Chồng chéo đối tượng, cơ chế làm giảm hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

Bạn đang xem: Trao đổi sản phẩm, chiến lược giảm thiểu năng lượng của Chương trình mục tiêu quốc gia tại bangtuanhoan.edu.vn

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, điều người dân mong muốn là làm sao để gom nguồn lực của các chương trình quốc gia thành một nguồn lực lớn.

Ngày 4/6, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đến tìm hiểu việc xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng nhỏ và miền núi; Giảm nghèo bền vững tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Giải trình với các đồng chí về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu UBND huyện Lục Ngạn cho biết, đến nay toàn huyện có 16/28 xã đạt chuẩn. chuẩn nông thôn mới, 3. chuẩn nông thôn mới nông thôn mới. Các tiêu chuẩn nông thôn mới được nâng lên, có 8 thôn đạt nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 thôn kiểu mẫu.

Tại tỉnh Lục Ngạn, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã triển khai 9/10 dự án tại 9 xã vùng khó khăn nhất và 6 thôn, bản khó khăn nhất. làng và thị trấn có vấn đề đặc biệt. Tổng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 94 tỷ đồng, đến nay đã thanh toán hơn 24,6 tỷ đồng.

Kế hoạch giảm nghèo bền vững được triển khai trên toàn huyện Lục Ngạn với kinh phí đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Để phù hợp với điều này, Chương trình đã đăng ký để tạo ra một cách tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống và giúp đỡ khoảng 2.900 người; dạy nghề cho hơn 500 học viên; hỗ trợ 7 nhóm phát sóng; thường xuyên, liên tục lập các ấn phẩm, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của dịch vụ.

Tại buổi tiếp xúc, người dân và cán bộ chính quyền huyện Lục Ngạn cho biết, việc thực hiện 3 chương trình quốc gia đang gặp thách thức, khó khăn do địa bàn rộng, số hộ gia đình trong cả nước đông. Các dạng nghèo khác nhau cũng xuất hiện ở các vùng miền núi và các vùng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, các chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế đã được xây dựng nhưng chưa đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả trong việc tăng cường liên kết vùng.

Chiến lược phát triển nông thôn mới có những mục tiêu cao hơn trước đây thường khó đạt được ở một số địa phương miền núi và diện tích nhỏ.

Ngân sách địa phương thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tài trợ, hỗ trợ các chương trình quốc gia. Việc huy động vốn xã hội hóa trong nhân dân để thực hiện các chương trình này còn hạn chế do đời sống kinh tế của nhân dân nhiều vùng còn khó khăn.

Đặc biệt, một số tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình còn thiếu hoặc phải tham khảo nhiều tài liệu để sử dụng một tài liệu. Một số thông tin trong hướng dẫn rời rạc và thiếu chi tiết. Một số dịch vụ khó thiết lập…

Sau khi lắng nghe ý kiến ​​của người dân và chính quyền, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, hiện nay, để hỗ trợ sản xuất, đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân, Chính phủ có 3 chương trình quốc gia. Tuy nhiên, có sự chồng chéo về đối tượng thụ hưởng và cơ chế hỗ trợ trong ba chương trình. Vì vậy, hiệu quả của các chương trình này không cao khi nguồn tài chính hỗ trợ không đồng nhất. Điều mọi người mong muốn là có cách nào để tích hợp nó vào một bộ phận của nền kinh tế, từ đó nâng cao hiệu quả của các Chương trình.

Xem thêm bài viết hay:  Trưởng Công an phường Bãi Cháy bị kỷ luật cảnh cáo

Vì vậy, Bộ trưởng cho rằng, chính những thẻ cộng đồng mà gần nhất là bà con đã nhìn ra điểm yếu của hệ thống. Cán bộ chính quyền thành phố là người phải lên tiếng, thông tin nhanh cho chính quyền địa phương và trung ương để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết vướng mắc giúp kiến ​​tạo, cải thiện đời sống nhân dân, thực thi chính sách. hiệu quả.

Nhớ copy bài: Trao đổi sản phẩm, chiến lược giảm thiểu năng lượng của Chương trình mục tiêu quốc gia của website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Chồng chéo #đối tượng #đối tượng #cơ chế #giảm thiểu #hiệu quả #Chương trình #mục tiêu #mục tiêu #quốc gia

Xem thêm chi tiết về Chồng chéo đối tượng, cơ chế làm giảm hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia ở đây:

Nhớ để nguồn: Chồng chéo đối tượng, cơ chế làm giảm hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận