể gửi đăng kí dự thi theo một trong hai hình thức sau:

– Đăng kí dự thi trực tuyến (online) theo địa chỉ website: www.bangtuanhoan.edu.vn

– Hoặc gửi về địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (P.309 nhà T1 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Riêng chủ đề 3, bài viết hợp lệ là bài viết có nội dung về 01 nguyên tố hóa học. Bài viết được gửi đính kèm với 02 định dạng bao gồm 01 *.pdf và 01 *.doc (file word); bài viết chưa tham gia bất kì một cuộc thi nào, chưa được công bố trên các diễn đàn, fanpage hay các trang trang web.

Thể lê, kết quả và công bố kết quả được đăng tải trên website:www.bangtuanhoan.edu.vn và fanpage của Chương trình: www.facebook.com/bangtuanhoan2019. Ban Tổ chức cũng gửi thông báo trực tiếp tới tác giả/nhóm tác giả được giải.

Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ Ngày Hội STEM 2019, tổ chức ngày 18/05/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.