” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt

“Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt

Hình ảnh về: “Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt

Video về: “Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt

Wiki về ‘Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt

” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt -

Bạn đang xem: “Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt Trong bangtuanhoan.edu.vn

Bài viết giúp các em củng cố kiến ​​thức về phản ứng xà phòng hóa và biết cách nhận biết các chất chỉ thị của xút: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este…

Đang xem: Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì?

Phản ứng hóa học xà phòng. Xác định chỉ số poop.

1. Kiến thức liên quan:

một. xà phòng hóa học:

– là phản ứng của chất tẩy rửa với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo thành grixerol và hỗn hợp muối Na/K. Hỗn hợp muối này là xà phòng.

Đó là một phản ứng không thể đảo ngược.

b. Chỉ số phồng:

Chỉ số axit: là số miligam KOH cần để trung hòa lượng axit tự do có trong 1g canh thang.

– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH cần để xà phòng hóa glixerol và trung hòa axit béo tự do có trong 1g sunfat.

Chỉ số este: là số miligam KOH cần thiết để xà phòng hóa glyxerol của 1 g chất độn, hiệu số giữa chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit.

Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể thêm vào 100g chất béo không no.

Cùng xem bài giảng cụ thể của thầy Nguyễn Hoàng Lâm – giáo viên trường THPT Yên Hòa – Cầu Giấy – một giáo viên dạy giỏi, nổi tiếng về luyện thi THPT quốc gia.

Xem thêm: Hướng dẫn cách chuyển tiền khác ngân hàng? Chuyển tiền khác ngân hàng mất bao lâu?

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Để xà phòng hóa 2,52g chất A phản ứng cần 90ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5,04g chất A thu được 0,53g glixerol. Tìm số axit và số xà phòng hóa.

Câu trả lời:

Có: mKOH = 0,09.0,1,56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH —> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac{0,53}{92})

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH cần để xà phòng hóa 1g sunfat = (frac{m_{KOH}}{5.04})= (frac{3.0,53.56.1000}{92.5,04})= 192 mg

=> chỉ số este của mẫu tạp chất = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số este = 200 – 192 = 8 mg

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14g mẫu phụ cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu bùn.

Câu trả lời:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số mg KOH cần để trung hòa lượng axit tự do có trong 1g mẫu là: 84/14 = 6 mg

=> Chỉ số axit của mẫu là: 6

Ví dụ 3:

Cần bao nhiêu gam NaOH để trung hòa 10 gam phenol có số axit là 5,6?

Câu trả lời:

Mẫu có chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Trung hòa 1g hạ sốt cần 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa 10g chất ———————————– 40mg = 0,04g NaOH

=> Cần 0,04g NaOH.

Ví dụ 4:

Xà phòng hóa 1 kg lông tơ có trị số axit là 2,8 cần 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol thu được là?

Câu trả lời:

cách 1:

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

=> chỉ số xà phòng hóa của mẫu là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH — C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac{1}{3}.n{_{KOH}})(1) = (frac{16.8}{3.56})= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2:

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R’COO)3C3H5 3R’COOK + C3H5(OH)3 (2)

nKOH (1) =

= 0,05 mol

=> nKOH(2) = 0,35 – 0,05 = 0,3 mol

=> nC3H5(OH)3 =

*

nKOH(2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 = 9,2 gam

3. Bài tập tự giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10 kg sunfat có trị số axit bằng 7, người ta cho nó phản ứng với dung dịch chứa 1,42 kg NaOH. Sau phản ứng hỗn hợp được trung hòa vừa đủ bởi 500 ml dung dịch HCl 1M.

một. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất thu được.

b. Tìm phân tử khối trung bình của các axit béo, biết rằng axit tự do là axit tạo thành axit.

Xem thêm: Broke Down là gì? Nghĩa của từ Break down trong tiếng Việt Giải thích và sử dụng cụm từ “break down”

Bài 2: Xà phòng hóa 1kg fomat có trị số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa bằng 200. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

Bài 3: Chất độn chứa 70% triolein và 30% tristearin theo khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100kg hh trên bằng NaOH.

Bài 4: Thuốc đạn chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng NaOH thu được 138g glixerol. Giá trị của m?

Bài 5: Để xà phòng hóa 35 kg triolein cần 4,939 kg NaOH thu được 36,207 kg xà phòng. Xác định trị số axit của mẫu trên.

Các em có thể tải thêm tài liệu Bài tập Hóa Xà Phòng Và Xác Định Chỉ Số Đào Tạo Tại Đây

Chúc các bạn học tập vui vẻ cùng Sentory.vn:)

Xem thêm các bài viết trong chuyên mục này: hỏi đáp

Bạn xem bài “Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa?, nếu không, vui lòng nhận xét thêm về “Chỉ số xà phòng hóa là gì? Ý nghĩa của Chỉ số xà phòng hóa trong tiếng Việt bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung nhằm phục vụ độc giả tốt hơn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

[rule_{ruleNumber}]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_3_plain]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_1_plain]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_2_plain]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_2_plain]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_3_plain]

#Chỉ số #Số #Xà phòng #Xà phòng #Chem #Cái gì #Ý nghĩa #Ý nghĩa #Của #Từ #Chỉ số #Số #Xà phòng #Chem #Trong #Tiếng Việt

[rule_1_plain]

Xem thêm chi tiết về ” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt ở đây:

Bạn thấy bài viết ” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về ” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: ” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Xem thêm bài viết hay:  Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm của cực tăng trưởng vùng động lực miền Trung

Viết một bình luận