Chỉ thị 19/CT-TTg

Bạn đang xem: Chỉ thị 19/CT-TTg tại bangtuanhoan.edu.vn

Chỉ thị 19/CT-TTg

Ngày 24/04/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thị thành tiếp tục chỉ huy thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch như:

  • Cho phép các cơ sở kinh doanh thương nghiệp dịch vụ như bán sỉ, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở tạm cư, nhà hàng, quán ăn… được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các giải pháp đảm kiểm soát an ninh toàn phòng chống dịch, trừ: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ko thiết yếu (khu giải trí, tiêu khiển, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và các cơ sở kinh doanh khác theo quyết định của UBND tỉnh, thị thành.
  • Tiếp tục ngừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo hay hoạt động thể thao tụ họp đông người;
  • Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, người lao động.
  • Giảm, giãn cách số học trò trong phòng học, sắp đặt lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể trong các cơ sở giáo dục.
  • Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, sắp đặt đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.
  • Người đứng đầu tư quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách thích hợp đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức; ko tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Chỉ thị 19/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 19/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

CHỈ THỊ 19/CT-TTg

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn toàn cầu, làm hàng triệu người mắc, hàng trăm nghìn người tử vong, tác động nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế – xã hội trên phạm vi toàn cầu. Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế vận tốc lây truyền trong số đông, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, tác động xấu tới kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân.

Nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các ý kiến, nguyên tắc, phương châm:

a) Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt thâm thúy ý kiến “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ huy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục tăng trưởng sản xuất kinh doanh, khắc phục việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương với các điều kiện cụ thể;

b) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải kiểu mẫu, tiên phong trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch;

c) Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công việc điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối ko lơ là, chủ quan;

d) Được nới lỏng các giải pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch đã thực hiện thích hợp với diễn biến dịch bệnh; khôi phục các hoạt động kinh tế – xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là tại Thành thị Hà Nội, Thành thị Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ huy thực hiện các giải pháp:

a) Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang lúc ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn lúc xúc tiếp; ko tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;

b) Tiếp tục ngừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ko thiết yếu (khu giải trí, tiêu khiển, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

d) Các cơ sở kinh doanh thương nghiệp dịch vụ (bán sỉ, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở tạm cư, nhà hàng, quán ăn…) trừ các cơ sở nêu tại điểm c mục 2 trên đây, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho viên chức, đo thân nhiệt khách tới; sắp đặt đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách lúc xúc tiếp.

đ) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, sắp đặt đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.

Riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng ko, vận dụng các giải pháp thích hợp đặc thù ngành hàng ko, đảm bảo an toàn cho hành khách, ngăn ngừa lây truyền dịch bệnh.

e) Giảm, giãn số học trò trong phòng học, sắp đặt lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể đảm bảo ko tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; liên kết học trực tuyến, thực hiện các giải pháp phòng bệnh cho học trò.

g) Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, người lao động.

h) Người đứng đầu tư quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách thích hợp đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức; ko tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, ko để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các sự kiện phục vụ mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các giải pháp phòng, chống lây truyền như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; ko tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức nguy cơ lây truyền dịch bệnh đối với từng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ huy Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

4. Chủ tịch UBND tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương ngoài chỉ huy thực hiện các giải pháp quy định tại mục 2 nêu trên, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương có nguy cơ:

– Khuyến cáo người dân ko ra khỏi nhà nếu ko cần thiết và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

– Ko tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m lúc xúc tiếp.

c) Các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương có mức nguy cơ thấp:

– Tuyên truyền, vận động người dân ko ra khỏi nhà nếu ko cần thiết và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

– Ko tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m lúc xúc tiếp.

d) Chủ tịch UBND tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên khu vực và chỉ huy thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Y tế tập trung chỉ huy:

a) Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây truyền.

b) Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây truyền tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các nhân vật yếu thế.

c) Hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.

6. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ huy tổ chức thực hiện nghiêm việc hạn chế nhập cảnh; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh; tất cả các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định.

7. Các Bộ: Quốc phòng, Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương có liên quan tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung.

8. Các Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn các giải pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

9. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Huấn luyện, Công Thương, Văn phòng Chính phủ chỉ huy thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương nghiệp điện tử, trả tiền ko dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, xúc tiến xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số.

10. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng mạnh công việc thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và tăng trưởng kinh tế xã hội; tăng cường thanh tra, rà soát xử lý nghiêm các tổ chức, tư nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).

Xem thêm bài viết hay:  Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là?

11. Các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tập trung chỉ huy thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế – xã hội, trong đó:

a) Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan tập trung, khẩn trương xúc tiến việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu với các nước EVFTA; sẵn sàng sẵn sàng các điều kiện cần thiết, hàng hóa, nhất là các hàng hóa có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay sau lúc các nước tháo dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa trở lại.

b) Tiếp tục rà soát, đảm bảo nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu.

c) Xúc tiến tăng trưởng thị trường nội địa, có các giải pháp kích cầu, tăng mạnh tiêu dùng, nhất là thương nghiệp điện tử, hệ thống bán lẻ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống; dần từng bước mở lại du lịch nội địa.

d) Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế – xã hội, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch.

12. Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ người dân gặp vấn đề do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, công khai, sáng tỏ, đúng nhân vật.

13. Đề xuất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các đơn vị quản lý tăng cường vận động nhân dân tăng lên ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

14. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, các tổ chức đơn vị, tư nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH;
– Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH;
– Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTC, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;
– Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Sự khác lạ giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Chỉ thị 19/CT-TTg có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Chỉ thị 19/CT-TTg bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Văn học
#Chỉ #thị #19CTTTg

Xem thêm chi tiết về Chỉ thị 19/CT-TTg ở đây:

Bạn thấy bài viết Chỉ thị 19/CT-TTg có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chỉ thị 19/CT-TTg bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Chỉ thị 19/CT-TTg tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận