Chỉ 50% trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị xử lý

Bạn xem: Chỉ xử lý 50% trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại bangtuanhoan.edu.vn

HÀ NỘI Nhiều nơi còn để xảy ra vi phạm mới về thu hồi, tịch thu đất nông nghiệp, đất rừng xây dựng mà chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, phục hồi vi phạm mới đạt khoảng 50% số vi phạm phải xử lý, một số địa bàn còn phát sinh vi phạm mới mà chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Ở một số khu vực đã xảy ra tình trạng vi phạm quản lý rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa bị xử lý.

Thành phố Hà Nội khẳng định, tình trạng chặt phá, hoạt động, xây dựng công trình nông, lâm trường chưa được ngăn chặn và quản lý chặt chẽ, gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng chính sách tăng cường quản lý hành chính. .

Lập bảng phân tích, thống kê, phân loại các trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố. Lập hồ sơ xác định hành vi vi phạm đối với từng trường hợp, giải trình rõ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm (giải trình như thế nào đối với những trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã đến nhưng chưa thực hiện). pháp luật.

Xử lý vi phạm đất nông nghiệp, đất công ích đã được Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát. Vì vậy, tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm đất lâm nghiệp để lập hồ sơ thanh tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương giải quyết các trường hợp sử dụng đất chăn nuôi, đất trồng màu theo đúng thủ tục quy định. Đồng thời, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp để canh tác nhưng không đảm bảo yêu cầu theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem thêm bài viết hay:  Bố trí không gian biển để phát triển thủy sản: Ưu tiên số 1 của Nam Định

Nhớ theo dõi bài viết này: Chỉ 50% trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp được website bangtuanhoan.edu.vn xử lý

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Thời tiết #chỉ #xây dựng #bất hợp pháp #đất đai #nông nghiệp #thực hiện

Xem thêm chi tiết về Chỉ 50% trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị xử lý ở đây:

Nhớ để nguồn: Chỉ 50% trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị xử lý tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận