Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

Bạn đang xem: Cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 được đưa ra để cam kết thực hiện quy định an ninh, trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 này.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cũng cần thực hiện cam kết không đốt pháo, vận chuyển, tàng trữ chất cấm, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội trong dịp Tết 2023. Mong muốn mang đến một cái Tết vui tươi, an toàn cho người dân nhân dân và toàn thể học sinh.

Bản cam kết của hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

…, ngày… tháng… năm 20…

SỰ CAM KẾT
Chấp hành các quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội
(Dành cho Hiệu trưởng nhà trường)

Kính thưa: Sở Giáo dục và Đào tạo…………………….

Họ và tên của tôi là:…………………….

Chức vụ: Hiệu trưởng trường…………………….

Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Góp phần kiểm soát an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán……………………. Tôi đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo…………………… chỉ đạo giáo viên, cán bộ và học sinh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Không được vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm.

2. Không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép, bằng lái và các giấy tờ liên quan theo quy định.

3. Đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi sau mô tô, xe gắn máy. Không đi xe đạp hàng 2, hàng 3, hàng 4… trên đường.

4. Không tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

Không hút thuốc, tiêm chích ma túy và sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác.

Không được đánh bạc, lô đề, số đề, cá độ bóng đá, bi da và các trò chơi ăn tiền hoặc bằng các vật bị cấm khác.

Không uống rượu, bia, không mua sắm.

5. Tích cực vận động người thân, bạn bè thực hiện tốt nội dung đăng ký trên và tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nếu nhà trường có sai sót gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Danh mục: Tổng hợp

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023″ state=”close”]

Bản cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Hình ảnh: Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

Video về: Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

Wiki về Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 -

Cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 được đưa ra để cam kết thực hiện quy định an ninh, trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 này.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cũng cần thực hiện cam kết không đốt pháo, vận chuyển, tàng trữ chất cấm, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội trong dịp Tết 2023. Mong muốn mang đến một cái Tết vui tươi, an toàn cho người dân nhân dân và toàn thể học sinh.

Bản cam kết của hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

…, ngày… tháng… năm 20…

SỰ CAM KẾT
Chấp hành các quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội
(Dành cho Hiệu trưởng nhà trường)

Kính thưa: Sở Giáo dục và Đào tạo…………………….

Họ và tên của tôi là:…………………….

Chức vụ: Hiệu trưởng trường…………………….

Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Góp phần kiểm soát an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán……………………. Tôi đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo…………………… chỉ đạo giáo viên, cán bộ và học sinh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Không được vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm.

2. Không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép, bằng lái và các giấy tờ liên quan theo quy định.

3. Đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi sau mô tô, xe gắn máy. Không đi xe đạp hàng 2, hàng 3, hàng 4… trên đường.

4. Không tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

Không hút thuốc, tiêm chích ma túy và sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác.

Không được đánh bạc, lô đề, số đề, cá độ bóng đá, bi da và các trò chơi ăn tiền hoặc bằng các vật bị cấm khác.

Không uống rượu, bia, không mua sắm.

5. Tích cực vận động người thân, bạn bè thực hiện tốt nội dung đăng ký trên và tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nếu nhà trường có sai sót gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Ban_cam_ket_cua_Hieu_truong_dip_Tet_Nguyen_dan_2023″>Bản cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Bản cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 được lập để cam kết thực hiện quy định an ninh, trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 này.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cũng cần thực hiện cam kết không đốt pháo, vận chuyển, tàng trữ chất cấm, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội trong dịp Tết 2023. Với mong muốn mang đến một cái Tết vui tươi, an toàn cho người dân tất cả học sinh.

Bản cam kết của hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Bạn đang xem: Cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023

…, ngày… tháng… năm 20…

SỰ CAM KẾT
Tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội
(Dành cho Hiệu trưởng nhà trường)

Kính thưa: Sở Giáo dục và Đào tạo……………………

Họ và tên của tôi là:…………………….

Chức vụ: Hiệu trưởng trường…………………….

Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán……………………. Tôi đăng ký với Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………… chỉ đạo giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Bảng tính sao giải hạn các tuổi năm 2023 Quý Mão

1. Không được vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm.

2. Không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép, bằng lái xe và các giấy tờ liên quan theo quy định.

3. Đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi sau mô tô, xe gắn máy. Không đi xe đạp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4… trên đường.

4. Không tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

Không hút thuốc, tiêm chích ma túy và sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác.

Không được đánh bạc, ghi lô, ghi số đề, cá độ bóng đá, bi da và các trò chơi khác ăn tiền hoặc bằng các đồ vật bị cấm khác.

Không uống rượu, bia, không la cà hàng quán.

5. Tích cực vận động người thân, bạn bè thực hiện tốt nội dung đăng ký trên và tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nếu để nhà trường có sai phạm gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Danh mục: Tổng hợp

[/box]

#Điều #cam kết #của #Hiệu trưởng #hiệu trưởng #nhân dịp #Tết #Nguyên #Dân

[/toggle]

Bạn xem bài Bản cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bản cam kết của Hiệu trưởng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Văn học
#Điều #cam kết #của #Hiệu trưởng #hiệu trưởng #nhân dịp #Tết #Nguyên #Dân

Xem thêm chi tiết về Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 ở đây:

Bạn thấy bài viết Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bản cam kết của Hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận