Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không p…

Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Momen lực Câu C1 trang 117 Vật Lí 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen lực không p…

Hình ảnh về: Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Momen lực Câu C1 trang 117 Vật Lí 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen lực không p…

Video về: Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Momen lực Câu C1 trang 117 Vật Lí 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen lực không p…

Wiki về Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Momen lực Câu C1 trang 117 Vật Lí 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen lực không p…

Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực ko p… -

Bài 22: Động lượng

Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22

Chứng minh rằng ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Câu trả lời

Gọi O’ là vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:

Mô-men xoắn: M’ = Fđầu tiênd’đầu tiên + F2d’2 = F(d’đầu tiên + d’2) = F. d ​​(1)

d là khoảng cách giữa hai giá đỡ của hai lực, d không phụ thuộc vào vị trí O của trục quay.

Xét trục quay đi qua O thì momen của lực lúc này là:

M = Fđầu tiênĐ.đầu tiên + F2Đ.2 = F(dđầu tiên + d2) = Fd (2)

Từ (1) và (2) → M = M’ → ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực (đpcm).

Xem tất cả Vật Lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Câu hỏi #trang #vật lý #vật lý #bài báo #thẻ #Ngẫu nhiên #lực #câu hỏi #câu hỏi #trang #vật lý #thực hành #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Trích dẫn #Điều #Ngẫu nhiên #lực #Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Bài học #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

Bài 22: Động lượng
Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Chứng minh rằng momen ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
Câu trả lời
Gọi O’ là vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:
Momen ngẫu lực: M’ = F1d’1 + F2d’2 = F(d’1 + d’2) = F. d ​​(1)
d là khoảng cách giữa hai giá đỡ của hai lực, d không phụ thuộc vào vị trí O của trục quay.
Xét trục quay đi qua O thì momen lực lúc này là:
M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) = Fd (2)
Từ (1) và (2) → M = M’ → momen lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực (đpcm).
Xem đầy đủ Giải Vật Lý 10: Bài 22. Động lượng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

#Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Trích dẫn #Điều #Ngẫu nhiên #lực #Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Bài học #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #trang #vật lý #vật lý #bài báo #thẻ #Ngẫu nhiên #lực #câu hỏi #câu hỏi #trang #vật lý #thực hành #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Trích dẫn #Điều #Ngẫu nhiên #lực #Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Bài học #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Trích dẫn #Điều #Ngẫu nhiên #lực #Câu hỏi #trang #Vật lý #Vật lý #Bài học #Chứng minh #điều đó #khoảnh khắc #của #ngẫu nhiên #lực #ko

Bài 22: Động lượng
Câu C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Chứng minh rằng momen ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
Câu trả lời
Gọi O’ là vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:
Momen ngẫu lực: M’ = F1d’1 + F2d’2 = F(d’1 + d’2) = F. d ​​(1)
d là khoảng cách giữa hai giá đỡ của hai lực, d không phụ thuộc vào vị trí O của trục quay.
Xét trục quay đi qua O thì momen lực lúc này là:
M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) = Fd (2)
Từ (1) và (2) → M = M’ → momen lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực (đpcm).
Xem đầy đủ Giải Vật Lý 10: Bài 22. Động lượng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không p… ở đây:

Bạn thấy bài viết Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không p…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không p…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22
Bài 22: Ngẫu lực Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không p…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận