Cục Kiểm ngư kiện toàn công tác cán bộ

Bạn xem: Khoa Thủy sản động viên cán bộ tại bangtuanhoan.edu.vn

Ngày 2/6, Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố các quyết định về biên chế và xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Cụ thể, ông Dương Văn Cường đã nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản vùng I.

Đồng chí Nguyễn Phú Quốc nhận Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng V.

Đồng chí Tạ Minh Phương nhận Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục Kiểm ngư.

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung nhận Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Ông Lê Trần Nguyên Hùng nhận Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

Ông Lê Văn Thư nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Kiểm ngư.

Ông Lê Văn Ninh nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin nghề cá.

Bà Bùi Thị Nhung nhận Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Xây dựng lực lượng.

Ông Đào Văn Trường nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng V.

Đồng chí Lê Đình Trọng nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng V.

Đồng chí Nguyễn Huy Chiến nhận Quyết định bổ nhiệm Phó lãnh đạo Tập đoàn và Ban Xây dựng.

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thùy Dương nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

Ông Lê Hữu Tuấn Anh nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Phát triển vùng biển.

Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh nhận Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kế toán Tổng cục Kiểm ngư.

Theo ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, trong 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị phải xác định rõ từng nhiệm vụ quan trọng để phân bổ, lập kế hoạch cho từng nhiệm vụ.

“Từ xác định rõ tầm quan trọng, chúng ta mới thấy những chuyển động cần thiết. Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, nếu không xác định mục tiêu, mục tiêu sẽ không hiệu quả”, ông Dương Văn Cường nói đến các đơn vị.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí, nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng cho biết, các đơn vị sẽ sớm triển khai công việc.

Cục trưởng Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng trung tâm và cấp trung gian của Cục, Thủ trưởng các đơn vị cần có phương án chi tiết về việc sử dụng các chức năng chủ yếu phục vụ xây dựng Đề án. phát triển tổng thể đội ngũ quản lý nghề cá giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về công tác chống khai thác IUU, từ nay đến cuối năm, Cục Thủy sản sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các đoàn khảo sát tình hình chống khai thác IUU trong khu vực. Đồng thời, tổ chức đào tạo, giáo dục về luật chống IUU và các khuyến nghị của EC.

Ngoài ra, Bộ sẽ chuẩn bị sự kiện, nội dung và làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 4 của EC vào tháng 10/2023.

Về công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục trưởng Cục Quản lý nghề cá giao Cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản sớm xây dựng tốt Kế hoạch bảo vệ và sử dụng nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030, có tầm nhìn xa. . hãy xem. vào năm 2050.

Xem thêm bài viết hay:  LGBT là gì? Tất tần tật về cộng đồng LGBT

Ngoài ra, Bộ cũng được yêu cầu xây dựng chương trình quốc gia bảo vệ và cải thiện nguồn nước, đề án thành lập 10 khu bảo tồn biển, phục hồi hệ sinh thái biển đến năm 2030.

Cùng với đó, cần biết rằng công tác truyền thông trong hoạt động khai thác thủy sản là rất quan trọng, đặc biệt là các ấn phẩm, thông điệp về biển, đảo và chống khai thác IUU. Vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng Cục cần tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để chuẩn bị các ấn phẩm, thông tin liên quan đến hoạt động của tổ cá”, ông Nguyễn Quang Hùng nói.

Nhớ copy bài này: Khoa Thủy sản tăng cường công tác cán bộ tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Cục Thủy sản #Thủy sản #bộ đồ #toan #công việc #văn phòng #cán bộ

Xem thêm chi tiết về Cục Kiểm ngư kiện toàn công tác cán bộ ở đây:

Nhớ để nguồn: Cục Kiểm ngư kiện toàn công tác cán bộ tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận