Công văn 8817/BTC-TCT

Bạn đang xem: Công văn 8817/BTC-TCT Trong bangtuanhoan.edu.vn

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi Luật thuế TNCN do Bộ Tài chính ban hành.

Kính thưa: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, trong đó có một số quy định được áp dụng từ ngày 01/7/2013.

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định cụ thể về có hiệu lực.

Hiện Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật và Nghị định.

Để có thể thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu: Yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với các cơ quan ban ngành ở địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, tư nhân về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân đã được Quốc hội thông qua.

2. Thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trong Vùng biết và thực hiện các nội dung sau:

2.1. Việc áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh như sau:

– Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;

– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

2.2. Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định sở hữu nhà ở riêng dựa trên thời hạn thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà ở từ 183 ngày trở lên (thay vì 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 09/09/2017) ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ).

2.3. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký thỏa ước lao động hoặc ký thỏa ước lao động dưới 03 tháng thì khấu trừ theo tỷ lệ 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng. đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế).

2.4. Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần không phân biệt là cổ phần của doanh nghiệp đại chúng hay không phải từ chuyển nhượng chứng khoán.

2.5. Bổ sung quy định miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau:

– Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong thời hạn ít nhất là 183 ngày kể từ thời điểm chuyển nhượng.

– Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế TNCN theo loại hình nhà ở riêng lẻ.

2.6. Tổ chức, doanh nghiệp mua hoặc đóng cho người lao động khoản tiền tích lũy để mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác và khoản tiền tích lũy đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, trừ các khoản này. thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ.

Xem thêm bài viết hay:  Phiếu kê khai thông tin học sinh

Việc hướng dẫn cụ thể thực hiện theo văn bản hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế triển khai thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Vụ PC, CSTT;
– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ, BỘ
PHÓ

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Công văn 8817/BTC-TCT Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Công văn 8817/BTC-TCT bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Văn học
#Dispatch #8817BTCTCT

Xem thêm chi tiết về Công văn 8817/BTC-TCT ở đây:

Bạn thấy bài viết Công văn 8817/BTC-TCT có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công văn 8817/BTC-TCT bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Công văn 8817/BTC-TCT tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận