Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 tại bangtuanhoan.edu.vn

bangtuanhoan.edu.vn xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3 được chúng tôi tổng hợp cụ thể, xác thực và đăng tải ngay sau đây.

Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3 năm 2020 là bài thu hoạch do các học viên là cán bộ có cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, các cán bộ có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 tới 0,6. Tuy nhiên độc giả tham khảo thêm Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 4. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3

Trong toàn cầu ngày nay, những tranh chấp cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những bộc lộ dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với nhiều hình thức không giống nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, tăng trưởng vẫn là xu thế chủ yếu. Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, tăng mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mệnh khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang mở ra những thời cơ và thử thách mới. Toàn cầu tiếp tục đương đầu với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống… Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm tàng nhiều yếu tố bất ổn định do cạnh tranh lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong xử sự trên Biển Đông, sự tranh chấp tác động của các nước lớn ngày càng tăng thêm, tạo nguy cơ mất ổn định, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương.

Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức chống phá cách mệnh nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, đặc thù nguy hiểm là mưu mô “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần được đặc thù chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chúng ta cần đặc thù coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mỗi con người, mỗi tổ chức, trong mỗi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được thực hiện ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống và hiện đại, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ mẫu hình tới các quan hệ Đảng – Nhà nước – các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong hệ thống chính trị … nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

I. Chiến lược “diễn biến hòa bình” và đặc trưng của chiến lược “diễn biến hòa bình”

1.1. Khái niệm

Diễn biến hoà bình là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện nhằm lật đổ cơ chế chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các giải pháp phi quân sự, xúc tiến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cơ chế chính trị – xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản do Mỹ thao túng, bá quyền. Thuật từ “diễn biến hòa bình” còn được sử dụng thay thế cho các thuật từ khác như “chiến tranh ko tiếng súng”, “cách mệnh màu”, “cách mệnh nhung”, “cách mệnh huê hồng”, “thắng lợi ko cần chiến tranh”… Đặc trưng cơ bản để nhận mặt chiến lược “diễn biến hòa bình” so với các chiến lược phản cách mệnh khác:

Một là, đây là trận chiến ko sử dụng súng, ko mùi thuốc súng.

Hai là, đây là trận chiến chủ yếu sử dụng các phương tiện mềm như kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng, lúc cần mới sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe đối phương.

Ba là, tác động từ bên ngoài vào tạo nên sự chuyển hóa, tự diễn biến, tự suy yếu bên trong các nước xã hội chủ nghĩa, thông qua con người, lực lượng và phương tiện của chính đối phương.

Bốn là, ko phá hủy của nả, vật chất của đối phương bằng sức mạnh quân sự, chủ yếu ru ngủ gây mất cảnh giác cách mệnh của nhân dân lao động, sắm chuộc, lôi kéo những người có chức vụ cao trong cơ quan Đảng và Nhà nước, những văn nghệ sĩ, tri thức có uy tín, những người có tư tưởng dao động, nhận thức méo mó hoặc bất mãn với cơ chế.

Năm là, chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính toàn cầu, được triển khai trên quy mô lớn và rộng khắp, thực hiện “gặm nhấm”, ko vội vã, có trọng tâm, trọng tâm, từng bước làm cho đối phương rối loạn nội bộ rồi sụp đổ… “diễn biến hòa bình” đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động đang tăng mạnh “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch thực hiện đã và đang là một trong bốn nguy cơ của cách mệnh Việt Nam. Đảng ta đã khẳng định: “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây ra – tới nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, ko thể xem nhẹ nguy cơ nào.

Tương tự nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

– Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, liên kết với răng đe quân sự để ngầm phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.

– Kích động các tranh chấp tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.

– Triệt để khai thác và lợi dụng những trở ngại, sơ sót của Nhà nước hiện hành, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập. Tác động của chiến lược diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mệnh) thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Một số đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ:

– Về hình thức: Bạo loạn chính trị; Bạo loạn vũ trang; Bạo loạn chính trị liên kết vũ trang

– Về quy mô: Có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ tới qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của non sông, trọng tâm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn nhưng mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém

– Bạo loạn lật đổ là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

– Mục tiêu của bạo loạn lật đổ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Diễn biến hòa bình là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho bạo loạn lật độ. Cả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đỗ đều cùng thực chất phản cách mệnh trong mưu mô chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

1.2. Quá trình tạo nên tăng trưởng chiến lược “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hòa bình lúc đầu chủ nghĩa đế quốc sử dụng như là một phương thức, thủ đoạn luôn gắn với chiến lược quân sự, hỗ trợ cho chiến lược quân sự, dần dần trở nên một chiến lược hoàn chỉnh trong chiến lược phản cách mệnh toàn cầu của chúng. Quá trình đó được tổ chức sơ lược như sau:

– Những năm của thập kỷ 40 – 50 (Sau lúc chiến tranh toàn cầu lần thứ hai kết thúc (1945).

– Ngày 22 tháng 12 năm 1946 người đại diện của Mỹ ở Liên Xô, đã trình lên Chính phủ Mỹ kế hoạch chống Liên Xô toàn diện: bủa vây quân sự; phong tỏa kinh tế; lật đổ chính trị; có thể dùng vũ lực can thiệp. Cũng thời kì này, giám đốc CIA (cơ quan tình báo Mỹ) tuyên bố: Mục tiêu là phải gieo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải mở màn bằng chiến tranh tâm lí, thay trị giá của họ bằng đồ rởm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ truyền bá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội. Từ đó chiến tranh tâm lí chống Liên Xô được nâng lên hàng quốc sách ở Mỹ, gọi là chiến tranh tâm lí tổng lực. Trong hai năm 1949 – 1950, Mỹ đã chi 50 triệu USD cho hoạt động chiến tranh tâm lí, năm 1949 Mỹ lập Uỷ ban Châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh “Châu Âu tự do”). Tương tự tới thập kỹ 50, ý tưởng diễn biến hòa bình đã được bổ sung cho chiến lược tiến công quân sự.

– Những năm 60 Tổng thống John F. Kennedy (J. Kennơđi) đưa ra chiến lược hoà bình, với chính sách “mũi tên và cành ôliu”. Từ đây diễn biến hòa bình bước đầu trở thành chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi kế bên sức mạnh quân sự.

– Những năm 70, Tổng thống Richard Nixon (R. Ních-xơn) triệt để sử dụng chính sách ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”. Với chính sách này, Mỹ vừa đe doạ bằng sức mạnh quân sự, vừa sắm chuộc bằng lợi ích kinh tế nhằm khuất phục các nước, nhất là các nước chậm tăng trưởng. Trên thực tiễn, một mặt xúc tiếp hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa: Thực hiện thẩm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; thực hiện hội thoại thay cho đối đầu đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thương thuyết trên thế mạnh là một phương sách của R.Nixon để thực hiện diễn biến hòa bình trong thời kỳ này.

– Những năm 80, lúc này các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện cải tổ, cải cách, đổi mới, đây là một chủ trương đúng mực nhằm làm cho xã hội chủ nghĩa tăng trưởng. Nhưng quá trình thực hiện, có một số sai trái, kẻ địch lợi dụng và chúng dùng diễn biến hòa bình ráo riết tiến công nhằm làm các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 thắng lợi ko cần chiến tranh”. Đó là cơ sở làm mốc cho sự hoàn chỉnh chiến lược diễn biến hòa bình về lí luận. Năm 1989, Tổng thống George Bush đi thăm một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu: Ba Lan, Hungary, đã phát xuất hiện những tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai trái của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã xúc tiến nhanh chóng thuyết giáo “Vượt trên ngăn chặn”. Và vào cuối những năm 80 đầu những năm 90, diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc thực hiện ráo riết, nó trở thành một chiến lược tiến công mạnh mẽ vào các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, làm cho các nước này nhanh chóng bị sụp đổ. Tóm lại diễn biến hòa bình có một quá trình tạo nên tăng trưởng khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần trở nên một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mệnh của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.

1.3. Những thủ đoạn chủ yếu của các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá Việt Nam

a. Về mục tiêu:

– Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN

– Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có liên quan, tạo bàn đạp phát triển đến các nước khác.

b. Về phương châm: Mềm, ngầm, sâu

Diễn biến hòa bình là chính liên kết răn đe quân sự có lựa chọn và lúc có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ ko cải tạo, lực lượng phản động trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng tâm, chui sâu leo cao vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế là trọng tâm.

c. Về thủ đoạn hoạt động:

– Chống phá về chính trị tư tưởng

– Phá hoại về kinh tế

– Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta

– Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và bọn phản động ngoài nươc để phá ta

– Vô hiệu hoá LLVTND

II. Những giải pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và cơ chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa có những thuận tiện rất cơ bản, lại vừa phải đối diện với những nguy cơ, thử thách to lớn, nhất là lúc non sông tham gia sâu, rộng hơn vào hợp tác quốc tế. Những yếu tố trên tác động thường xuyên, trực tiếp tới nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc yêu cầu chúng ta phải có phương thức và giải pháp thích hợp và hữu hiệu trong tình hình mới. Lúc đã nhận thức được rõ ràng về diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì việc phải làm như thế nào, hoạt động và tổ chức xã hội, chính trị, quân sự, an ninh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ trở thành rõ ràng hơn.

2.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

– Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho non sông ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

– Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và xúc tiến yếu tố bên trong của non sông luôn ổn định.

2.2. Tăng lên nhận thức về mưu mô, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến ko để thụ động, bất thần.

– Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức thâm thúy mưu mô thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của quân địch chống phá cách mệnh Việt Nam.

– Đấu tranh phê phán những bộc lộ mơ hồ, mất cảnh giác cách mệnh trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước mưu mô, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “DBHB” của quân địch chống phá nước ta hiện nay.

– Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có khả năng chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của quân địch cho cơ quan có tính năng xử lí, ko để bất thần.

2.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

– Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

– Phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành tựu cách mệnh do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của tất cả quốc gia, dân tộc đặc thù là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta.

– Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào:

+ Giáo tình dục yêu quê hương, non sông, ý thức cảnh giác trước mọi mưu mô, thủ đoạn của quân địch chống phá nước ta

+ Giáo dục ý kiến điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ cách mệnh mới.

+ Giáo dục ý thức xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

+ Hình thức giáo dục phải nhiều chủng loại, thích hợp với tùy từng nhân vật

2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt

– Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ đảm bảo cho cơ chế xã hội luôn ổn định, tăng trưởng. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc vững mạnh, theo ý kiến của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là kết đoàn các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, từng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi thế hệ, mọi vùng, mọi miền non sông, kết đoàn trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công việc và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài

– Tăng lên trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các đơn vị quản lý, nhất là cơ sở.

– Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các đơn vị quản lý, xử lí kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng có thiếu sót, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

2.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

– Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự thụ động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản, xã phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Đảm bảo triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương, cơ sở.

– Phải chú trọng khắc phục đúng mực mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.

2.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

– Mỗi thủ đoạn, hình thức, giải pháp nhưng mà quân địch sử dụng trong chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể, hiệu quả.

– Lúc mỗi tình huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng nhân vật – ko để lan rộng, kéo dài.

– Xây dựng đầy đủ, luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng đơn vị, từng cấp, từng ngành

– Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, các ngành tư vấn, quân đội và công an.

2.7. Tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá non sông và chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho nhân dân lao động.

Tăng nhanh sự nghiệp CNH, HĐH non sông theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra hạ tầng, tăng trưởng lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”.

III. Liên hệ bản thân

Xác định trong thời bình, giải pháp “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế” là giải pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại mưu mô “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta của các thế lực thù địch. Bởi, tham ô, tham nhũng lãng phí đang là một nguy cơ, ảnh hưởng rất lớn đến con đường đi lên CNXH của nước ta. Nếu ko chống được căn bệnh mang tính trầm kha này, nó sẽ là ung nhọt di căn trong lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu của toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương quyết ko để bị tụt hậu về kinh tế, vì kinh tế là nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Do nước ta là nước xác định con đường đi lên xã hội XHCN, nên trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, ko để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế ko lành mạnh.

Một trong những đối tượng và mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình”, là tấn công vào thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của một non sông, làm cho thế hệ trẻ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn hoá sống gấp, sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản, coi bản thân mình là lớn hơn tất cả… Vì vậy, giải pháp chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắc chắn phải là giải pháp giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho thế hệ trẻ.

Là một cán bộ, đảng viên hiện đang công việc tại Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương nghiệp – “Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có tính năng tích lũy, tổng hợp, phân tích và phân phối thông tin về kinh tế công nghiệp, thương nghiệp, thị trường, thương nhân phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật”. Với chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn thư- Tổng hợp và Ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, bản thân luôn kiên định lý tưởng cộng sản, ko ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường ý kiến và phẩm chất đạo đức; trau dồi, tăng lên năng lực về mọi mặt, nỗ lực giữ gìn sự kết đoàn thống nhất cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, ý kiến của Đảng; Luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động, sự chỉ huy, lãnh đạo của mình. Cụ thể:

Xem thêm bài viết hay:  Lý Thuyết Lý 10: Sự Rơi Tự Do Và Cách Giải Bài Tập Sự Rơi Tự Do

– Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt thâm thúy và góp phần tổ chức thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

– Tăng nhanh công việc tư vấn cho Chi uỷ, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc Trung tâm trong công việc huấn luyện, bồi dưỡng về lý tưởng, chính trị, cũng như tăng lên năng lực về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thuộc Trung tâm.

– Kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái và các bộc lộ thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì lợi ích tư nhân, lợi ích nhóm, ko để xuất hiện tình trạng bè phái gây mất kết đoàn nội bộ. Có ý thức nghiêm túc lắng tai, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tập thể, tư nhân; nghiêm túc phê bình, góp ý thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với các bộc lộ sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền, ko nể nang tránh né.

– Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và lợi dụng các khía cạnh đời sống xã hội của quân địch, liên kết với việc lên án, ngăn ngừa các tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục tiêu xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí ý thức, ổn định tư tưởng của xã hội.

– Luôn tăng lên tri thức về mọi mặt để giữ vững khả năng chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng mực khoa học.

– Tăng lên cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức ko đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với ý kiến, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

– Thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin thời sự, chính trị và xã hội để có được hiểu biết và sự đúng mực trong đường lối cũng như trong suy nghĩ của bản thân, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao.

– Bản thân có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình xúc tiếp thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

– Với vai trò là một cán bộ phụ trách bộ phận Văn thư – Tổng hợp một cơ quan thông tin trực thuộc Bộ Công Thương, thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị Bản tin, Tạp chí, các đơn vị làm công việc thông tin, dự đoán kinh tế vĩ mô thuộc Trung tâm; bám sát mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm tốt các công việc thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và công việc dự đoán về kinh tế công nghiệp và thương nghiệp giúp ổn định thị trường, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế non sông.

– Tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các mưu mô, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp phần tăng lên nhận thức về công việc quốc phòng toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực. Tham gia tích cực công việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tư vấn, đề xuất về tăng cường công việc dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; trao đổi thông tin về tình hình nhân dân liên quan tới công việc dân vận trên lĩnh vực an ninh trật tự; tư vấn, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các đơn vị quản lý giải pháp xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ko để phát sinh điểm nóng…

Tóm lại, xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, tăng mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mệnh khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đã và đang đặt ra những thời cơ và thử thách mới đối với non sông ta. Mưu mô chống phá nhà nước, cơ chế ta của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là thường xuyên, liên tục, dưới nhiều thủ đoạn, hình thức tinh xảo không giống nhau. Chúng thường xuyên thay đổi chiến lược và phương thức để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng tâm; trong đó, đặc thù nguy hiểm là mưu mô “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mệnh ta, để thấy được tác động, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn tăng lên cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của mưu mô, thủ đoạn của quân địch thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, kết đoàn, kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với cán bộ công chức, viên chức việc học tập và tăng lên tri thức nhằm có nhận thức và cái nhìn đúng mực chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nước ta là vô cùng quan trọng .

Chúng ta xác định, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mệnh nước ta là nhiệm vụ cấp bách và trong khoảng thời gian dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Từ đó, mỗi người dân nói chung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng cần kiên định lý tưởng cộng sản, nêu cao cảnh giác cách mệnh, xác định rõ trách nhiệm, theo lĩnh vực hoạt động của mình có những hành động thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất bại mọi mưu mô chống phá cách mệnh ta của các thế lực thù địch; đồng thời, ko ngừng trau dồi, bồi dưỡng tăng lên năng lực về mọi mặt để góp sức xây dựng một non sông Việt Nam xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #kiến #thức #quốc #phòng #ninh #đối #tượng

Xem thêm chi tiết về Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận