Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Hình ảnh về: Câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Video về: Câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Wiki về Câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 -

Giải câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11. Nhắc lại:…

Đề tài

Vui lòng lặp lại:

a) Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản;

b) Công thức cộng;

c) Nhị thức;

d) Công thức chuyển tích thành tổng và tổng thành tích.

giải thích cụ thể

a) Phương trình lượng giác cơ bản:

sin2α + cos2một = 1

1 + Tân2α = ({1 trên {{{cos}^2}alpha }}); α ({pi trên 2}) + kπ, k Z

1 + cũi2α = ({1 trên {{{sin}^2}alpha }}); α kπ, k Z

tan⁡α.cot⁡α = 1; α ({{kpi } trên 2}), k Z

b) Công thức cộng:

cos⁡(a – b) = cos⁡a cos⁡b + sin⁡a sin⁡b

cos⁡(a + b) = cos⁡a cos⁡b – sin⁡a sin⁡b

sin⁡(a – b) = sin⁡a cos⁡b – cos⁡a sin⁡b

(tương đương{
& tan (a – b) = {{tan ,a – tan ,b} trên {1 + tan ,a.tan ,b}} cr
& tan (a + b) = {{tan ,a – tan ,b} trên {1 – tan ,a.tan ,b}} cr} )

c) Công thức kép:

sin⁡2α = 2 sin⁡α cos⁡α

cos⁡2α = cos2α – tội lỗi2α = 2cos2α – 1 = 1 – 2sin2α

(tan 2alpha = {{2tan alpha } trên {1 – {{tan }^2}alpha }})

d) Công thức chuyển tích thành tổng:

cos⁡ a cos⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b) ]

sin⁡a sin⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

sin⁡a cos⁡b = ({1 trên 2}) [sin⁡(a – b) + sin⁡(a + b) ]

Công thức quy đổi tổng thành tích:

(tương đương{
& cos u + cos v = 2cos {{u + v} trên 2}cos {{u – v} trên 2} cr
& cos u – cos v = – 2sin {{u + v} trên 2}sin {{u – v} trên 2} cr
& sin u + sin v = 2sin {{u + v} trên 2}cos {{u – v} trên 2} cr
& sin u – sin v = 2cos {{u + v} trên 2}sin {{u – v} trên 2} cr} )

Xem thêm bài viết hay:  Lý Thuyết Bất Đẳng Thức Tam Giác: Quan Hệ Giữa 3 Cạnh Trong 1 Tam Giác

[rule_{ruleNumber}]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #và #Giải tích #

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 ở đây:

Bạn thấy bài viết Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận