Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng

Bạn đang xem: Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Dự án cầu đường Quảng Đà có tổng vốn đầu tư 274 tỷ đồng đang được hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp triển khai.

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu (nối hai địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam). ). ).

Phối cảnh dự án cầu Quảng Đà nối Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong một công văn gửi tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn cầu nằm trong chương trình hợp tác vì sự phát triển chung giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Dự án đã được chính quyền hai địa phương phê duyệt phương án tuyến và vị trí xây dựng.

“Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn TP. Đà Nẵng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu và đường dẫn Quảng Đà”, công văn nêu rõ.

Cụ thể, điểm đầu dự án từ Km 31+87,08 Quốc lộ 14B (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về phía Đông và men theo mương thủy lợi trung tâm, vượt sông Yên qua cầu Quảng Đà, nối vào điểm cuối của dự án. Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4 km (bao gồm cầu Quảng Đà, trong đó đoạn Km 0+00 – Km 1+260 thuộc địa phận TP Đà Nẵng, đoạn Km 1+260 – Km 1+ 408 thuộc địa phận Đà Nẵng.Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam.

Quy mô là đường ô tô cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60km/h.

UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, công tác giải phóng mặt bằng của TP. Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục thu hồi đất. Tại tỉnh Quảng Nam, thực hiện GPMB thuộc dự án đường vành đai phía Bắc.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ, đồng thời hỗ trợ khắc phục các vướng mắc phát sinh . trong quá trình thi công. triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và xây dựng khớp nối giữa Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đồng bộ với Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Trước đó, tại kỳ họp đặc biệt tháng 3/2022, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa vào nghị quyết chủ trương đầu tư dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Dự án này có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đô thị. Đà Nẵng. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà và đường dẫn kết nối đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối giao thông giữa huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). . biết rõ). ) qua QL 14B, vòng xoay phía Nam Đà Nẵng, ĐT 609 Quảng Nam, QL 1A.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của hai địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND TX. Điện Bàn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên cơ sở đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam trả lời UBND TP. Đà Nẵng về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng” state=”close”]

Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng

Ảnh về: Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng

Video về: Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng

Wiki về Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng

Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng -

Dự án cầu đường Quảng Đà có tổng vốn đầu tư 274 tỷ đồng đang được hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp triển khai.

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu (nối hai địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam). ). ).

Phối cảnh dự án cầu Quảng Đà nối Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong một công văn gửi tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn cầu nằm trong chương trình hợp tác vì sự phát triển chung giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Dự án đã được chính quyền hai địa phương phê duyệt phương án tuyến và vị trí xây dựng.

“Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn TP. Đà Nẵng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu và đường dẫn Quảng Đà”, công văn nêu rõ.

Cụ thể, điểm đầu dự án từ Km 31+87,08 Quốc lộ 14B (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về phía Đông và men theo mương thủy lợi trung tâm, vượt sông Yên qua cầu Quảng Đà, nối vào điểm cuối của dự án. Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4 km (bao gồm cả cầu Quảng Đà. Trong đó, đoạn Km 0+00 – Km 1+260 thuộc địa phận TP. Đà Nẵng, đoạn Km 1+260 – Km 1+ 408 thuộc địa phận TP. địa phận thành phố Đà Nẵng.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam.

Quy mô là đường ô tô cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60km/h.

UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, công tác giải phóng mặt bằng của TP. Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục thu hồi đất. Tại tỉnh Quảng Nam, thực hiện GPMB thuộc dự án đường vành đai phía Bắc.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ, đồng thời hỗ trợ khắc phục các vướng mắc phát sinh . trong quá trình thi công. triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và xây dựng khớp nối giữa Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đồng bộ với Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Trước đó, tại kỳ họp đặc biệt tháng 3/2022, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa vào nghị quyết chủ trương đầu tư dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Dự án này có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đô thị. Đà Nẵng. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà và đường dẫn kết nối đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối giao thông giữa huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). . biết rõ). ) qua QL 14B, vòng xoay phía Nam Đà Nẵng, ĐT 609 Quảng Nam, QL 1A.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của hai địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND TX. Điện Bàn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên cơ sở đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam trả lời UBND TP. Đà Nẵng về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify;”>Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng đang được hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp triển khai.

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu (nối hai địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam). ).

Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồngPhối cảnh dự án cầu Quảng Đà nối Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong công văn gửi tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn cầu nằm trong chương trình hợp tác cùng phát triển giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Dự án đã được chính quyền hai địa phương phê duyệt phương án tuyến và vị trí triển khai công trình.

“Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn”, công văn nêu rõ.

Cụ thể, điểm đầu dự án từ Km 31+87,08 Quốc lộ 14B (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về phía Đông và men theo tim mương thủy lợi, vượt sông Yên qua cầu Quảng Đà, nối với điểm cuối dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chiều dài toàn tuyến khoảng 1,4 km (bao gồm cả cầu Quảng Đà. Trong đó, đoạn Km 0+00 – Km 1+260 thuộc địa phận TP Đà Nẵng, đoạn Km 1+260 – Km 1+ 408 thuộc địa phận Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 88 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn Bài 3 (trang 88 SGK Đại Số 10) Giải thích v…

Quy mô là đường ô tô cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60km/h.

UBND TP.Đà Nẵng cho biết thêm, công tác GPMB TP. Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục thu hồi đất. Tại tỉnh Quảng Nam, thực hiện GPMB thuộc dự án đường vành đai phía Bắc.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công quá trình. triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thi công khớp nối giữa Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đồng bộ với Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Trước đó, tại kỳ họp đặc biệt tháng 3/2022, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa vào nghị quyết chủ trương đầu tư dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

Dự án này có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Đà Nẵng. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu nhằm kết nối đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối giao thông giữa huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). tỉnh). ) qua QL14B, đường vành đai phía Nam Đà Nẵng, ĐT 609 Quảng Nam, QL 1A.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương.

Theo tìm hiểu của PV, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND TX. Điện Bàn và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên cơ sở đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam trả lời UBND TP. Đà Nẵng về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu.

[/box]

#Đà #Nẵng #là #phốihợp #với #Quảng #Nam #triển khai #cầu #Quảng #Đà #tỷ #đồng

[/toggle]

Bạn xem bài Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Đà Nẵng phối hợp với Quảng Nam triển khai dự án cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Địa lý
#Đà #Nẵng #là #phốihợp #với #Quảng #Nam #triển khai #cầu #Quảng #Đà #tỷ #đồng

Xem thêm chi tiết về Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng ở đây:

Bạn thấy bài viết Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Đà Nẵng đang phối hợp với Quảng Nam triển khai DA cầu Quảng Đà 274 tỷ đồng tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận