Bố trí không gian biển để phát triển thủy sản: Ưu tiên số 1 của Nam Định

Bạn đang xem: Duy trì môi trường sống dưới nước: Cơ sở số 1 Nam Định 1 là không. 1 tại bangtuanhoan.edu.vn

Trong quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Nam Định ưu tiên cải thiện môi trường biển để nâng cao ngành khai thác hải sản.

UBND tỉnh Nam Định vừa công bố Kế hoạch số 78 về Chiến lược sử dụng, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ tài nguyên vùng biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện Nghị quyết số 78 48 của Chính phủ. chính phủ. chính phủ.

Trong quá trình này, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các vùng triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 48; xác định tài nguyên biển và hải đảo là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế của Vùng và cần được sử dụng hiệu quả, bền vững.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ môi sinh, chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển kinh tế đại dương xanh; Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển là quyền và trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức tham gia hoạt động trên biển và ven biển gắn với bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia. vùng ven biển của tỉnh.

Nam Định đề ra mục tiêu đến năm 2030, nguồn tài nguyên biển của vùng được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng cho phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Quốc gia; ô nhiễm môi trường biển được bảo vệ, kiểm soát và giảm thiểu đáng kể; sinh vật biển và ven biển được bảo vệ, duy trì và phục hồi; các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa biển được bảo tồn và phát huy; Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương trước thiên tai, ứng phó nhanh, hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo như thế nào để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và ven biển, đặc biệt là dẫn dắt các ngành kinh tế biển như sau: ưu tiên: (1) Nuôi trồng, đánh bắt hải sản; (2) Tài nguyên biển; (3) Du lịch và dịch vụ hàng hải; (4) Công ty ven biển; (5) Khai thác tài nguyên biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành mới của kinh tế biển; cải thiện cuộc sống của cộng đồng.

Ô nhiễm môi trường biển được quản lý, bảo vệ và giảm thiểu; Các nguồn ô nhiễm từ đất liền và biển, ô nhiễm xuyên biên giới, hệ sinh thái biển, ô nhiễm rác thải nhựa trên biển được theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

Đến năm 2030, tại các đô thị ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt được thu gom và quản lý theo hướng thân thiện với môi trường; 100% các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển được thiết kế và xây dựng có tính đến tính bền vững, môi trường, thông minh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xử lý nước. . chất thải, đáp ứng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường và tính bền vững của môi trường biển, khả năng chống chịu và phục hồi độ bền vững của môi trường biển.

Quản lý, bảo vệ hiệu quả các hệ sinh thái biển và ven biển, thành lập các khu bảo tồn biển và ven biển chiếm 8 – 9% diện tích biển của vùng; Độ che phủ của rừng lên tới 2%.

Ưu tiên số 1 ngành thủy sản

Trong Quy hoạch tổng thể số. 78 vừa được phát hành, ông Nam Định khẳng định mục tiêu đầu tiên là dùng thủy sản để tạo ra một ngành kinh doanh liên quan đến nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và sau thu hoạch. quan trọng là cá. Đến năm 2030, tổng sản lượng cá đạt 230.150 tấn, sản lượng nông nghiệp đạt 170.150 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 60.000 tấn.

Phân chia diện tích sử dụng đất trên biển nhằm từng bước giải quyết các mâu thuẫn, xung đột lợi ích liên quan trong sử dụng, khai thác tài nguyên giữa các nhóm, cộng đồng; gắn kết lợi ích của Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và cuộc sống của người dân, bảo đảm bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, vùng biển và ven biển, đồng thời hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau đó mực nước biển dâng cao.

Tại VQG Xuân Thủy và các khu bảo tồn, đến năm 2030, bảo tồn các khu bảo tồn vùng biển và ven biển tối thiểu 8 – 9% chiều dài bờ biển; khôi phục diện tích rừng ngập mặn ven biển đạt mức của năm 2000. Tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, xác định các loài sinh vật biển có giá trị khoa học đang bị đe dọa, nguy cấp. khoa học, kinh tế để đưa ra các phương án, giải pháp bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo.

Xây dựng, phát triển và tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn biển, bãi đẻ và đường di cư của các loài sinh vật biển. Đến năm 2030, 100% khu bảo tồn biển được xác định và giám sát hiệu quả. Giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ, chăn nuôi và buôn bán các loài động vật hoang dã trong danh sách này để bảo tồn. Để bảo vệ cẩn thận và hiệu quả các loài ngoại lai đã đến; kiểm soát chặt chẽ việc xác lập giống, loài sinh vật biển ngoại lai và việc đưa loài ngoại lai qua vận tải biển.

Xem thêm bài viết hay:  Sầu riêng Ri6 Việt Nam lần đầu có mặt tại Anh quốc

Những kết quả sau đây của Nam Định trong chính sách sử dụng tài nguyên biển cho phát triển kinh tế thương mại, việc làm và du lịch biển; dịch vụ vận tải biển kết nối với hạ tầng cảng biển; nghiên cứu, thăm dò khoáng sản, dầu khí trên các vùng biển do tỉnh quản lý. Thúc đẩy sử dụng hiệu quả khoáng sản, trong đó có sử dụng hiệu quả và bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển.

Nam Định cho biết sẽ khuyến khích nghiên cứu và phát triển để phát triển năng lượng tái tạo và nguồn nước thân thiện với môi trường. Những vùng, khu vực nào có thể xuống biển thì sẽ có cách cho nước để phát triển kinh tế vùng ven biển.

Đối với các khu, cụm công nghiệp ven biển đã hình thành, quy hoạch 2030, tầm nhìn 2050, cần hoàn thành xây dựng và sớm lấp đầy tiền như Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Thành). ), Khu công nghiệp Thịnh Lâm – Giao Thủy, Làng công nghiệp Hải Vân – Hải Hậu; hoàn thành việc thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ…

Đừng quên bỏ qua bài viết này: Bảo dưỡng môi trường thủy sản: Phần đầu website Nam Định bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Chuẩn bị #không gian #biển #để #pháttriển #nuôi trồng thủy sản #Ưu tiên #số #của #Nam #Định

Xem thêm chi tiết về Bố trí không gian biển để phát triển thủy sản: Ưu tiên số 1 của Nam Định ở đây:

Nhớ để nguồn: Bố trí không gian biển để phát triển thủy sản: Ưu tiên số 1 của Nam Định tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận