Chiến lược nào phát triển đồng bằng sông Cửu Long?

Bạn đang xem: Chiến lược nào để phát triển ĐBSCL? Trong bangtuanhoan.edu.vn

ĐBSCL đang suy thoái và câu hỏi ĐBSCL bước vào chu kỳ tăng trưởng mới hay tiếp tục suy thoái?

Cơ cấu nông nghiệp của ĐBSCL lâu nay vẫn dựa vào nông nghiệp. Trong ảnh: Cánh đồng lúa ở Tam Nông, Đồng Tháp. Ảnh: HP

Tăng trưởng hay tiếp tục suy giảm?

Kinh tế ĐBSCL có thời kỳ tăng trưởng rất cao trong những năm 2001-2010, sau đó chậm lại. Ba năm 2019-2021 là giai đoạn suy giảm. Dịch Covid-19 là nguyên nhân trực tiếp nhưng ngay từ trước khi dịch bùng phát, khả năng phục hồi kinh tế của khu vực cũng đã suy giảm. Khi nền kinh tế tăng trưởng tốt thì xuất cư ít, khi kinh tế suy giảm thì xuất cư lớn hơn. ĐBSCL đang suy thoái và câu hỏi ĐBSCL bước vào chu kỳ tăng trưởng mới hay tiếp tục suy thoái?

Nhưng ĐBSCL cũng đang đứng trước cơ hội lớn khi hệ thống giao thông mới hình thành, đầu tư nước ngoài cải thiện khi những lĩnh vực mới xuất hiện.

Thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn của vùng

Những vấn đề được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế vùng trong dài hạn là cơ cấu kinh tế dựa vào nông nghiệp; cơ sở hạ tầng giao thông lạc hậu; giáo dục, đào tạo và thể chế yếu kém.

Tăng trưởng kinh tế và di cư thuần ở ĐBSCL 2000-2021

Nguồn: Tác giả. Số liệu tổng hợp Niên giám thống kê quốc gia và các tỉnh ĐBSCL. Tăng trưởng tính theo phần trăm (%), di cư thuần túy, tỷ lệ phần nghìn (‰).

Tăng trưởng nông nghiệp là lợi thế tự nhiên của ĐBSCL. Nền tảng kinh tế của vùng dựa vào đó để rồi giải bài toán khó về an ninh lương thực, thực phẩm. Nông nghiệp và cũng từ khu vực này từng được coi là chỗ dựa khi nền kinh tế gặp khó khăn. Nhưng cũng từ đây ĐBSCL rơi vào cái bẫy của lợi thế, cái bóng của thành tích quá khứ.

Thể chế đã cản trở tăng trưởng khi quy hoạch toàn bộ ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo, giải bài toán an ninh lương thực. Những hạn chế nghiêm ngặt đối với đất nông nghiệp và ruộng lúa là một rào cản đối với sự năng động kinh tế của khu vực.

Để phát triển, để có chu kỳ tăng trưởng mới, ĐBSCL cần thoát khỏi cái bẫy lợi thế nông nghiệp, cái bóng thành tích quá khứ. Tăng trưởng của ĐBSCL không chỉ đến từ nông nghiệp mà phải từ nông nghiệp nhiều hơn.

Nông nghiệp ảnh hưởng đến hầu hết mọi suy nghĩ và hành động, từ phong cách làm việc đến suy nghĩ và lựa chọn về giáo dục và đào tạo. Tư duy tăng trưởng dựa trên lợi thế của nông nghiệp, bám sát nông nghiệp, định hình quy hoạch, đầu tư hạ tầng. Các kế hoạch tăng trưởng chủ yếu dựa trên tầm nhìn về nông nghiệp, giải bài toán của nông nghiệp.

Hệ thống giao thông lạc hậu, lạc hậu từ lâu, không thu hút được đầu tư, không tăng trưởng được kinh tế.

Nguồn nhân lực có chất lượng thấp và đang bị thách thức bởi dòng người di cư ngày càng tăng. ĐBSCL có nhiều trường đại học nhưng chưa có đột phá về đào tạo. Không có thay đổi trong bức tranh đào tạo của khu vực trong nhiều thập kỷ.

Thể chế đã cản trở tăng trưởng khi quy hoạch toàn bộ ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo, giải bài toán an ninh lương thực. Những hạn chế nghiêm ngặt đối với đất nông nghiệp và ruộng lúa là một rào cản đối với sự năng động kinh tế của khu vực. Các nguồn lực to lớn của hàng triệu nông dân thông qua các quyền tài sản liên quan đến đất đai có giới hạn. Rào cản về đất đai cũng hạn chế khả năng tiếp cận vốn, một nguồn lực quan trọng để xúc tiến đầu tư.

Hiện ĐBSCL đang phải đối mặt với dòng người di cư liên tục tăng hàng năm. Nông dân chưa quan tâm đến những vấn đề nổi cộm về lợi thế tự nhiên và an ninh lương thực. Họ cần phải nuôi sống bản thân, gia đình của họ. Khi nền kinh tế địa phương không mang lại cho họ điều đó, họ phải tìm nơi khác. Dòng người nhập cư tiếp tục là bản tuyên bố đầy đủ nhất về thực tiễn kinh tế của khu vực.

Chiến lược nào để phát triển ĐBSCL?Cánh đồng Tà Pạ, An Giang. Ảnh: HP

Để phát triển, để có chu kỳ tăng trưởng mới, ĐBSCL cần thoát khỏi cái bẫy lợi thế nông nghiệp, cái bóng thành tích quá khứ. Tăng trưởng của ĐBSCL không chỉ từ nông nghiệp mà cần nhiều ngành công nghiệp mới hỗ trợ nông nghiệp và phi nông nghiệp. Để đảm bảo kiểm soát an ninh lương thực quốc gia, những người sản xuất ra nó cũng phải là những người giàu có và nông dân nông thôn được tiếp cận vốn như nông dân thành thị.

Đồng bằng sông Cửu Long cũng phải đối mặt với những thách thức lớn do biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng và mất lợi thế so sánh trong nông nghiệp.

Biến đổi khí hậu và tác động của các đập ở thượng nguồn và suy giảm trầm tích có những tác động khó lường nhất. Điều có khả năng xảy ra là ưu thế nông nghiệp của khu vực không còn nữa.

Hiện lợi thế so sánh của nhiều ngành nông nghiệp trong vùng đang bị suy giảm. Các chuỗi giá trị nông nghiệp lớn của khu vực, mang lại kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm, đang gặp khó khăn về nguyên liệu, giống và chi phí sản xuất. Các nhà máy chế biến đã phải nhập khẩu nguyên liệu thô từ bên ngoài, và bây giờ họ phải tìm cách điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình trước các yếu tố rủi ro bên ngoài lớn hơn.

Chi phí sản xuất tiếp tục tăng đẩy chuỗi xuất khẩu gặp nhiều vấn đề phức tạp. Giá xuất khẩu như một mức trần nhưng họ không thể tự đặt ra. Cạnh tranh bằng giá thấp trong bối cảnh chi phí tăng không thể bền vững.

Nếu chỉ quanh quẩn với nông nghiệp thì nông nghiệp làm gì sẽ không khắc phục được vấn đề này. ĐBSCL cần phát triển hơn nữa ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp.

Những nhân tố định hình bức tranh kinh tế khu vực trong thập kỷ tới

Bốn yếu tố sẽ định hình bức tranh kinh tế của khu vực trong thập kỷ tới: hệ thống giao thông, nền kinh tế xanh, công nghệ-kỹ thuật số và thể chế đất đai.

Các trục – đường cao tốc khi được tạo ra sẽ định hình lại toàn bộ không gian kinh tế của khu vực. Những thay đổi sẽ diễn ra sau năm 2025 khi đường cao tốc được công bố được xây dựng. Kinh tế đô thị, công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ có điều kiện tăng trưởng, nông nghiệp được chuyển dịch cơ cấu. Và giá đất sẽ tăng.

Nền kinh tế xanh thúc đẩy tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới trong khu vực và đòi hỏi nền nông nghiệp có trách nhiệm. Năng lượng tái tạo với các dự án FDI gần đây là sự khởi đầu. ĐBSCL còn rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực mới này.

Ứng dụng công nghệ – kỹ thuật số đang hỗ trợ mạnh mẽ cho nông nghiệp. Tương lai đó chính là chuỗi cung ứng dịch vụ trong nền kinh tế vùng mà nông nghiệp là điểm tựa hàng đầu. Phục vụ yêu cầu của nền kinh tế xanh, yêu cầu ứng dụng số đòi hỏi người nông dân phải có trình độ học vấn và kiến ​​thức để hiểu.

Việc tăng giá đất nông nghiệp, đất ở nông thôn làm tăng giá trị tài sản của nhiều hộ nông nghiệp, tăng cơ hội đầu tư, kinh doanh, tăng sức mua của thị trường. Giá đất tăng cũng tái phân bổ nguồn lực từ đất đai. Các loại cây trồng, vật nuôi giá trị thấp có thể không còn. Toàn bộ chuỗi giá trị của một ngành có thể được nâng lên một tầm cao mới nhờ giá cả tăng, nhưng cũng có thể một số chuỗi biến mất nhường chỗ cho chuỗi mới, ngành mới. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và hành động.

Xem thêm bài viết hay:  LOL là gì? Viết tắt của từ nào? Ý nghĩa của LOL và cách dùng

Tất cả các yếu tố trên dẫn đến nhu cầu tăng cung lao động. Trong số những trở ngại và yếu kém cản trở sự tăng trưởng của khu vực, đào tạo và giáo dục là trở ngại lớn nhất cho tương lai. Nút thắt này phải được các tỉnh trong vùng tháo gỡ.

Những biến động địa chính trị khó lường khiến ĐBSCL gặp thuận lợi nhiều hơn là bất lợi. Nông nghiệp vẫn là lợi thế tạo nên sức mạnh của vùng và nền kinh tế cả nước. Để nuôi dưỡng những lợi thế này, cần có các ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp và sự phát triển của kinh doanh nông nghiệp. Cần Thơ là nơi tập trung các đầu mối giao thông phục vụ yêu cầu này. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cần được định hướng gắn với giao thương nông nghiệp của cả nước.

Thể chế đất đai phải tạo lợi thế cho nông dân, cho kinh tế nông thôn. Một chiến lược tốt hơn cho sự tăng trưởng của ĐBSCL liên quan chặt chẽ đến hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và các trường đại học.

Bạn xem bài Chiến lược nào để ĐBSCL tăng trưởng? Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Chiến lược nào để ĐBSCL tăng trưởng? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Địa lý
#Chiến lược #cái gì #chiến lược #phát triển #nhà phát triển #đồng bằng #sông #Nine #Long

Xem thêm chi tiết về Chiến lược nào phát triển đồng bằng sông Cửu Long? ở đây:

Bạn thấy bài viết Chiến lược nào phát triển đồng bằng sông Cửu Long? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Chiến lược nào phát triển đồng bằng sông Cửu Long? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Chiến lược nào phát triển đồng bằng sông Cửu Long? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận