Bắc Ninh thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 tối đa 100 triệu đồng mỗi tổ chức

Bạn xem: Bắc Ninh nhận hơn 100 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai 2023 cho mỗi tổ chức tại bangtuanhoan.edu.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký và công bố Nghị quyết số

Do đó, phần được phép của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hàng năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có, theo báo cáo tài chính lập ngày 31/12. báo cáo hàng năm của tổ chức với cơ quan thuế.

Mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa là 100 triệu đồng và được tính trên thu nhập sản xuất kinh doanh.

Thẻ công chức, viên chức, người hưởng lương, tiền công và người lao động làm việc trong các tổ chức, đoàn thể, tổ chức phi lợi nhuận của đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức cho tiền và ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trong tất cả các ngành, lực lượng vũ trang trả bằng một nửa mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

Công nhân kinh doanh được trả 1/2 mức lương tối thiểu địa phương chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động.

Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp thì chỉ phải đóng một lần theo một hợp đồng lao động và có thời hạn dài nhất. Người lao động khác, ngoài phần đào tạo trên, đóng 10.000 đồng/người/năm.

Các trường hợp miễn, giảm, tạm dừng đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.

Các tổ chức tài chính trong và ngoài nước phải nộp ít nhất 50% số tiền phải nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023 và số còn lại trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Đối với những người nộp mỗi năm một lần, thời hạn nộp là ngày 31 tháng 7 năm 2023 .

Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công bố danh sách cá nhân, cán bộ, công chức, người lao động thu nộp Quỹ. Tờ khai, văn bản thông báo, gửi đơn vị, tờ khai trong cuộc họp cấp thẻ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền, đơn vị.

Hiện nay, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh có tổng số khoảng 138 tỷ đồng, trong đó tổng số thu năm 2021 khoảng 79 tỷ đồng, năm 2022 quỹ khoảng 59 tỷ đồng, đạt khoảng 70% số lượng. hệ thống. hệ thống.

Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý vượt 50 tỷ đồng, thu từ chính quyền địa phương, thị xã, thành phố, sở, ngành vượt 5,4 tỷ đồng. Khoảng 6.000/11.500 doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp Quỹ, đạt tỷ lệ 52%.

Để việc thu và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai có hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch thu, chi. thu tiền của doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời hướng đồng tiền của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Mưa lớn kéo dài, hàng trăm ha lúa hè thu bị ngập úng

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn có trách nhiệm thu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thu đối với các đối tượng lao động khác trên địa bàn. .

Nhớ copy bài này: Bắc Ninh thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 lên đến 100 triệu đồng mỗi tổ chức website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Bắc #Ninh #thu #Quỹ #Phòng chống #thiên tai #thiên tai #năm #tối đa #triệu #đồng #mỗi #tổ chức

Xem thêm chi tiết về Bắc Ninh thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 tối đa 100 triệu đồng mỗi tổ chức ở đây:

Nhớ để nguồn: Bắc Ninh thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023 tối đa 100 triệu đồng mỗi tổ chức tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận