Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Bạn đang xem: Bài 41 trang 53 sgk toán lớp 8 tập 2 TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:

a) ({{2 – x} trên 4}

b)(3 le {{2x + 3} trên 5}a)

c) ({{4x – 5} trên 3} > {{7 – x} trên 5}) ;

d)({{2x + 3} trên { – 4}} ge {{4 – x} trên { – 3}}) .

Hướng dẫn làm bài:

a) ({{2 – x} trên 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18

b) (3 le {{2x + 3} trên 5} Leftrightarrow 15 le 2x + 3)

⇔(15 – 3 le 2x Leftrightarrow 12 le 2x Leftrightarrow 6 le x)

Vậy nghiệm của bất phương trình: (x ge 6)

c) ({{4x – 5} trên 3} > {{7 – x} trên 5} Leftrightarrow 5left( {4x – 5} right) > 3left( {7 – x} Right))

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

23x > 46

x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2

d) ({{2x + 3} trên { – 4}} ge {{4 – x} trên { – 3}} Trái phảimũi tên trái( { – 12} phải)trái( {{{ ) 2x + 3} trên { – 4}}} phải) le trái( { – 12} phải)trái( {{{4 – x} trên { – 3}}} phải) )

3(2x + 3) 4(4 – x) 6x + 9 16 – 4x

6x + 4x 16 – 9 10×7

(x le {7 trên {10}})

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x le {7 trên {10}})

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2″ state=”close”]

Bài 41 trang 53 sgk toán lớp 8 tập 2

Hình ảnh về: Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Video về: Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Wiki về Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 -

Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:

a) ({{2 – x} trên 4}

b)(3 le {{2x + 3} trên 5}a)

c) ({{4x – 5} trên 3} > {{7 – x} trên 5}) ;

d)({{2x + 3} trên { – 4}} ge {{4 – x} trên { – 3}}) .

Hướng dẫn làm bài:

a) ({{2 – x} trên 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18

b) (3 le {{2x + 3} trên 5} Leftrightarrow 15 le 2x + 3)

⇔(15 – 3 le 2x Leftrightarrow 12 le 2x Leftrightarrow 6 le x)

Vậy nghiệm của bất phương trình: (x ge 6)

c) ({{4x – 5} trên 3} > {{7 – x} trên 5} Leftrightarrow 5left( {4x – 5} right) > 3left( {7 – x} Right))

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

23x > 46

x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2

d) ({{2x + 3} trên { – 4}} ge {{4 – x} trên { – 3}} Trái phảimũi tên trái( { – 12} phải)trái( {{{ ) 2x + 3} trên { – 4}}} phải) le trái( { – 12} phải)trái( {{{4 – x} trên { – 3}}} phải) )

3(2x + 3) 4(4 – x) 6x + 9 16 – 4x

6x + 4x 16 – 9 10×7

(x le {7 trên {10}})

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x le {7 trên {10}})

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” s14 lineheight”>Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:

a) ({{2 – x} trên 4}

b)(3 le {{2x + 3} trên 5}a)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5}) ;

d)({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}}) .

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) ({{2 – x} trên 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18

b) (3 le {{2x + 3} over 5} Leftrightarrow 15 le 2x + 3)

⇔(15 – 3 le 2x Leftrightarrow 12 le 2x Leftrightarrow 6 le x)

Vậy nghiệm của bất phương trình: (x ge 6)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5} Leftrightarrow 5left( {4x – 5} right) > 3left( {7 – x} Phải))

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

23x > 46

x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 100 sgk Toán 9 – tập 1

d) ({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}} Leftrightarrow left( { – 12} right)left( {{{ ) 2x + 3} over { – 4}}} right) le left( { – 12} right)left( {{{4 – x} over { – 3}}} right) )

⇔3(2x + 3) 4(4 – x) 6x + 9 16 – 4x

6x + 4x 16 – 9 10×7

⇔(x le {7 trên {10}})

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x le {7 over {10}})

[/box]

#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

[/toggle]

Bạn xem bài Bài 41 trang 53 sgk toán lớp 8 tập 2 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bài 41 trang 53 sgk toán lớp 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Toán
#Bài #trang #sgk #toán #bàitập

Xem thêm chi tiết về Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận