Con đường tất yếu, bắt buộc trong thương mại quốc tế

Bạn đang xem: Các phương thức tất yếu và chấp nhận được trong thương mại quốc tế tại bangtuanhoan.edu.vn

Phát triển bền vững là chiến lược tất yếu của Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), đó là chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng, Tổng giám đốc VRG.

Thưa ông, động lực nào để Tập đoàn hướng tới phát triển bền vững?

Trong những năm gần đây, phát triển bền vững được nhìn nhận như một hướng đi tất yếu của xã hội, của Việt Nam và đặc biệt là của ngành cao su. Phát triển bền vững là quyết định tất yếu mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện nếu muốn tồn tại và phát triển trong thời đại toàn cầu hóa.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững ngày càng được nhấn mạnh, không chỉ ở khía cạnh tư vấn mà còn là tiền đề trong thương mại quốc tế.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là một doanh nghiệp lớn và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo Tập đoàn nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của một doanh nghiệp bền vững liên quan đến 3 điều: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết liên quan đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Tập đoàn cũng đã ban hành Quyết định về chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019 – 2024 với 10 mục tiêu: Gửi chứng chỉ FSC; phát và xúc tiến phục hồi, phát triển 20.000 ha rừng gắn với diện tích cao su; tham gia hệ thống pháp luật về gỗ cao su; đề cao trách nhiệm doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường; cải thiện hoạt động kinh tế; việc thiết lập các tiêu chuẩn/chứng chỉ quốc tế/quốc tế về phát triển bền vững; quản lý thông tin vườn cây bằng công nghệ thông tin, bản đồ số, sử dụng thông tin GIS; phổ biến, truyền thông, đào tạo và thúc đẩy các kỹ năng về phát triển bền vững; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển bền vững.

Sau 4 năm vững vàng phát triển, đến nay Tập đoàn đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?

Sau 4 năm thực hiện chương trình phát triển bền vững, đến nay, VRG đã có 27 công ty xây dựng phương án quản lý rừng, đạt khoảng 276 nghìn ha. Theo đó, 17 thành viên được trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM với diện tích rừng hơn 109.000 ha. Chứng nhận PEFC-CoC đã được cấp cho 31 nhà máy cao su và 2 nhà máy gỗ của Tập đoàn. Ngoài ra, tháng 6/2022, Công ty mẹ – Tập đoàn đã được trao chứng nhận PEFC-CoC và PEFC cho các đối tác.

Đặc biệt, trong năm 2022, mặc dù thị trường khó khăn nhưng toàn Tập đoàn đã tiêu thụ hơn 48 nghìn tấn mủ cao su có chứng chỉ VFCS/PEFC theo yêu cầu của khách hàng, trong đó có sản phẩm VFCS/PEFC của Công ty. Công ty Cao su Bình Long có giá bán chênh so với mặt hàng mủ không rõ nguồn gốc.

Một kết quả đáng chú ý nữa là kể từ khi VRG xây dựng Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững cho các đơn vị thành viên vào năm 2019, mỗi năm Tập đoàn đều có 10-20 đơn vị lọt Top 100 và 1-2 đơn vị lọt Top 100. Ngoài ra, các đơn vị còn nhận được các giải thưởng khác . như “Kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em”, “Bình đẳng giới trong kinh doanh”…

Trong những năm qua, Tập đoàn tiếp tục triển khai “Phương án kỹ thuật khoanh nuôi, phục hồi và bảo tồn 5.000 ha rừng tại Campuchia”; tạo mới hơn 3.400ha cây xanh các loại.

Chương trình phát triển bền vững của VRG cũng thúc đẩy các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển các phương pháp sản xuất sạch, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng hiệu quả. chất lượng, truyền thông, đào tạo về phát triển bền vững, bảo đảm quyền của người lao động và đầu tư cho an toàn công cộng.

Đến nay, toàn Tập đoàn có 34 đơn vị đang thực hiện ISO 14001 và hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu của địa phương. Toàn bộ nhóm điện mặt trời áp mái đến cuối năm 2022 là 10.112 kWp, tương đương giảm phát thải 10.321 tấn CO2/năm. Tổng công suất của lò Biomass hiện tại là 47 tấn/giờ, tổng sản lượng mủ chế biến bằng công nghệ sinh khối vào cuối năm 2022 sẽ đạt hơn 48.000 tấn.

Nhóm đã duy trì và mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ vì sự phát triển bền vững như Grow Asia, PanNature, WWF, PbN… Làm sao, kết quả tốt nhất là hợp tác với Oxfam tại Việt Nam. và Oxfam tại Campuchia để xây dựng “Lãnh đạo cộng đồng điều phối trong quản lý rừng bền vững” để sử dụng tại Việt Nam và Campuchia.

Thưa ông, phát triển bền vững đã giúp Tập đoàn gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường?

Khi triển khai các dự án, chúng tôi luôn đảm bảo sự thống nhất về lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Việc phát triển dự án sẽ đảm bảo người dân trong khu vực dự án và các khu vực xung quanh được hưởng lợi từ dự án, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân về văn hóa, an toàn và sức khỏe.

Chủ trương nhất quán của VRG là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người, xây dựng các công trình phát triển và nâng cao điều kiện sống của người lao động. Suy cho cùng, công việc chia sẻ thử thách, trân trọng và phát triển con người rất quan trọng với chúng tôi, được thực hiện thường xuyên và liên tục ở tất cả các lĩnh vực mà các thành viên đang làm việc.

Đối với chương trình phát triển và sản xuất cao su tại Lào và Campuchia, tất cả diện tích cao su của Tập đoàn đều được công nhận hợp pháp theo luật pháp của quốc gia nơi họ hoạt động. Chúng tôi tập trung vào việc bảo tồn và thúc đẩy bảo tồn trong khu vực dự án và các hoạt động khác; luôn tuân thủ pháp luật nước sở tại và các công ước quốc tế tại địa bàn công tác. Chúng tôi ưu tiên tạo công ăn việc làm cho người dân quanh khu vực dự án, mang lại thu nhập bền vững cho cộng đồng địa phương, xây dựng khu nhà ở công nhân để họ có thể chia sẻ khó khăn và có nơi an cư lạc nghiệp. Một nhân viên.

Ngoài ra, các dự án cao su tại Lào và Campuchia đã đầu tư xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội phục vụ nhân dân trong và quanh vùng dự án. Đến nay, tổng kinh phí các dự án bảo vệ con người của Tập đoàn tại Campuchia đạt khoảng 77 triệu USD, tại Lào hơn 8 triệu USD.

Ngoài ra, các công trình cao su đã giúp hỗ trợ xây dựng và bảo trì cầu đường, trường học, chợ, văn phòng, người trồng rừng, v.v. Nhờ đó, tăng cường quan hệ tốt đẹp. , niềm tin giữa doanh nghiệp và cộng đồng, mang lại lợi ích hạ tầng cho khu vực dự án và thu nhập bền vững cho người lao động địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Những đôi tay ma thuật và thứ trà Tân Cương thượng hạng

Vì vậy, VRG được đánh giá là doanh nghiệp rất đáng tin cậy đối với người dân và cộng đồng.

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ đặt ra những mục tiêu gì để phát triển bền vững, thưa ông?

Mục tiêu phát triển bền vững của VRG trong giai đoạn tới là xây dựng một số dự án phù hợp để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước được đưa ra trong Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc đến năm 2030 và bám sát Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn. vào năm 2050.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ xúc tiến xây dựng các chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý bền vững rừng cao su và vùng chế biến; nâng cao giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm bổ sung; quảng bá sản phẩm có chứng chỉ rừng bền vững đến khách hàng. Ở một khía cạnh nào đó, liên quan đến quản lý rừng bền vững, Tập đoàn mong muốn Bộ NN-PTNT và các cơ quan liên quan xem xét cho phép diện tích cao su được hưởng các dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại khu vực nhất định. rừng bền vững theo VFCS/PEFC-FM.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững và các phương pháp phát triển bền vững như: Nhập khẩu cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ và lồng ghép Dự án GIS-VRG vào quản lý rừng bền vững; tăng cường sức mạnh kinh tế để phát triển bền vững.

Nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập trách nhiệm xã hội, gắn kết xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về phát triển bền vững, phát triển hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về phát triển bền vững.

Cảm ơn!

Nhớ theo dõi bài viết: Con đường tiếp thị quốc tế tất yếu và hợp lệ của website bangtuanhoan.edu.vn này

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Road #road #quan trọng #quan trọng #trong #thương mại #quốc tế #quốc tế

Xem thêm chi tiết về Con đường tất yếu, bắt buộc trong thương mại quốc tế ở đây:

Nhớ để nguồn: Con đường tất yếu, bắt buộc trong thương mại quốc tế tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận