Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Bạn đang xem: Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Bài 36. Giải các phương trình:

Bài 36. Giải các phương trình:

a) |2x| = x – 6; b) |-3x| = x – 8;

c) |4x| = 2x + 12; đ) |-5x| – 16 = 3x.

Hướng dẫn giải:

a) |2x| = x – 6

|2x| = x – 6 ⇔ 2x = x – 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thỏa mãn x ≥ 0

|2x| = x – 6 -2x = x – 6 tại x

Vậy phương trình vô nghiệm

b) |-3x| = x – 8

|-3x| = x – 8 -3x = x – 8 tại -3x ≥ 0 x ≤ 0

4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn 0)

|-3x| = x – 8 3x = x – 8 tại -3x 0

2x = -8

⇔ x = -4 (không thỏa mãn x

Vậy phương trình vô nghiệm

c) |4x| = 2x + 12

|4x| = 2x + 12 4x = 2x + 12 tại 4x 0 ⇔ x 0

2x = 12

⇔ x = 6 (thoả mãn điều kiện x ≥ 0)

|4x| = 2x + 12 -4x = 2x + 12 tại 4x

6x = -12

⇔ x = -2 (thỏa mãn điều kiện x

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 6 và x = -2

đ) |-5x| – 16 = 3x

|-5x| – 16 = 3x -5x – 16 = 3x tại -5x ≥ 0 x 0

8x = -16

⇔ x = -2 (thoả mãn điều kiện x ≤ 0)

|-5x| – 16 = 3x 5x -16 = 3x tại -5x 0

2x = 16

⇔ x = 8 (thoả mãn điều kiện x > 0)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2, x= 8

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2″ state=”close”]

Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Hình ảnh về: Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Video về: Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Wiki về Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 -

Bài 36. Giải các phương trình:

Bài 36. Giải các phương trình:

a) |2x| = x – 6; b) |-3x| = x – 8;

c) |4x| = 2x + 12; đ) |-5x| – 16 = 3x.

Hướng dẫn giải:

a) |2x| = x – 6

|2x| = x – 6 ⇔ 2x = x – 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thỏa mãn x ≥ 0

|2x| = x – 6 -2x = x – 6 tại x

Vậy phương trình vô nghiệm

b) |-3x| = x – 8

|-3x| = x – 8 -3x = x – 8 tại -3x ≥ 0 x ≤ 0

4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn 0)

|-3x| = x – 8 3x = x – 8 tại -3x 0

2x = -8

⇔ x = -4 (không thỏa mãn x

Vậy phương trình vô nghiệm

c) |4x| = 2x + 12

|4x| = 2x + 12 4x = 2x + 12 tại 4x 0 ⇔ x 0

2x = 12

⇔ x = 6 (thoả mãn điều kiện x ≥ 0)

|4x| = 2x + 12 -4x = 2x + 12 tại 4x

6x = -12

⇔ x = -2 (thỏa mãn điều kiện x

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 6 và x = -2

đ) |-5x| – 16 = 3x

|-5x| – 16 = 3x -5x – 16 = 3x tại -5x ≥ 0 x 0

8x = -16

⇔ x = -2 (thoả mãn điều kiện x ≤ 0)

|-5x| – 16 = 3x 5x -16 = 3x tại -5x 0

2x = 16

⇔ x = 8 (thoả mãn điều kiện x > 0)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2, x= 8

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” s14 lineheight”>Bài 36. Giải các phương trình:

Bài 36. Giải các phương trình:

a) |2x| = x – 6; b) |-3x| = x – 8;

c) |4x| = 2x + 12; đ) |-5x| – 16 = 3x.

Hướng dẫn giải:

a) |2x| = x – 6

|2x| = x – 6 ⇔ 2x = x – 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thỏa mãn x ≥ 0

|2x| = x – 6 -2x = x – 6 khi x

Vậy phương trình vô nghiệm

b) |-3x| = x – 8

|-3x| = x – 8 -3x = x – 8 khi -3x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0

4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn 0)

|-3x| = x – 8 3x = x – 8 khi -3x 0

2x = -8

⇔ x = -4 (không thỏa mãn x

Vậy phương trình vô nghiệm

c) |4x| = 2x + 12

|4x| = 2x + 12 4x = 2x + 12 khi 4x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0

2x = 12

⇔ x = 6 (thoả mãn điều kiện x ≥ 0)

|4x| = 2x + 12 -4x = 2x + 12 khi 4x

6x = -12

⇔ x = -2 (thỏa mãn điều kiện x

Xem thêm bài viết hay:  Boku No Pico là gì? Vì sao bạn không nên xem anime này?

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 6 và x = -2

đ) |-5x| – 16 = 3x

|-5x| – 16 = 3x -5x – 16 = 3x khi -5x ≥ 0 x ≤ 0

8x = -16

⇔ x = -2 (thoả mãn điều kiện x ≤ 0)

|-5x| – 16 = 3x 5x -16 = 3x khi -5x 0

2x = 16

⇔ x = 8 (thoả mãn điều kiện x > 0)

Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2, x= 8

[/box]

#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

[/toggle]

Bạn xem bài Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Toán
#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

Xem thêm chi tiết về Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận