Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h…

Bài 6 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10) Một cửa…

Tranh ảnh về: Bài 6 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10) Một cửa…

Video về: Bài 6 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10) Một cửa…

Wiki về Bài 6 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10) Một cửa…

Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h… -

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10)

Một cửa hàng bán áo sơ mi nam, quần và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy thu được 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000 đồng. Phạm vi giá của mỗi chiếc áo, mỗi chiếc và mỗi chiếc váy là bao nhiêu?

Câu trả lời

Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là giá tiền của mỗi chiếc áo, quần, váy (0 .)

Ngày thứ nhất bán 21 cái áo, 21 cái quần, 18 cái váy thì được 5.349.000 đồng, ta có:

12x + 21y + 18z = 5.349.000

Ngày thứ hai bán 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy thì được 5.600.000 đồng, ta có:

16x + 24y + 12z = 5.600.000

Ngày thứ ba bán 24 áo, 15 quần, 12 váy thu được 5.259.000 đồng, ta có:

24x + 15y + 12z = 5.259.000

Từ đó ta có hệ phương trình:

Vậy: Khoảng giá mỗi áo là: 98.000 vnđ.

Giá dao động cho mỗi chiếc quần là: 125.000 ₫.

Giá dao động cho mỗi chiếc đầm là: 86.000 vnđ.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

[rule_3_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải toán #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10)
Một cửa hàng bán áo sơ mi nam, quần và váy nữ. Ngày đầu bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy thu được 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000 đồng. Giá của mỗi áo, mỗi quấn và mỗi váy là bao nhiêu?
Câu trả lời
Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là giá tiền của mỗi áo, quần và váy (0 .)
Ngày thứ nhất bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy thu được 5.349.000 đồng, ta có:
12x + 21y + 18z = 5.349.000
Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy thu được 5.600.000 đồng, ta có:
16x + 24y + 12z = 5.600.000
Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần, 12 váy thu được 5.259.000 đồng, ta có:
24x + 15y + 12z = 5.259.000
Từ đó ta có hệ phương trình:

Vậy: Khoảng giá mỗi áo là: 98.000 vnđ.
Giá dao động cho mỗi chiếc quần là: 125.000 ₫.
Giá dao động cho mỗi chiếc đầm là: 86.000 vnđ.
Tham khảo đầy đủ: Giải Toán 10
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải toán #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

[rule_3_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải toán #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Một cửa

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
Bài 6 (trang 68 SGK Đại Số 10)
Một cửa hàng bán áo sơ mi nam, quần và váy nữ. Ngày đầu bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy thu được 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 cái áo, 24 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 cái áo, 15 cái quần và 12 cái váy, doanh thu là 5.259.000 đồng. Giá của mỗi áo, mỗi quấn và mỗi váy là bao nhiêu?
Câu trả lời
Gọi x, y, z (đồng) lần lượt là giá tiền của mỗi chiếc áo, quần, váy (0
Ngày thứ nhất bán được 21 áo, 21 quần, 18 váy thu được 5.349.000 đồng, ta có:
12x + 21y + 18z = 5.349.000
Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy thu được 5.600.000 đồng, ta có:
16x + 24y + 12z = 5.600.000
Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần, 12 váy thu được 5.259.000 đồng, ta có:
24x + 15y + 12z = 5.259.000
Từ đó ta có hệ phương trình:

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu về bia Vĩnh Lăng

Vậy: Khoảng giá mỗi áo là: 98.000 vnđ.
Giá dao động cho mỗi chiếc quần là: 125.000 ₫.
Giá dao động cho mỗi chiếc đầm là: 86.000 vnđ.
Tham khảo đầy đủ: Giải Toán 10
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h… ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 6 (trang 68 SGK Đại số 10) Một cửa h…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận