Biên bản họp lớp

Bạn đang xem: Biên bản họp lớp Trong bangtuanhoan.edu.vn

Biên bản họp lớp là biểu mẫu được thiết kế để ghi lại một buổi họp lớp với thành phần tham dự có thể bao gồm: Thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các em học sinh.

Nội dung trong mẫu biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp. Tùy vào nội dung, mục tiêu của buổi họp lớp mà biên bản họp lớp có thể không giống nhau, có thể là họp cuối năm, cuối học kỳ, họp kỷ luật học sinh,… Vì vậy, sau đây là 3 mẫu biên bản họp lớp. phút. Lớp học chuẩn nhất, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Biên bản họp lớp chuẩn nhất

  • Biên bản họp lớp cuối năm
  • Mẫu biên bản họp lớp
  • Biên bản họp lớp kỷ luật

Biên bản họp lớp cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày…. có thể ……

Trong phòng …………………….

Lớp……Trường……………………..

Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc năm học …

I. Nhân vật tham gia:

1. Giáo viên ………… – Phụ trách bộ môn ……………………

2. Chủ tọa cuộc họp: ………………………………………Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp:……………………………………………………….

4. Số học sinh trong lớp: … em; cho bạn xem; Vắng mặt………. người bạn

II. Nội dung:

1) Điểm mạnh (thực hiện các quy định, quy tắc; thực hiện hiệu quả; khu vực tư nhân tiêu biểu)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2) Yếu (vi phạm nội quy, quy chế: đạo đức, tác phong; lối sống; lên lớp; tham gia giao thông; thi, kiểm tra; số học sinh bỏ học)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp

……………………………………………………

……………………………………………………

III. Bình luận:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. Đề xuất khuyến nghị:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi……giờ……phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lớp

Trường học …………………….

Lớp: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHoa Kỳ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian và địa điểm họp

– Tiết:……giờ………………., ngày……tháng………………..

– Địa điểm:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật tham gia:

– Giáo viên:………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

– Chủ tọa: ……………………………………………………………………………………………….

– Thư ký:………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung cuộc họp.

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

5. Tiến độ cuộc họp

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ..……. cùng khoảng thời gian trong ngày.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cái ghế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp lớp kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Trong phòng học Lớp ………….Trường …………..

Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc kiểm điểm kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Nhân vật tham gia:

1/ Thầy ………….- Giáo viên chủ nhiệm lớp …………..

2/ Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp: ……………… – Là lớp phó học tập

4/ Số học sinh trong lớp: …..bạn; hôm nay bạn; Vắng….bạn

II. Nội dung:

1 / Những vi phạm của học sinh

–……………………

– ……………………

2/ Phân tích lỗi sai của học sinh

+……………………

+……………………

+ ……………………

3/ Ý kiến ​​của học sinh vi phạm

+ ……………………

+……………………

4/ Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp

+ ……………………

5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý:…học sinh

Không đồng ý:… học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình …………………….

Đồng ý:….học sinh

Không đồng ý:… học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn: …………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:… học sinh

6 / Kết luận về hình thức kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý: …..học sinh

Không đồng ý:…học sinh

Xem thêm bài viết hay:  Bức ảnh hiếm chụp được toàn bộ hành tinh trong hệ Mặt trời

– Khiển trách và thông báo cho gia đình…………………….

Đồng ý: …..học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:…………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:…học sinh

III. Ghi chú của giáo viên

Để tránh lặp lại những vi phạm trên, ban cán sự lớp và học sinh trong lớp cần nắm rõ nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập, bàn bạc, đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Biên bản họp lớp Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Biên bản họp lớp bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Danh mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Phút #họp #lớp

Xem thêm chi tiết về Biên bản họp lớp ở đây:

Bạn thấy bài viết Biên bản họp lớp có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Biên bản họp lớp bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Biên bản họp lớp tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận