Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Bạn đang xem: Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường tại bangtuanhoan.edu.vn

Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ CHí Minh về ý chí tự lực tự cường – Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một bài học xuyên suốt nhưng mà các Đảng viên phải luôn ghi nhớ và trau dồi hàng ngày để xứng đáng với vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây là chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 là gì? Ngày 12/6/2021 Ban bí thư TW Đảng đã thông báo chủ đề học tập toàn khóa năm 2021 là “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc”.

Sau đây là nội dung học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh 2021, bangtuanhoan.edu.vn xin san sớt để các bạn cùng tham khảo.

>

Câu 1: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc

1. Xây dựng, tăng trưởng non sông giàu mạnh, cường thịnh, tăng lên dân trí, bồi dưỡng thiên tài.

– Sau lúc Cách mệnh Tháng Tám thành công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng non sông giàu mạnh, mang lại tự do, no đủ, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng (1951): Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập nhưng mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

– Trong phiên họp trước tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu lên những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền đó là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nói cách khác, tập trung khắc phục hai vấn đề trọng yếu: phục hồi và tăng trưởng nội lực non sông; đối ngoại linh hoạt tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời kì sẵn sàng cho cuộc kháng chiến.

– Trong các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đó, Người đặc thù chú trọng việc tăng lên dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, tăng trưởng non sông giàu mạnh. Trong thư gửi các học trò nhân ngày khai trường trước tiên của nước Việt Nam độc lập (05/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ: “Non sông Việt Nam có trở thành tươi đẹp hay ko, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay ko, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, trước đây thực dân Pháp thống trị đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ lừa dối, bóc lột dân ta, có tới 95% đồng bào ta ko biết chữ. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là tăng lên dân trí”. Nạn thất học, kém hiểu biết là một cản trở lớn cho sự tăng trưởng của non sông và dân tộc. Người kêu gọi: “…Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, trách nhiệm của mình, phải có tri thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phảibiết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.

– Kế bên việc tăng lên dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra nhiệm vụ quan trọng trong kiến thiết non sông là bồi dưỡng thiên tài. “Kiến thiết cần có thiên tài. Thiên tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì thiên tài ngày càng tăng trưởng càng thêm nhiều”.

– Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống lại các thế lực đế quốc thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết non sông, từng bước hiện thực hóa vọng xây dựng và tăng trưởng non sông giàu mạnh, cường thịnh luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện một cách cụ thể, thích hợp, thông minh và quyết liệt.

– Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bộc bạch điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.

– Những tư tưởng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng non sông theo tuyến đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới tăng trưởng non sông trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo. Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi trội”, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

2. Thực hiện khát vọng non sông giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng cơ chế mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho Nhân dân

– Hồ Chí Minh ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự thèm muốn, thèm muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành”.

– Lúc nước nhà độc lập, khát vọng no đủ, hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực và mục tiêu hành động của toàn Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người, hạnh phúc của người dân đơn giản là quyền sống, từ đó tăng trưởng một dân tộc, một quốc gia hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, đồng đẳng, ko có cơ chế người bóc lột người, “một xã hội hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nhân văn, “đưa quần chúng tới một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng”.

– Trong quá trình xây dựng non sông, Người rất coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và tăng trưởng xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Ðảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân nhưng mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người tôi tớ của nhân dân, ko có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân.

– Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mệnh, “chỉ có một mục tiêu, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”. Trong Di chúc, Người dặn dò: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Mong muốn của Người là người nào người nào cũng được góp công sức vào sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và được lợi thành tựu do cách mệnh mang lại. Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự non sông, phục vụ Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng non sông, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

3. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

– Hiện thực khát vọng non sông phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng cơ chế chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội văn minh, tiến bộ với những trị giá đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

– Quốc gia giành được độc lập, vấn đề kiến thiết, tăng trưởng kinh tế – xã hội trở thành cấp thiết. Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78 về việc thiết lập “Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết” của Chính phủ. Phát biểu trong phiên họp trước tiên của Ủy ban ngày 10/01/1946, Hồ Chí Minh mong muốn mọi người “đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội”, “Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”.

– Trong thư gửi các giới công thương nghiệp Việt Nam, Người viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công-Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tình giúp giới Công-Thương trong công cuộc kiến thiết này”. Người nhấn mạnh, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng tức là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Các nhà công nghiệp, thương nghiệp hãy cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân. – Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước muốn giàu mạnh thì phải tăng trưởng nông nghiệp”, “Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một tấc vàng”. Người khuyến khích: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần thiết hợp tác xã”.

– Theo Người, “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải tăng trưởng công nghiệp nhưng đồng thời cũng phải tăng trưởng nông nghiệp, vì hai ngành đó mật thiết với nhau… Nếu ngành công nghiệp tăng trưởng nhưng mà ngành nông nghiệp ko tăng trưởng thì khập khễnh như người đi một chân”. Xuất phát từ điều kiện nước ta, sản xuất nông nghiệp có một vị trí hết sức quan trọng, Người chủ trương phải cải tạo và tăng trưởng nông nghiệp thì mới có cơ sở để tăng trưởng các ngành kinh tế khác, để tạo điều kiện cho việc công nghiệp hóa nước nhà. “Nhân dân ta, đặc thù là người lao động và nông dân ta, phải tích cực thi đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. “Tự lực cánh sinh, tăng giasản xuất, thực hành tiết kiệm”. Có sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn xã hội, tương tự mới tăng trưởng kinh tế, tăng lên đời sống vật chất và ý thức của nhân dân, xúc tiến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi.

4. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài

– Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Với ý thức “đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta”, ngay lúc thời cơ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh nội lực của hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã được phát huy, làm nên thắng lợi lớn lao của cuộc Cách mệnh Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

– Sau ngày nền độc lập ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành quyền độc lập tới nay, xứ Việt Nam ta vẫn hết sức phấn đấu để một mặt yên nội trị, một mặt gây thực lực chống xâm lược và tranh thủ ngoại giao được thắng lợi. Sức phấn đấu đấy đã đem lại cho chúng ta những kết quả khả quan”. Điều này đã nói lên ý thức, ý kiến, đường lối của Đảng và Bác Hồ trong xây dựng và bảo vệ non sông là phát huy tối đa các nguồn lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, có chính sách mở cửa, hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế nhằm tạo nội lực dân tộc vững mạnh.

– Người tuyên bố: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”, “Nước Việt Nam dành sự tiếp thu thuận tiện cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình”.

– Ý kiến của Người trong việc mở cửa, hợp tác quốc tế ko chỉ nhằm mục tiêu thu được sự giúp sức của bằng hữu quốc tế, nhưng mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của non sông, tăng trưởng kinh tế, tăng lên đời sống của nhân dân. Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta, do vậy phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Ta phải khéo dùng cái vốn đấy để bồi bổ lực lượng, tăng trưởng khả năng của ta, tức là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh.

– Ngay từ cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ vấn đề này trong đường lối kháng chiến, đường lối kiến thiết non sông.

Người chỉ rõ phải tăng trưởng toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới tăng trưởng dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước, trước hết là các nước anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Suốt cuộc kháng chiến, mặc dù tình hình toàn cầu diễn biến phức tạp, song Người vẫn phấn đấu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp sức của các nước bạn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. “Cuộc kháng chiến trong khoảng thời gian dài của chúng ta được thắng lợi là do nơi chúng ta động viên kinh tế được thành công, vì chúng ta có biết động viên kinh tế một cách khôn khéo, thực lực của chúng ta mới được đầy đủ và dai sức”.

– Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ý chí tự lực, tự cường được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng và nhân dân hai miền Nam – Bắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thống nhất non sông, bảo toàn nền độc độc lập, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kì này, chúng ta tiếp tục thu được rất nhiều sự ủng hộ, giúp sức từ các nước anh em và bè bạn quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định ý kiến, đường lối đúng mực của Đảng và Bác về coi trọng nội lực, khôn khéo tranh thủ, tận dụng ngoại lực, xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ non sông.

5. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của non sông, vận dụng thông minh lý luận vào thực tiễn để đưa ra những ý kiến, chủ trương thích hợp; ko giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

– Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra trên cơ sở nhận thức khoa học, đúng mực lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thích hợp với thực tiễn non sông. Từ thực tiễn, hoàn cảnh nước ta là một nước nông nghiệp lỗi thời, lại trải qua chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội “ko thể làm mau được nhưng mà phải làm dần dần”, “làm sao cho dân giàu nước mạnh”.

– Độc lập, thông minh trong tư duy, ý kiến, chủ trương và hành động là phong cách nổi trội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, xây dựng, tăng trưởng non sông theo tuyến đường xã hội chủ nghĩa yêu cầu Việt Nam phải có cách làm, bước đi và giải pháp thích hợp. “Ta ko thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… ta có thể đi tuyến đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

– Chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước anh em và vận dụng những kinhnghiệm đấy một cách thông minh. Chúng ta phải tăng lên sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin để dùng lập trường, ý kiến, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lênin nhưng mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng mực những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật tăng trưởng của cách mệnh Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mệnh xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.

Những hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có trị giá chỉ huy thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và tăng trưởng non sông theo tuyến đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc thù quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các thời đoạn cách mệnh để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Câu 2: “Khát vọng tăng trưởng non sông” là một trong những nội dung mới được nói đến và xuất hiện rất nhiều lần trong các nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nó chi phối những ý kiến chỉ huy, tầm nhìn và định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhưng mà Đảng nêu ra.

Trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng, khát vọng tăng trưởng non sông được trình bày như một tuyên ngôn chính trị của Đảng ta: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng non sông, phát huy ý chí, sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tiếp tục tăng mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu tới giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước tăng trưởng, theo định hướng XHCN.

Trong các ý kiến chỉ huy, tầm nhìn và định hướng tăng trưởng: Khát vọng tăng trưởng non sông được trình bày:

-Kiên định và vận dụng, tăng trưởng thông minh chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, bất di, bất dịch; đó là tuyến đường duy nhất đúng mực để xây dựng và tăng trưởng non sông.

-Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế, đồng đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục tăng trưởng nhanh và vững bền non sông; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó tăng trưởng kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; tăng trưởng văn hóa là nền tảng ý thức; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

– Khơi dậy mạnh mẽ ý thức yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc và khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, tăng lên chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút, trọng dụng thiên tài, xúc tiến đổi mới thông minh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và vững bền non sông.

– Liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và tăng lên hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất

– Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường thực chất giai cấp người lao động của Đảng, tăng lên năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức tranh đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những yếu tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, tăng trưởng non sông, bảo vệ Tổ quốc.

Trong mục tiêu tổng quátvà mục tiêu cụ thể: Tăng lên năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức tranh đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu tới giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể tới năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Tới năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Tới năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

Trong định hướng tăng trưởng non sông thời đoạn 2021 – 2030Đảng ta khẳng định:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng vững bền về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những trắc trở, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự tăng trưởng nhanh và vững bền của non sông.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận tiện để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mẫu hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và tăng trưởng đô thị; tăng trưởng kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng mạnh chuyển đổi số quốc gia; tăng trưởng kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tạo đột phá trong đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện, tăng trưởng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng thiên tài. Xúc tiến nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo ý thức bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và toàn cầu.

Tăng trưởng con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đặm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng non sông và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho tăng trưởng sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, tăng trưởng, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận tiện nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực tăng trưởng quan trọng nhất của non sông.

Quản lý tăng trưởng xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bình xã hội; xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng tăng lên chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với tăng trưởng; quan tâm tới mọi người dân, đảm bảo chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Ko ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và ý thức của nhân dân.

Chủ động thích ứng có hiệu quả với chuyển đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và vững bền tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu…

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố có thể gây đột biến; tăng mạnh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, nhiều chủng loại hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ko ngừng tăng lên vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam

Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc; củng cố, tăng lên niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Xây dụng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự tăng trưởng của non sông…

Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn trong quá trình đi lên xây dựng CNXH ở nước ta.

Trong nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trình bày:

Tại nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng khẳng định:

Khơi dậy khát vọng tăng trưởng non sông Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Tại bước ngoặt chiến lược thứ hai trình bày: Tăng trưởng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên tăng trưởng nguồn nhân lực cho công việc lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và huấn luyện gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và tăng trưởng mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc phát huy trị giá văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

>

Nêu giải pháp của bản thân trong việc thực hiện chuyên đề toàn khóa năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực tự cường và tăng trưởng non sông phồn vinh hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

>

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN
ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

1. Sự tạo nên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc

– Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là xuất xứ của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những trị giá văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Sinh tiền trong cảnh nước nhà bị nô dịch, lầm than, người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành đã sớm thức tỉnh, đau đáu nỗi niềm cứu nước, cứu dân. Người chọn hướng đi sang các nước tư bản phương Tây tìm hiểu sự thực đằng sau khẩu hiệu “Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái”, xem người ta làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình. Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Người bắt đàu chuyến hành trình trên con tàu Amiral Latouche Tresville, mang theo khát vọng cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Điều này sớm đã trình bày tư tưởng, ý chí tự lực, tự cường và một khát vọng lớn, mang tầm nhìn thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

– Sinh sống và làm việc tại nhiều nước tư bản phương Tây đã giúp Nguyễn Tất Thành nhận thức và vạch rõ thực chất của chủ nghĩa tư bản: ở đâu đâu đế quốc tư bản thực dân cũng man rợ, tàn bạo, cũng đầy rẫy những quan hệ phi nhân tính; ở đâu đâu những người lao động nghèo khổ, bần hàn cũng là bằng hữu, anh em, đồng chí của nhau, họ phải được tập trung lại, đứng lên đấu tranh giải phóng.

– Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Luận cương của Lênin đã giúp Người trả lời những vấn đề cơ bản về tuyến đường giải phóng dân tộc nhưng mà Người tìm kiếm xưa nay. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc ko có tuyến đường nào khác tuyến đường cách mệnh vô sản”. Tháng 12/1920, Người đã gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, ghi lại sự chuyển biến mang tính bước ngoặt trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.

– Sau lúc xác định tuyến đường cứu nước theo cách mệnh vô sản, Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về trong nước. Người đã mang tới một luồng gió mới về đấu tranh cách mệnh đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc, khơi dậy trong họ ý thức kết đoàn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh theo thiên hướng cách mệnh vô sản ở nước ta trong những năm 30 của thế kỷ XX, đưa tới sự ra đời của chính đảng vô sản Việt Nam7, mở ra thời đại cách mệnh rực rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những dấu ấn lịch sử mang tầm vóc lớn lao.

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chỉnh của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc và lan tỏa trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng non sông “tử tế”, “to đẹp” đã đưa Người tới với chủ nghĩa Mảc-Lênin, đặt nền tảng cho sự tăng trưởng tư tưởng mácxít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện cơ bản, tiên quyết đưa tới những thành công của cách mệnh nước nhà.

2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

2.1. Ý chí tự lực, tự cường là ko phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điếm độc lập trong quan hệ quốc tế

– Hồ hết các đảng cộng sản ở Châu Âu đều có ý kiến rằng, cách mệnh ở các thuộc địa phụ thuộc vào cách mệnh ở các nước tư bản (chính quốc), cách mệnh ở các nước thuộc địa ko thể thắng lợi lúc cách mệnh vô sản ở chính quốc chưa thắng lợi. Nguyễn Ái Quốc ko tán thành ý kiến đó. Người cho rằng, với ý chí, khát vọng đấu tranh mãnh liệt, quật cường vì độc lập, tự do, cách mệnh ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, ko phụ thuộc việc cách mệnh ở chính quốc có thắng lợi hay ko.

– Người cũng chỉ rõ mối quan hệ mật thiết giữa cách mệnh ở thuộc địa và cách mệnh ở chính quốc. Người ví mối quan hệ đó như hai cánh của một con chim. Trong tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp”, vạch trần thực chất của chủ nghĩa tư bản thực dân giống con đỉa có hai vòi, một vòi bám vào giai cấp vô sản ở các nước tư bản, vòi kia hút máu các dân tộc thuộc địa, Người khẳng định muốn xoá sổ nó, phải cắt cả hai cái vòi, muốn vậy phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cách mệnh thuộc địa và cách mệnh chính quốc.

– Hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc luôn chú trọng đưa ra yêu cầu Quốc tế Cộng sản đặt đúng vị trí, vai trò của cách mệnh thuộc địa trong phong trào cách mệnh vô sản toàn cầu, tích cực giúp sức cách mệnh thuộc địa về lý luận và phương pháp đấu tranh, huấn luyện cán bộ cho các dân tộc thuộc địa, động viên và hướng dẫn phong trào cách mệnh thuộc địa tăng trưởng đúng hướng, có khả năng tự giải phóng mình.

– Xúc tiến sự nghiệp cách mệnh của dân tộc theo tuyến đường chủ nghĩa Mác- Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu rõ quyết tâm, ý chí, phương pháp cách mệnh, trình bày thâm thúy ý kiến tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mệnh: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, kết đoàn họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”.

2.2. Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

– Ý chí tự lực, tự cường trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã giúp Người thấy rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn của các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu đứng lên chống đế quốc, thực dân. Từ thực tiễn xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Người viết: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của non sông. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy chống thuế năm 1908, nó dạy cho những người culi biết phản đối, nó làm cho những người “nhà quê” phản đối ngầm trước thuế tạp vụ và thuế muối… nó đã thúc giục thanh niên bãi khoá, làm cho những nhà cách mệnh trốn sang Nhật Bản, làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa”.

– Theo Người, yếu tố mang tính quyết định của cách mệnh giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Người viết: “chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên kết đoàn nhau nhưng mà làm cách mệnh”. Nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường “đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình kết đoàn hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn cầu”. Người nhấn mạnh vấn đề có tính nguyên tắc: “Muốn người ta tạo điều kiện cho, thì trước mình phải tự giúp lẩy mình đã”.

– Ở một nước thuộc địa như Việt Nam, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trở thành vấn đề sống còn, ngọn cờ giải phóng dân tộc phải giương cao hơn hết thảy. Trong cuộc đấu tranh đó, chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc được coi là nền tảng cơ bản, có thể huy động, tập trung được hết thảy các giai tầng xã hội kết đoàn trên một mặt trận, đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như bảo vệ vững chắc nền độc lập đó. “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp”.

– Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939), Đảng ta khẳng định chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, liên hợp tất cả các dân tộc, giai cấp, đảng phái, giành độc lập dân tộc, xây dựng hình thức Nhà nước cộng hòa, dân chủ “Chính phủ chung cho tất cả các từng lớp nhân dân”. Nghị quyết Trung ương nêu rõ: “Công nông phải đưa cao cây cờ dân tộc lên, vì quyền lợi sống sót của dân tộc nhưng mà sẵn sàng bắt tay với tiểu tư sản và những từng lớp tư sản bổn xứ, trung tiểu địa chủ”.

– Ngay sau lúc trở về nước, Lãnh tụ Hồ Chí Minh quân trì Hội nghị Trung ương 8 (1941). Ngoài những chủ trương lớn về giải phóng dân tộc, nhiệm vụ cách mệnh chủ yếu, Hội nghị còn chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, tập trung kết đoàn rộng rãi toàn dân tộc với các tổ chức, đoàn thể cứu quốc, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc.

– Cách mệnh Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là minh chứng sống động nhất về sức mạnh dân tộc, nhưng mà chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc, liên kết chủ nghĩa quốc tế trong sáng là yếu tố quy tụ, xúc tiến, hòa quyện, kết tinh mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài, sức mạnh của các từng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam, kiên cường đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

1.4. Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, sẵn sàng mọi mặt các điều kiện của cách mệnh

– Điều kiện trước hết là phải có một Đảng cách mệnh, “để trong thì vận động và tổ chức nhân dân, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng người nào cũng phải hiểu, người nào cũng phải theo chủ nghĩa đấy. Đảng nhưng mà ko có chủ nghĩa cũng như người ko có trí khôn, tàu ko có bàn chỉ nam”.

– Mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Cương lĩnh chính trị trước tiên do Người soạn thảo. Cương lĩnh ngắn gọn, rõ ràng và trình bày ý thức độc lập, tự chủ, thích hợp với hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam, nhấn mạnh đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩá đế quốc thực dân và cơ chế phong kiến đã suy vong, thực hiện mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản”. Sự ra đời của Đảng ghi lại bước ngoặt đặc thù quan trọng trong tiến trình cách mệnh dân tộc, trở thành yếu tố tiên quyết, quyết định mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam, dẫn dắt, tập trung và lãnh đạo nhân dân từng bước đấu tranh, sẵn sàng các điều kiện mọi mặt, đưa tới sự thành công của cách mệnh.

– Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/01/1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mệnh. Tại Hội nghị Trung ương 8, Người cùng Trung ương Đảng quyết định những vấn đề lớn của cách mệnh như hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ huy chiến lược cách mệnh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xử lý đúng mực đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, quyết tâm giành cho được độc lập dân tộc.

– Người chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng, thúc bách về việc sẵn sàng các điều kiện đảm bảo sự thắng lợi của cách mệnh, như: xây dựng lực lượng cách mệnh (bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang); căn cứ địa cách mệnh; tập tành cho quần chúng đấu tranh, xác định phương pháp đấu tranh khởi nghĩa từng phần tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; sẵn sàng bộ máy tổng khởi nghĩa giành chính quyền lúc thời cơ chín muồi và dự kiến các công việc sau lúc giành được chính quyền.

– Nhờ có sự chủ động, sẵn sàng chu đáo về mọi mặt, chỉ trong vòng 15 ngày Cách mệnh tháng Tám (1945) diễn ra nhanh lẹ, ít đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn trên cả nước, đập tan cơ chế thực dân thống trị nước ta hơn 80 nghìn năm, lật đổ cơ chế quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm, khai sinh nền dân chủ cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp người lao động và nhân dân lao động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi này trình bày việc vận dụng thông minh chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa, khẳng định đường loi cách mệnh đúng mực của Đảng, ý thức, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc theo tư tưởng của Bác. Tư tưởng tự lực, tự cường, chủ động sẵn sàng chu đáo các điều kiện cách mệnh tiếp tục được tăng trưởng và khẳng định trong các thời đoạn cách mệnh sau, đưa tới thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954), kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng non sông (1975- nay), đặc thù trong 35 năm đổi mới (1986- nay).

1.5. Ý chí tự lực, tự cường là đặc thù chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân

– Cách mệnh là sự nghiệp của quần chúng nhân dân nhưng ko phải ở đâu và bất kỳ lúc nào quần chúng nhân dân cũng làm được cách mệnh. Muốn làm được cách mệnh, quần chúng nhân dân phải được vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập họp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, trở thành sức mạnh của quàn chúng thành sức mạnh cách mệnh.

– Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất. Người nói: “Trong bầu trời ko gì quý bằng nhân dân. Trong toàn cầu ko gì mạnh bằng lực lượng kết đoàn của nhân dân”. Người khẳng định, dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng ko địch nổi. “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”.

Xem thêm bài viết hay:  Cách sử dụng rượu vang cơ bản

– Trong thời đoạn vận động giải phóng dân tộc, lãnh tụ Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh phải động viên lực lượng của toàn dân, có dân là có tất cả. Lúc thời cơ cách mệnh chín muồi (8/1945), Người đã gửi Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa trong cả nước. Người nêu rõ: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã tới. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta nhưng mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta ko thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. Sức mạnh toàn dân được huy động và hiện diện to lớn, tạo nên thành công lớn lao của Cách mệnh Tháng Tám.

– Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), trong hoàn cảnh thực dân Pháp rắp tâm xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thôi thúc nhân dân ta đứng lên đứng lên đấu tranh, quy tụ sức mạnh toàn dân trong thế trận chiến tranh nhân dân, chống thực dân Pháp nhằm giữ vững nền độc lập dân tộc: “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, nữ giới, bất kỳ người già, người trẻ, ko chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Người nào có súng dùng súng. Người nào có gươm dùng gươm, ko có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Người nào cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.

– Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), đương đầu với quân địch có sức mạnh số một toàn cầu về kinh tế và quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải tăng lên ý thức quyết đấu quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên non sông ta, thì ta còn phải tiếp tục tranh đấu, quét sạch nó đi”.

– Vai trò và sức mạnh của nhân dãn luôn được Đảng ta trân trọng, phát huy cao độ trong công cuộc trường kỳ kháng chiến, cũng như trong trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ non sông kể từ lúc hòa bình lập lại tới nay, tạo nên những thành tựu vô cùng quan trọng trên các phương diện đời sống xã hội, đem lại những trị giá kinh tế- xã hội, những thay đổi lớn lao về dung mạo non sông trong tiến trình thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bình, văn minh” như Bác Hồ hằng mong ước.

7.6. Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyết tâm bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc, “nhất mực ko chịu mất nước, ko chịu làm nô lệ”, “ko có gì quý hơn độc lập tự do”, trình bày rất rõ lúc Tổ quốc bị lâm nguy, lúc dân tộc phải đương đàu với những quân địch có sức mạnh kinh tế – quân sự vào hàng cường quốc toàn cầu, chống lại thủ đoạn áp đặt cơ chế áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

– Ngay sau lúc nền độc lập ra đời, non sông ta đã phải sẵn sàng cho một cuộc kháng chiến ko thể tránh khỏi. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Ko! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất mực ko chịu mất nước, nhất mực ko chịu làm nô lệ”.

Nhờ phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc, quyết tâm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, chúng ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thắng lợi của ý chí, khát vọng độc lập và khí phách Việt Nam.

– Lịch sử tiếp tục chứng kiến những thử thách gay cấn về ý chí và khát vọng độc lập dân tộc qua cuộc đối đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Mỹ. Trước một trận chiến tranh khốc liệt, trường kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Người nói: “Phải giành thắng lợi quyết định trong một thời kì, ta ko nói mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, nhưng trong một thời kì càng ngắn càng tốt”.

– Khích lệ, thôi thúc ý chí đấu tranh tới ngày non sông toàn thắng, thống nhất trong mỗi người dân, Người chỉ rõ: “Nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải tăng lên ý thức quyết đấu quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên non sông ta, thì ta còn phải tiếp tục tranh đấu, quét sạch nó đi”.

– Tin tưởng vào sự tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong bản Di chúc, Người khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian truân hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất mực thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều kiên cố”.

– Thắng lợi lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông một lần nữa khẳng định ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục được Đảng ta phát huy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sau giải phóng tới nay.

2. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng tăng trưởng non sông phồn vinh, hạnh phúc

2.1. Xây dựng, tăng trưởng non sông giàu mạnh, cường thịnh, tăng lên dân trí, bồi dưỡng thiên tài

– Sau lúc Cách mệnh Tháng Tám thành công, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng non sông giàu mạnh, mang lại tự do, no đủ, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng (1951): xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập nhưng mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

– Trong phiên họp trước tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu lên những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền đó là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nói cách khác, tập trung khắc phục hai vấn đề trọng yếu: phục hồi và tăng trưởng nội lực non sông; đối ngoại linh hoạt tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời kì sẵn sàng cho cuộc kháng chiến.

– Trong các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đó, Người đặc thù chú trọng việc tăng lên dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, tăng trưởng non sông giàu mạnh. Trong thư gửi các học trò nhân ngày khai trường trước tiên của nước Việt Nam độc lập (05/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ: “Non sông Việt Nam có trở thành tươi đẹp hay ko, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay ko, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, trước đây thực dân Pháp thống trị đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ lừa dối, bóc lột dân ta, có tới 95% đồng bào ta ko biết chữ. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là tăng lên dân trí”. Nạn thất học, kém hiểu biết là một cản trở lớn cho sự tăng trưởng của non sông và dân tộc. Người kêu gọi: “…Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, trách nhiệm của mình, phải có tri thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”28.

– Kế bên việc tăng lên dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra nhiệm vụ quan trọng trong kiến thiết non sông là bồi dưỡng thiên tài. “Kiến thiết cần có thiên tài. Thiên tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì thiên tài ngày càng tăng trưởng càng thêm nhiều”.

– Xuyên suốt hai cuộc trường chinh kháng chiến chống lại các thế lực đế quốc thực dân Pháp và Mỹ, đường lối kiến thiết non sông, từng bước hiện thực hóa vọng xây dựng và tăng trưởng non sông giàu mạnh, cường thịnh luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện một cách cụ thể, thích hợp, thông minh và quyết liệt.

– Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bộc bạch điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta kết đoàn phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mệnh toàn cầu”.

– Những tư tưởng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng non sông theo tuyến đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đồi mới tăng trưởng non sông trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo. Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ẩn nổi trội”, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Quốc gia ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

2.2. Thực hiện khát vọng non sông giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng cơ chế mới, mưu cầu hạnh phúc, no đủ cho nhân dân

– Hồ Chí Minh ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự thèm muốn, thèm muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành”.

– Lúc nước nhà độc lập, khát vọng no đủ, hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực và mục tiêu hành động của toàn Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng của Người, hạnh phúc của người dân đơn giản là quyền sống, từ đó tăng trưởng một dân tộc, một quốc gia hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, đồng đẳng, ko có cơ chế người bóc lột người, “một xã hội hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nhân văn, “đưa quần chúng tới một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng”.

– Trong quá trình xây dựng non sông, Người rất coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và tăng trưởng xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. Người khẳng định Đảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân nhưng mà ra, vừa là người lãnh đạo vừa là người tôi tớ của nhân dân, ko có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân.

– Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mệnh, “chỉ có một mục tiêu, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân”. Trong Di chúc, Người dặn dò: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Mong muốn của Người là người nào người nào cũng được góp công sức vào sự nghiệp cách mệnh của dân tộc và được lợi thành tựu do cách mệnh mang lại.

Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm kiểu mẫu mực suốt đời phụng sự non sông, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và tăng trưởng non sông, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vĩ một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

2.4. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân

Hiện thực khát vọng non sông phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng cơ chế chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội văn minh, tiến bộ với những trị giá đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

……………………………

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Tài liệu giáo dục

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Bài #thu #hoạch #học #tập #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #về #chí #tự #lực #tự #cường

Xem thêm chi tiết về Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận