Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Bài 41 trang 132 sgk toán lớp 8 tập 1 TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159) Tính: a) Diện tích tam giác DBE; b) Diện tích tứ giác EHIK.

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Tính: a) Diện tích tam giác DBE ;

b) Diện tích tứ giác EHIK.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: (DE = {1 trên 2}DC( = {1 trên 2}.12 = 6left( {cm} bên phải))

Vì vậy ({S_{DBE}} = {1 trên 2}.DE.BC = {1 trên 2}.6.6,8 = 20,4left( {c{m^3}} phải) )

b) Ta có : (HC = {1 trên 2}BC = {1 trên 2}.6,8 = 3,4trái( {cm} phải))

(HI = {1 trên 2}HC = {1 trên 2}.3,4 = 1,7trái( {cm} phải))

EC = DE = 6cm

(EK = KC = {1 trên 2}EC = {1 trên 2}.6 = 3trái( {cm} phải))

Vậy ({S_{EHIK}} = {S_{EHK}} + {S_{HKI}} = {1 trên 2}EK.HC + {1 trên 2}HI.KC)

= ({1 trên 2}EK.HC + {1 trên 2}EK.HI = {1 trên 2}EKleft( {HC + HI} bên phải))

({S_{EHIK}} = {1 trên 2}.3.left( {3.4 + 1.7} phải) = {1 trên 2}.3.5,1 = 7.65(c) {m^2} ))

Những cách khác:

({S_{EHIK}} = {S_{EHC}} – {S_{KIC}} = {1 trên 2}EC.HC – {1 trên 2}KC.IC)

= ({1 trên 2}.6.3,4 – {1 trên 2}.3.1,7)

= (10,2 – 2,55 = 7,65trái( {c{m^2}} phải))

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1″ state=”close”]

Bài 41 trang 132 sgk toán lớp 8 tập 1

Hình ảnh về: Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Video về: Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Wiki về Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1 -

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159) Tính: a) Diện tích tam giác DBE; b) Diện tích tứ giác EHIK.

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Tính: a) Diện tích tam giác DBE ;

b) Diện tích tứ giác EHIK.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: (DE = {1 trên 2}DC( = {1 trên 2}.12 = 6left( {cm} bên phải))

Vì vậy ({S_{DBE}} = {1 trên 2}.DE.BC = {1 trên 2}.6.6,8 = 20,4left( {c{m^3}} phải) )

b) Ta có : (HC = {1 trên 2}BC = {1 trên 2}.6,8 = 3,4trái( {cm} phải))

(HI = {1 trên 2}HC = {1 trên 2}.3,4 = 1,7trái( {cm} phải))

EC = DE = 6cm

(EK = KC = {1 trên 2}EC = {1 trên 2}.6 = 3trái( {cm} phải))

Vậy ({S_{EHIK}} = {S_{EHK}} + {S_{HKI}} = {1 trên 2}EK.HC + {1 trên 2}HI.KC)

= ({1 trên 2}EK.HC + {1 trên 2}EK.HI = {1 trên 2}EKleft( {HC + HI} bên phải))

({S_{EHIK}} = {1 trên 2}.3.left( {3.4 + 1.7} phải) = {1 trên 2}.3.5,1 = 7.65(c) {m^2} ))

Những cách khác:

({S_{EHIK}} = {S_{EHC}} – {S_{KIC}} = {1 trên 2}EC.HC – {1 trên 2}KC.IC)

= ({1 trên 2}.6.3,4 – {1 trên 2}.3.1,7)

= (10,2 – 2,55 = 7,65trái( {c{m^2}} phải))

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” s14 lineheight”>Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159) Tính: a) Diện tích tam giác DBE; b) Diện tích tứ giác EHIK.

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Tính: a) Diện tích tam giác DBE ;

b) Diện tích tứ giác EHIK.

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) Ta có: (DE = {1 over 2}DC( = {1 over 2}.12 = 6left( {cm} right))

Vậy ({S_{DBE}} = {1 over 2}.DE.BC = {1 over 2}.6.6,8 = 20.4left( {c{m^3}} right) )

b) Ta có : (HC = {1 over 2}BC = {1 over 2}.6,8 = 3.4left( {cm} right))

(HI = {1 over 2}HC = {1 over 2}.3,4 = 1,7left( {cm} right))

EC = DE = 6cm

(EK = KC = {1 over 2}EC = {1 over 2}.6 = 3left( {cm} right))

Xem thêm bài viết hay:  ‘Xanh chín’ là gì? Giải mã thuật ngữ hot trend của giới trẻ hiện nay

Vậy ({S_{EHIK}} = {S_{EHK}} + {S_{HKI}} = {1 over 2}EK.HC + {1 over 2}HI.KC)

= ({1 over 2}EK.HC + {1 over 2}EK.HI = {1 over 2}EKleft( {HC + HI} right))

({S_{EHIK}} = {1 over 2}.3.left( {3.4 + 1.7} right) = {1 over 2}.3.5,1 = 7.65(c) {m^2} ))

Những cách khác:

({S_{EHIK}} = {S_{EHC}} – {S_{KIC}} = {1 over 2}EC.HC – {1 over 2}KC.IC)

= ({1 over 2}.6.3,4 – {1 over 2}.3.1,7)

= (10,2 – 2,55 = 7,65left( {c{m^2}} right))

[/box]

#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

[/toggle]

Bạn xem bài Bài 41 trang 132 sgk toán lớp 8 tập 1 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bài 41 trang 132 sgk toán lớp 8 tập 1 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Toán
#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

Xem thêm chi tiết về Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận