Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho cấp số cộng (u…

Bài 40 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng): Cho cấp số cộng (u…

Hình ảnh về: Bài 40 trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng): Cho cấp số cộng (u…

Video về: Bài 40 trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng): Cho cấp số cộng (u…

Wiki về Bài 40 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại số và Giải tích 11 tăng): Cho cấp số cộng (u…

Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên):  Cho cấp số cộng (u… -

Luyện tập (trang 121)

Bài 40 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):

Cho cấp số cộng (uĐÀN BÀ ) với sự khác biệt bằng không. Biết rằng các số uTrước hếtbạn bè2bạn bè2bạn bè3 còn bạn3bạn bèTrước hết theo thứ tự đó lập thành một số mũ với thừa số q ≠ 0. Tìm q.

Câu trả lời:

Vì cấp số cộng (uĐÀN BÀ ) có công khác 0 nên các số uTrước hếtbạn bè2bạn bè3 đôi một không giống nhau

bạn bèTrước hết.u2 ≠ 0 và q 1

tôi có bạn2bạn bè3 = bạnTrước hếtbạn bè2.q và bạn3bạn bèTrước hết = bạnTrước hếtbạn bè2.q2

Từ đó suy ra: u3 = bạnTrước hết.q = u2.q2 (Vì bạnTrước hết.u2 ≠ 0 ). vậy bạnTrước hết = bạn2.q (vì q là giả định)

vì bạnTrước hếtbạn bè2bạn bè3 là một chất phụ gia, vì vậy bạnTrước hết + bạn3 = 2u2 suy ra:

bạn bè2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2(vì q ≠ 1)

Nhìn thấy tất cả: Toán 11 đi lên

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

[rule_3_plain]

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

Luyện tập (trang 121)
Bài 40 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):
Cho một cấp số cộng (un ) với công sai bằng 0. Biết rằng các số u1u2, u2u3, u3u1 theo thứ tự đó lập thành một số mũ có thừa số q ≠ 0. Tìm q.
Câu trả lời:
Vì cấp số cộng (un) có công khác 0 nên các số u1, u2, u3 không cùng dấu
⇒ u1.u2 0 và q 1
Ta có u2u3 = u1u2.q và u3u1 = u1u2.q2
Từ đó suy ra: u3 = u1.q = u2.q2 (Vì u1.u2 ≠ 0 ). Do đó u1 = u2.q (vì q 0 theo giả thiết)
Vì u1, u2, u3 là phép cộng nên u1 + u3 = 2u2 , suy ra:
u2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) q = -2(vì q 1)
Tham khảo đầy đủ: Giải toán 11 tăng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

[rule_2_plain]

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

[rule_2_plain]

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

[rule_3_plain]

#Bài tập #trang #sgk #Algebra #Number #and #Prize #Account #advanced #Practice #practice #page #Exercise #page #sgk #Algebra #Number #and #Practice #Calculus #advanced #For #level #number #plus

Luyện tập (trang 121)
Bài 40 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng thêm):
Cho một cấp số cộng (un ) với công sai bằng 0. Biết rằng các số u1u2, u2u3, u3u1 theo thứ tự đó lập thành một số mũ có thừa số q ≠ 0. Tìm q.
Câu trả lời:
Vì cấp số cộng (un) có công khác 0 nên các số u1, u2, u3 không cùng dấu
⇒ u1.u2 0 và q 1
Ta có u2u3 = u1u2.q và u3u1 = u1u2.q2
Từ đó suy ra: u3 = u1.q = u2.q2 (Vì u1.u2 ≠ 0 ). Do đó u1 = u2.q (vì q 0 theo giả thiết)
Vì u1, u2, u3 là phép cộng nên u1 + u3 = 2u2 , suy ra:
u2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) q = -2(vì q 1)
Tham khảo đầy đủ: Giải toán 11 tăng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Cho cấp số cộng (u… ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho cấp số cộng (u…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho cấp số cộng (u…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao
Luyện tập (trang 121) Bài 40 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):  Cho cấp số cộng (u…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận