Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính?

Hình ảnh về: Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính?

Video về: Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính?

Wiki trên Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính?

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? -

Bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính? bên phải? Nếu cũng đúng như vậy, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? thêm tại đây => Cái gì?

Câu hỏi:

Chất nào sau đây là một hiđroxit lưỡng tính?

A. Mg (OH)2

B. Zn (OH)2

C. NaOH

D. Fe (OH)2

Câu B đúng.

Chất là hiđroxit lưỡng tính là ZN (OH)2ngoài một số hiđroxit lưỡng tính thường gặp như: Al (OH)3Sn (OH)2Cr (OH)3Pb (OH)2Hiđroxit lưỡng tính là hiđro khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Giải thích lý do chọn câu trả lời KHÔNG

Theo thuyết điện li, chất lưỡng tính là chất ở trong nước có thể phân ly được cả axit và bazơ.

Theo lý thuyết Bronsted, một chất lưỡng tính vừa là chất cho proton H. và một proton+cả hai đều có thể chấp nhận proton H+.

Hiđroxit lưỡng tính là hiđro khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn (OH)2 là hiđroxit lưỡng tính,

Sự phân ly axit: Zn (OH)2 -> Zn2+ + 2OH

Phân ly bazơ: Zn (OH)2 -> ZnO22- + 2 NHÀ Ở+

Để thể hiện tính chất lưỡng tính của Zn (OH)2 mọi người thường viết nó dưới dạng họ2ZnO2.

Các hiđroxit lưỡng tính phổ biến nhất là: Zn (OH)2Al (OH)3Sn (OH)2Pb (OH)2Ít tan trong nước và axit, bazơ yếu

Phân loại chất lưỡng tính

– H2O, các oxit và hiđroxit lưỡng tính như: ZnO, Zn (OH)2Al2O3Al (OH)3Cr2O3Cr (OH)3

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Suy nghĩ về cái chết của lão Hạc trong truyện ngắn “Lão Hạc” (5)

– Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ: R (COOH)x(NH2)yRCOONH4

– Anion gốc axit không mạnh nhưng vẫn có khả năng tách H.+ chẳng hạn như: HCO3HSHSO3SH2PO4HPO42-


Nguồn: Cungdaythang.com

# Sự xuất hiện # nào # thì # điều này # là # hydroxit # nước biển #

[rule_{ruleNumber}]

#Which #substance # sau đó # này # là #hydroxide #amphiprotic

Xem thêm chi tiết về Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? ở đây:

Bạn thấy bài viết Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận