Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bạn đang xem: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Bài 12. Giải các phương trình:

Bài 12. Giải các phương trình:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}); b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9})

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5}); d)4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}) ⇔ 2(5x – 2) = 3(5 – 3x)

10x – 4 = 15 – 9x

10x + 9x = 15 + 4

19x = 19

x = 1

b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9}) ⇔ ( frac{3(10x+3)}{36}=frac{36 +4(6+8x) }{36})

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x – 32x = 60 – 9

-2x = 51

x = ( frac{-51}{2}) = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5})

( frac{7x-1 + 12x}{6}) = ( frac{16 – x}{5}) ⇔ 5(19x -1) = 6(16 – x)

⇔ 95x -5 = 96 – 6x

95x + 6x = 96 + 5

101x = 101

x = 1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1

d) 4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3}) ⇔ 2 – 6x = ( -frac{5x-6}{3})
⇔ 3(2 – 6x)= – (5x-6)

6 – 18x = -5x + 6

-18x + 5x = 6-6

-13x = 0

x = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2″ state=”close”]

Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Hình ảnh về: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Video về: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Wiki về Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 -

Bài 12. Giải các phương trình:

Bài 12. Giải các phương trình:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}); b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9})

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5}); d)4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}) ⇔ 2(5x – 2) = 3(5 – 3x)

10x – 4 = 15 – 9x

10x + 9x = 15 + 4

19x = 19

x = 1

b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9}) ⇔ ( frac{3(10x+3)}{36}=frac{36 +4(6+8x) }{36})

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x – 32x = 60 – 9

-2x = 51

x = ( frac{-51}{2}) = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5})

( frac{7x-1 + 12x}{6}) = ( frac{16 – x}{5}) ⇔ 5(19x -1) = 6(16 – x)

⇔ 95x -5 = 96 – 6x

95x + 6x = 96 + 5

101x = 101

x = 1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1

d) 4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3}) ⇔ 2 – 6x = ( -frac{5x-6}{3})
⇔ 3(2 – 6x)= – (5x-6)

6 – 18x = -5x + 6

-18x + 5x = 6-6

-13x = 0

x = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” s14 lineheight”>Bài 12. Giải các phương trình:

Bài 12. Giải các phương trình:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}); b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9})

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5}); d)4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{5x-2}{3}=frac{5-3x}{2}) ⇔ 2(5x – 2) = 3(5 – 3x)

10x – 4 = 15 – 9x

10x + 9x = 15 + 4

19x = 19

x = 1

b) ( frac{10x+3}{12}=1+frac{6+8x}{9}) ⇔ ( frac{3(10x+3)}{36}=frac{36 +4(6+8x)}{36})

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

⇔ 30x – 32x = 60 – 9

-2x = 51

⇔ x = ( frac{-51}{2}) = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c) ( frac{7x-1}{6}) + 2x = ( frac{16 – x}{5})

( frac{7x-1 + 12x}{6}) = ( frac{16 – x}{5}) ⇔ 5(19x -1) = 6(16 – x)

⇔ 95x -5 = 96 – 6x

95x + 6x = 96 + 5

101x = 101

x = 1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1

d) 4(0,5 – 1,5x) = ( -frac{5x-6}{3}) ⇔ 2 – 6x = ( -frac{5x-6}{3})
⇔ 3(2 – 6x)= – (5x-6)

Xem thêm bài viết hay:  Giấy khám sức khỏe

6 – 18x = -5x + 6

-18x + 5x = 6-6

-13x = 0

x = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

[/box]

#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

[/toggle]

Bạn xem bài Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Toán
#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

Xem thêm chi tiết về Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận