Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính diện tích h…

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12: Tính diện tích h…

Hình ảnh về: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12: Tính diện tích h…

Video về: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12: Tính diện tích h…

Wiki về Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12: Tính diện tích h…

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính diện tích h… -

Bài 3: Các ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1 , tiếp tuyến của đường thẳng này tại điểm M(2; 5) và trục Oy.

Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng

+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x) ; y = g(x) và hai đường thẳng x = a ; x = b là:

Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x2 + 1 tại điểm M(2; 5) là :

y = y'(2).(x – 2) + 5 y = 4x – 3

Giao điểm của tiếp tuyến và đường cong là x = 2.

Vậy diện tích hình giới hạn bởi y = x2 + 1; tiếp tuyến y = 4x–3; Trục Oy (x = 0) và đường thẳng x = 2 là:

Giải Toán 12: Bài 2 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

[rule_3_plain]

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1, tiếp tuyến của đường thẳng này tại điểm M(2;5) và trục Oy.
Câu trả lời:

Kiến thức ứng dụng
+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x) ; y = g(x) và hai đường thẳng x = a ; x = b là:

Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x2 + 1 tại điểm M(2; 5) là:
y = y'(2).(x – 2) + 5 y = 4x – 3
Giao điểm của tiếp tuyến và đường cong là x = 2.
Vậy diện tích hình giới hạn bởi y = x2 + 1; tiếp tuyến y = 4x–3; Trục Oy (x = 0) và đường thẳng x = 2 là:

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

[rule_2_plain]

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

[rule_2_plain]

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

[rule_3_plain]

#Trích dẫn #trang #sách giáo khoa #Giải tích #giải tích #Bài học #Ứng dụng #của #giải tích #trong #hình học #Bài học #trang #sách giáo khoa #Giải #giải tích #tính toán #diện tích #diện tích

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2+1, tiếp tuyến của đường thẳng này tại điểm M(2;5) và trục Oy.
Câu trả lời:

Xem thêm bài viết hay:  Các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gia đình phổ biến

Kiến thức ứng dụng
+ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = f(x) ; y = g(x) và hai đường thẳng x = a ; x = b là:

Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x2 + 1 tại điểm M(2; 5) là:
y = y'(2).(x – 2) + 5 y = 4x – 3
Giao điểm của tiếp tuyến và đường cong là x = 2.
Vậy diện tích hình giới hạn bởi y = x2 + 1; tiếp tuyến y = 4x–3; trục Oy (x = 0) và đường thẳng x = 2 là:

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12: Tính diện tích h… ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính diện tích h…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính diện tích h…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12
Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12:  Tính diện tích h…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận