Cập nhật phân vùng, lập bản đồ cảnh báo rủi ro phòng chống thiên tai

Bạn có thể xem: Thay đổi thông số, tạo cảnh báo nguy hiểm tại bangtuanhoan.edu.vn

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chấn chỉnh khu vực, lập bản đồ cảnh báo, đặc biệt là thiên tai bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống và điều tra, tìm kiếm cứu nạn thiên tai năm 2023 của Bộ. Như vậy, chức năng chung của kế hoạch là gửi, theo dõi, kiểm soát việc thực hiện Luật về khí hậu. , Luật Phòng, chống thiên tai. Phòng ngừa và kiểm soát là văn bản quy định;

Tiếp tục rà soát các Luật, Thông tư, quy chuẩn kỹ thuật của ngành Khí tượng Thủy văn để sửa đổi, bổ sung; tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển khí tượng thủy văn với các quy hoạch, đề án, dự án hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và công nghệ dự báo.

Việc triển khai các kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến phòng, chống thiên tai, trong đó có việc triển khai chương trình chuyển đổi vùng nguy hiểm, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, sóng thần. , lũ lụt, lũ lụt. , sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn…

Theo dõi, dự báo, cảnh báo sớm, theo dõi các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, đặc biệt nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, lũ, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và thiên tai, tác hại môi trường do thiên tai; cung cấp thông tin, cảnh báo kịp thời cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương để hướng dẫn, phòng ngừa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, chú trọng công tác cảnh báo sớm; tiếp tục nghiên cứu phát triển các tính năng dự báo khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Tích hợp và điều phối các thay đổi đối với hệ thống điều hành hồ chứa trung tâm khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, nâng cao kiến ​​thức, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân, nâng cao khả năng nhận biết bản chất của thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống khẩn cấp của cộng đồng. giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai.

Chú trọng lồng ghép các hoạt động hợp tác quốc tế trong thực hiện các dịch vụ môi trường và lĩnh vực môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý thiên tai và củng cố nền kinh tế toàn cầu để hỗ trợ quản lý thiên tai. giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo thiên tai

Trong phương án được công bố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT yêu cầu Tổng cục Khí tượng thủy văn thường xuyên giám sát, thành lập cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thông báo về công tác phòng, chống và diễn biến thiên tai, sự kiện; chỉ đạo lãnh đạo, thủ trưởng bộ lãnh đạo toàn ngành ứng phó nhanh, hiệu quả với thiên tai, sự cố; bố trí thành lập và thành lập các đoàn do lãnh đạo Bộ dẫn đầu đi thị sát tại các tỉnh theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, động viên, theo dõi các đơn vị trong công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. và các dịch vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn quản lý các đơn vị rà soát, kiểm tra toàn bộ phương pháp, máy móc, thiết bị, phương thức thông tin liên lạc, bảo đảm thông tin quan trắc, đo đếm đầy đủ, kịp thời. tình trạng; công cụ quy hoạch và dự báo khí tượng thủy văn; chính sách phòng, chống thiên tai của địa phương và khu vực; đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, cung cấp kịp thời, toàn diện thông tin về thiên tai cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Bộ NN-PTNT ‘không vô can’ trước những khó khăn của địa phương

Nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo thiên tai, chú trọng dự báo, cảnh báo lốc, xoáy, mưa lớn, tràn ống, lũ, lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. , nhiễm mặn; chú trọng công tác dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lớn, lũ, sạt lở đất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; tiếp tục tìm hiểu về dự báo dựa trên xác suất, cảnh báo dựa trên hiểm họa. Quảng bá các thông điệp, thông tin về áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lụt, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác đến cộng đồng.

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống thiên tai, Viện Vật lý địa cầu và các đơn vị liên quan đến lĩnh vực tăng cường năng lực cho dự án. , và nhiên liệu có thể hết. động đất, sóng thần xảy ra trên biển để hướng dẫn, ứng phó, sửa chữa.

Nhớ theo dõi bài viết: Thay đổi thông số, lập bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai của website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Cập nhật #phân vùng #phân vùng #lập bản đồ #cảnh báo #báo động #phòng ngừa #phòng ngừa #tự nhiên #thảm họa

Xem thêm chi tiết về Cập nhật phân vùng, lập bản đồ cảnh báo rủi ro phòng chống thiên tai ở đây:

Nhớ để nguồn: Cập nhật phân vùng, lập bản đồ cảnh báo rủi ro phòng chống thiên tai tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận