Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất)

Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập

(hay nhất) –

Tham khảo Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập, qua đó nắm được những ý chính và cách triển khai các luận điểm nhằm hoàn thiện bài viết một cách hoàn chỉnh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 1

Mở bài

– Giới thiệu nói chung về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp cách mệnh và sự nghiệp văn học.

– Nêu nói chung về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn độc lập.

Thân bài

– Trình diễn nói chung về bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập: gồm 3 phần sắp xếp chặt chẽ và logic.

1. Cơ sở pháp lí của Tuyên ngôn độc lập

– Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và của Pháp để làm cơ sở pháp lí cho Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam:

    + Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776: “Tất cả mọi người … quyền mưu cầu hạnh phúc”

    + Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do … đồng đẳng về quyền lợi.”

– Ý nghĩa:

    + Hồ Chí Minh tôn trọng và sử dụng hai bản tuyên ngôn có trị giá, được toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí ko thể chối cãi.

    + Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông”: lấy tuyên ngôn của Pháp để phản bác lại chúng, ngăn chặn thủ đoạn tái xâm lược của chúng.

    + Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mĩ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.

    + Lập luận chặt chẽ, thông minh: từ quyền con người (tự do, bình dẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), “suy rộng ra” là quyền tự do đồng đẳng của mọi dân tộc trên toàn cầu.

2. Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn độc lập

a. Tội ác của thực dân Pháp

– Vạch trần thực chất công cuộc “khai hóa” của thực dân Pháp: thực chất chúng thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội – giáo dục và kinh tế.

– Vạch trần thực chất công cuộc “bảo hộ” của thực dân Pháp: hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, …

– Chỉ rõ luận điệu xảo trá, lên án tội ác của chúng: là kẻ phản bội Đồng minh, ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh, …

– Nghệ thuật: Điệp cấu trúc “chúng + hành động”: nhấn mạnh tội ác của Pháp.

b. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta

– Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật

– Kết quả: đồng thời phá tan 3 xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

c. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc

– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát li hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã kí kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.

– Dựa vào điều khoản quy định về nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.

– Lời văn sắt đá, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.

Kết bài

– Nêu nói chung về trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.

– Nhận định chung về trị giá nội dung (trị giá văn học, trị giá lịch sử) của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta.

Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 2

    Dưới đây là dàn ý cụ thể nhất phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập giúp các em ôn luyện tri thức ngữ văn 12 để sẵn sàng cho kì thi THPTQG nhé

1. Hoàn cảnh ra đời

– Ngày 19/08/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/08/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mệnh Việt Bắc về tới Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người đã soạn “Tuyên ngôn Độc lập”.

– Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách : nền độc lập vừa mời giành được bị dọa nạt bởi các thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang sẵn sàng chiếm lại nước ta: tiến vào từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp.

Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp.

2. Trị giá lịch sử và văn học, mục tiêu, nhân vật của bản “Tuyên ngôn Độc lập”

– Trị giá lịch sử: Là văn kiện lịch sử vô giá, là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào tập thể nhân loại với tư cách là một nước độc lập, dân chủ, tự do.

– Trị giá văn học:

+ Trị giá tư tưởng: “Tuyên ngôn Độc lập” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và ý thức yêu chuộng tự do.

+ Trị giá nghệ thuật: Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, những chứng cứ xác thực, giàu sức thuyết phục, tiếng nói gợi cảm, hùng hồn.

– Nhân vật: Nhân dân Việt Nam; Các nước trên toàn cầu; Bọn đế quốc, thực dân đang lăm le xâm lược nước ta : Mỹ, Pháp.

– Mục tiêu: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của bọn đế quốc, thực dân.

3. Nội dung

3.1. Phần 1 (từ đầu tới “Ko người nào chối cãi được”) : Nêu nguyên lí chung

– Người đã trích dẫn bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này khẳng định quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc. 

– Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi trái lại những gì nhưng mà tổ tiên họ để lại.

– Đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, trong đó cách mệnh Việt Nam cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ của hai cuộc cách mệnh Mĩ, Pháp. Sánh vai các nước nhỏ nhỏ với các cường quốc năm châu.

– Từ quyền con người Bác mở rộng thành quyền của dân tộc. Đây là một suy luận hết sức quan trọng vì đối với những nước thuộc địa như nước ta lúc bấy giờ thì trước lúc nói tới quyền của con người phải đòi lấy quyền của dân tộc. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, hạnh phúc. Đó là đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX.

– Lập luận vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho bản TN.

3.2. Phần 2 (từ “Thế nhưng mà… phải được độc lập”) : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khảng định thực tiễn lịch sử là nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

a. Bản tuyên ngôn đã đưa ra những lí lẽ xác đáng, những chứng cứ ko người nào có thể chối cãi để không thừa nhận những luận điệu của thực dân Pháp muốn “hợp pháp hóa” việc chiếm lại nước ta :

+ Pháp kể công “khai hóa”, bản Tuyên ngôn kể tội áp bức bóc lột tàn bạo và tội diệt chủng của chúng. Tội nặng nhất là gây ra nạn đói năm giết mổ chết hơn hai triệu đồng bào ta từ Bắc Kì tới Quảng Trị (dẫn chứng)

+ Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng dâng Đông Dương cho Nhật (dẫn chứng)

+ Pháp nhân danh Đồng minh đã thắng lợi phát xít, giành lại Đông Dương, bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội đồng minh: đầu hàng Nhật, khủng bố Cách mệnh Việt Nam đánh Nhật cứu nước. Bản tuyên ngôn nói rõ: Dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.

=> Bằng giọng văn hùng hồn mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục, đoạn văn đã tố cáo hùng hồn và sắt đá tội ác của thùc dân Pháp. Bằng phương pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân Pháp trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao.

b. Từ những cứ liệu lịch sử hiển nhiên đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh tới những thông điệp quan trọng:

+ Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước nhưng mà Pháp đã kí về nước VN.

+ Kêu gọi toàn dân Việt Nam kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp

+ Kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc VN.

3.3. Phần 3 (còn lại): Lời tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc

– Tuyên bố về quyền độc lập của dân tộc

– Tuyên bố về sự thực là nước Việt Nam đã giành được độc lập.

– Tuyên bố về ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bằng mọi giá. Những lời tuyên ngôn này được trình diễn lôgic, chặt chẽ, cái trước là tiền đề của cái sau.

4. Nghệ thuật

– Kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, lập luận giàu sức thuyết phục 

– Tiếng nói xác thực, trong sáng, gợi cảm.

– Giọng điệu linh hoạt.

5. Chủ đề

    Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn cầu quyền được tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, nền độc lập, tự do nhưng mà nhân dân ta vừa giành được và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc.

Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 3

Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác:

+ Tác giả: Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ lớn lao của dân tộc VN, người hùng cách mệnh đồng thời là nhà văn hóa, hoạt động nghệ thuật lớn. Người đã để lại nhiều tác phẩm văn nghệ trong đó xuất sắc nhất vẫn là mảng văn chính luận giàu suy tư, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn, thuyết phục.

+ Tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn tâm huyết của Hồ Chí Minh, tụ hội vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Người, đồng thời đó cũng là khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc.

+ Hoàn cảnh sáng tác: 26-08-1945, Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. 

Thân bài:

1.    Trị giá nội dung

a. Nêu nguyên lí chung về quyền tự do, bình đẵng, nhân ái của các nước trên toàn cầu

– Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền của Pháp làm tiền đề cho lí luận tiếp theo”

– Ý nghĩa của việc trích dẫn:

+ khẳng định quyền tự do độc lập là của mọi dân tộc chứ ko riêng bất kỳ quốc gia nào, đó là lẽ phải là chân lí.

+ Dùng cách “gậy ông đập lưng ông” để không thừa nhận luận điệu gian sảo của thực dân Pháp.

+ Một cách kín đáo về niềm tự hào dân tộc thông qua việc đặt ba nền độc lập của Mỹ và Pháp ngang với nền độc lập của Việt Nam.

+ Đi từ quyền đồng đẳng tự do của con người, Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành quyền đồng đẳng tự do của dân tộc, một đóng góp to lớn với lịch sử tư tưởng nhân loại và phong trào giải phòng dân tộc trên toàn cầu.

b. Đưa ra những dẫn chứng tố cáo tội ác của Pháp và làm rõ tình hình non sông

– Bác đưa ra những dẫn chứng để phản biện lại từng luận điệu giả dối của chúng:

+ Pháp rêu rao “khai hóa” Việt Nam: Người kể những tội ác nhưng mà Pháp đổ xuống đầu người dân Việt

+ Pháp rêu rao “bảo hộ” Đông Dương: Người chỉ ra Pháp đã dâng Đông Dương hai lần cho Nhật.

+ Pháp cho rằng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là thuộc địa của chúng thì Bác đã khẳng định chúng ta giành lấy độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.

+ Pháp cho rằng mình thuộc phe Đồng minh, Bác đã khẳng định Pháp đã phản bội lại Đồng minh.

+ Bằng những dẫn chứng về tất cả các phương diện: chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…Hồ Chí Minh đã vạch trần tội ác, sự giả dối, lố lỉnh và thực chất thực dân của Pháp.

+ Khẳng định dân tộc ta là dân tộc gan góc đã đứng về phe Đồng minh chống phát xít. Đồng thời cũng là dân tộc nhân đạo lúc đối đãi tử tế với kẻ thua trận, dân tộc ra xứng đáng là dân tộc chính nghĩa, nhân đạo.

c. Lời tuyên bố trước toàn cầu về nền hòa bình

– Việt Nam đã dũng cảm đấu tranh với phát xít, thực dân và cơ chế phong kiến, dân tộc ta đã nhân đạo trong cách đối xử với quân thua cuộc Pháp, tất cả đều là những sự thực nhưng mà lịch sử đã ghi nhận => Một dân tộc kiên cường và khả năng như thế kiên cố sẽ đủ sức mạnh để làm chủ non sông tự do.

– Bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền thuộc về dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp.

– Kêu gọi toàn dân kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân, kêu gọi toàn cầu xác nhận quyền tự, đôc lập của chúng ta.

– Nêu cao ý thức quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập của toàn dân Việt Nam.

2.    Trị giá nghệ thuật

– Tiêu biểu cho áng văn chính luận sắt đá, cô đọng, súc tích

– Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, kết cấu mạch lạc

– Sử dụng tiếng nói vừa trang trọng vừa thân thiện có sức gợi cảm và tác động vào tâm tư, tình cảm của người nghe.

Kết bài:

   Khẳng định lại trị giá của bản Tuyên ngôn Độc lập đồng thời nêu vị trí của nó trong nền văn học, lịch sử nước nhà

   Tuyên ngôn Độc lập vừa có trị giá hiện thực, trị giá pháp lí cũng đồng thời mang trị giá nhân đạo, nhân văn thâm thúy. Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng là môt áng thiên cổ hùng văn của thời hiện đại

Dựa vào dàn ý Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập được bangtuanhoan.edu.vn sưu tầm được, kỳ vọng các em sẽ có thêm nhiều tri thức và những gợi ý hay để có thể làm tốt bài văn của mình. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập, qua đó nắm được những ý chính và cách triển khai các luận điểm nhằm hoàn thiện bài viết một cách hoàn chỉnh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 12 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 23 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 3
Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 1
Mở bài
– Giới thiệu nói chung về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp cách mệnh và sự nghiệp văn học.
– Nêu nói chung về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn độc lập.
Thân bài

– Trình diễn nói chung về bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập: gồm 3 phần sắp xếp chặt chẽ và logic.
1. Cơ sở pháp lí của Tuyên ngôn độc lập
– Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và của Pháp để làm cơ sở pháp lí cho Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam:
    + Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776: “Tất cả mọi người … quyền mưu cầu hạnh phúc”
    + Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do … đồng đẳng về quyền lợi.”
– Ý nghĩa:
    + Hồ Chí Minh tôn trọng và sử dụng hai bản tuyên ngôn có trị giá, được toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí ko thể chối cãi.
    + Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông”: lấy tuyên ngôn của Pháp để phản bác lại chúng, ngăn chặn thủ đoạn tái xâm lược của chúng.
    + Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mĩ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.
    + Lập luận chặt chẽ, thông minh: từ quyền con người (tự do, bình dẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), “suy rộng ra” là quyền tự do đồng đẳng của mọi dân tộc trên toàn cầu.
2. Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn độc lập
a. Tội ác của thực dân Pháp
– Vạch trần thực chất công cuộc “khai hóa” của thực dân Pháp: thực chất chúng thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội – giáo dục và kinh tế.
– Vạch trần thực chất công cuộc “bảo hộ” của thực dân Pháp: hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, …
– Chỉ rõ luận điệu xảo trá, lên án tội ác của chúng: là kẻ phản bội Đồng minh, ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh, …
– Nghệ thuật: Điệp cấu trúc “chúng + hành động”: nhấn mạnh tội ác của Pháp.
b. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta
– Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật
– Kết quả: đồng thời phá tan 3 xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
c. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc
– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát li hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã kí kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.
– Dựa vào điều khoản quy định về nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.
– Lời văn sắt đá, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.
Kết bài
– Nêu nói chung về trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.
– Nhận định chung về trị giá nội dung (trị giá văn học, trị giá lịch sử) của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta.
Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 2
    Dưới đây là dàn ý cụ thể nhất phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập giúp các em ôn luyện tri thức ngữ văn 12 để sẵn sàng cho kì thi THPTQG nhé
1. Hoàn cảnh ra đời
– Ngày 19/08/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/08/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mệnh Việt Bắc về tới Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người đã soạn “Tuyên ngôn Độc lập”.
– Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách : nền độc lập vừa mời giành được bị dọa nạt bởi các thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang sẵn sàng chiếm lại nước ta: tiến vào từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp.
Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp.
2. Trị giá lịch sử và văn học, mục tiêu, nhân vật của bản “Tuyên ngôn Độc lập”
– Trị giá lịch sử: Là văn kiện lịch sử vô giá, là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào tập thể nhân loại với tư cách là một nước độc lập, dân chủ, tự do.
– Trị giá văn học:
+ Trị giá tư tưởng: “Tuyên ngôn Độc lập” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và ý thức yêu chuộng tự do.
+ Trị giá nghệ thuật: Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, những chứng cứ xác thực, giàu sức thuyết phục, tiếng nói gợi cảm, hùng hồn.
– Nhân vật: Nhân dân Việt Nam; Các nước trên toàn cầu; Bọn đế quốc, thực dân đang lăm le xâm lược nước ta : Mỹ, Pháp.
– Mục tiêu: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của bọn đế quốc, thực dân.
3. Nội dung
3.1. Phần 1 (từ đầu tới “Ko người nào chối cãi được”) : Nêu nguyên lí chung
– Người đã trích dẫn bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này khẳng định quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc. 
– Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi trái lại những gì nhưng mà tổ tiên họ để lại.
– Đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, trong đó cách mệnh Việt Nam cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ của hai cuộc cách mệnh Mĩ, Pháp. Sánh vai các nước nhỏ nhỏ với các cường quốc năm châu.
– Từ quyền con người Bác mở rộng thành quyền của dân tộc. Đây là một suy luận hết sức quan trọng vì đối với những nước thuộc địa như nước ta lúc bấy giờ thì trước lúc nói tới quyền của con người phải đòi lấy quyền của dân tộc. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, hạnh phúc. Đó là đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX.
– Lập luận vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho bản TN.
3.2. Phần 2 (từ “Thế nhưng mà… phải được độc lập”) : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khảng định thực tiễn lịch sử là nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
a. Bản tuyên ngôn đã đưa ra những lí lẽ xác đáng, những chứng cứ ko người nào có thể chối cãi để không thừa nhận những luận điệu của thực dân Pháp muốn “hợp pháp hóa” việc chiếm lại nước ta :
+ Pháp kể công “khai hóa”, bản Tuyên ngôn kể tội áp bức bóc lột tàn bạo và tội diệt chủng của chúng. Tội nặng nhất là gây ra nạn đói năm giết mổ chết hơn hai triệu đồng bào ta từ Bắc Kì tới Quảng Trị (dẫn chứng)
+ Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng dâng Đông Dương cho Nhật (dẫn chứng)
+ Pháp nhân danh Đồng minh đã thắng lợi phát xít, giành lại Đông Dương, bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội đồng minh: đầu hàng Nhật, khủng bố Cách mệnh Việt Nam đánh Nhật cứu nước. Bản tuyên ngôn nói rõ: Dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.
=> Bằng giọng văn hùng hồn mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục, đoạn văn đã tố cáo hùng hồn và sắt đá tội ác của thùc dân Pháp. Bằng phương pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân Pháp trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao.
b. Từ những cứ liệu lịch sử hiển nhiên đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh tới những thông điệp quan trọng:
+ Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước nhưng mà Pháp đã kí về nước VN.
+ Kêu gọi toàn dân Việt Nam kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp
+ Kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc VN.
3.3. Phần 3 (còn lại): Lời tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc
– Tuyên bố về quyền độc lập của dân tộc
– Tuyên bố về sự thực là nước Việt Nam đã giành được độc lập.
– Tuyên bố về ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bằng mọi giá. Những lời tuyên ngôn này được trình diễn lôgic, chặt chẽ, cái trước là tiền đề của cái sau.
4. Nghệ thuật
– Kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, lập luận giàu sức thuyết phục 
– Tiếng nói xác thực, trong sáng, gợi cảm.
– Giọng điệu linh hoạt.
5. Chủ đề
    Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn cầu quyền được tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, nền độc lập, tự do nhưng mà nhân dân ta vừa giành được và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc.

Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 3
Mở bài:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác:
+ Tác giả: Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ lớn lao của dân tộc VN, người hùng cách mệnh đồng thời là nhà văn hóa, hoạt động nghệ thuật lớn. Người đã để lại nhiều tác phẩm văn nghệ trong đó xuất sắc nhất vẫn là mảng văn chính luận giàu suy tư, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn, thuyết phục.
+ Tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn tâm huyết của Hồ Chí Minh, tụ hội vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Người, đồng thời đó cũng là khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc.
+ Hoàn cảnh sáng tác: 26-08-1945, Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. 
Thân bài:
1.    Trị giá nội dung
a. Nêu nguyên lí chung về quyền tự do, bình đẵng, nhân ái của các nước trên toàn cầu
– Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền của Pháp làm tiền đề cho lí luận tiếp theo”
– Ý nghĩa của việc trích dẫn:
+ khẳng định quyền tự do độc lập là của mọi dân tộc chứ ko riêng bất kỳ quốc gia nào, đó là lẽ phải là chân lí.
+ Dùng cách “gậy ông đập lưng ông” để không thừa nhận luận điệu gian sảo của thực dân Pháp.
+ Một cách kín đáo về niềm tự hào dân tộc thông qua việc đặt ba nền độc lập của Mỹ và Pháp ngang với nền độc lập của Việt Nam.
+ Đi từ quyền đồng đẳng tự do của con người, Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành quyền đồng đẳng tự do của dân tộc, một đóng góp to lớn với lịch sử tư tưởng nhân loại và phong trào giải phòng dân tộc trên toàn cầu.
b. Đưa ra những dẫn chứng tố cáo tội ác của Pháp và làm rõ tình hình non sông
– Bác đưa ra những dẫn chứng để phản biện lại từng luận điệu giả dối của chúng:
+ Pháp rêu rao “khai hóa” Việt Nam: Người kể những tội ác nhưng mà Pháp đổ xuống đầu người dân Việt
+ Pháp rêu rao “bảo hộ” Đông Dương: Người chỉ ra Pháp đã dâng Đông Dương hai lần cho Nhật.
+ Pháp cho rằng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là thuộc địa của chúng thì Bác đã khẳng định chúng ta giành lấy độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.
+ Pháp cho rằng mình thuộc phe Đồng minh, Bác đã khẳng định Pháp đã phản bội lại Đồng minh.
+ Bằng những dẫn chứng về tất cả các phương diện: chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…Hồ Chí Minh đã vạch trần tội ác, sự giả dối, lố lỉnh và thực chất thực dân của Pháp.
+ Khẳng định dân tộc ta là dân tộc gan góc đã đứng về phe Đồng minh chống phát xít. Đồng thời cũng là dân tộc nhân đạo lúc đối đãi tử tế với kẻ thua trận, dân tộc ra xứng đáng là dân tộc chính nghĩa, nhân đạo.
c. Lời tuyên bố trước toàn cầu về nền hòa bình
– Việt Nam đã dũng cảm đấu tranh với phát xít, thực dân và cơ chế phong kiến, dân tộc ta đã nhân đạo trong cách đối xử với quân thua cuộc Pháp, tất cả đều là những sự thực nhưng mà lịch sử đã ghi nhận => Một dân tộc kiên cường và khả năng như thế kiên cố sẽ đủ sức mạnh để làm chủ non sông tự do.
– Bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền thuộc về dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp.
– Kêu gọi toàn dân kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân, kêu gọi toàn cầu xác nhận quyền tự, đôc lập của chúng ta.
– Nêu cao ý thức quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập của toàn dân Việt Nam.
2.    Trị giá nghệ thuật
– Tiêu biểu cho áng văn chính luận sắt đá, cô đọng, súc tích
– Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, kết cấu mạch lạc
– Sử dụng tiếng nói vừa trang trọng vừa thân thiện có sức gợi cảm và tác động vào tâm tư, tình cảm của người nghe.
Kết bài:
   Khẳng định lại trị giá của bản Tuyên ngôn Độc lập đồng thời nêu vị trí của nó trong nền văn học, lịch sử nước nhà
   Tuyên ngôn Độc lập vừa có trị giá hiện thực, trị giá pháp lí cũng đồng thời mang trị giá nhân đạo, nhân văn thâm thúy. Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng là môt áng thiên cổ hùng văn của thời hiện đại
Dựa vào dàn ý Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập được bangtuanhoan.edu.vn sưu tầm được, kỳ vọng các em sẽ có thêm nhiều tri thức và những gợi ý hay để có thể làm tốt bài văn của mình. Chúc các em học tốt!
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #ýphân #tích #bản #Tuyên #ngôn #độc #lập #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập, qua đó nắm được những ý chính và cách triển khai các luận điểm nhằm hoàn thiện bài viết một cách hoàn chỉnh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 12 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 23 Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 3
Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 1
Mở bài
– Giới thiệu nói chung về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp cách mệnh và sự nghiệp văn học.
– Nêu nói chung về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn độc lập.
Thân bài

– Trình diễn nói chung về bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập: gồm 3 phần sắp xếp chặt chẽ và logic.
1. Cơ sở pháp lí của Tuyên ngôn độc lập
– Trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và của Pháp để làm cơ sở pháp lí cho Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam:
    + Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776: “Tất cả mọi người … quyền mưu cầu hạnh phúc”
    + Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do … đồng đẳng về quyền lợi.”
– Ý nghĩa:
    + Hồ Chí Minh tôn trọng và sử dụng hai bản tuyên ngôn có trị giá, được toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí ko thể chối cãi.
    + Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông”: lấy tuyên ngôn của Pháp để phản bác lại chúng, ngăn chặn thủ đoạn tái xâm lược của chúng.
    + Đặt ngang hàng cuộc cách mệnh, trị giá bản tuyên ngôn của nước ta với hai cường quốc Mĩ và Pháp, trình bày lòng tự trọng dân tộc.
    + Lập luận chặt chẽ, thông minh: từ quyền con người (tự do, bình dẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), “suy rộng ra” là quyền tự do đồng đẳng của mọi dân tộc trên toàn cầu.
2. Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn độc lập
a. Tội ác của thực dân Pháp
– Vạch trần thực chất công cuộc “khai hóa” của thực dân Pháp: thực chất chúng thi hành nhiều chính sách man di về chính trị, văn hóa – xã hội – giáo dục và kinh tế.
– Vạch trần thực chất công cuộc “bảo hộ” của thực dân Pháp: hai lần bán nước ta cho Nhật (vào năm 1940, 1945), làm cho “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”, …
– Chỉ rõ luận điệu xảo trá, lên án tội ác của chúng: là kẻ phản bội Đồng minh, ko hợp tác với Việt Minh nhưng mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh, …
– Nghệ thuật: Điệp cấu trúc “chúng + hành động”: nhấn mạnh tội ác của Pháp.
b. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta
– Nhân dân ta đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, kêu gọi Pháp chống Nhật, lấy lại nước từ tay Nhật
– Kết quả: đồng thời phá tan 3 xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
c. Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc
– Dùng từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát li hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã kí kết, mọi đặc quyền của Pháp tại Việt Nam.
– Dựa vào điều khoản quy định về nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn để kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
– Tuyên bố với toàn cầu về nền độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do… ”. Trình bày quyết tâm kết đoàn giữ vững chủ quyền, nên độc lập, tự do của dân tộc.
– Lời văn sắt đá, rõ ràng như một lời thề cũng như một lời khích lệ ý thức yêu nước nhân dân cả nước.
Kết bài
– Nêu nói chung về trị giá nghệ thuật: là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực, tiếng nói hùng hồn, thân thiện, giàu tính biểu cảm.
– Nhận định chung về trị giá nội dung (trị giá văn học, trị giá lịch sử) của bản tuyên ngôn độc lập: nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí chống quân xâm lược, lòng tự hào dân tộc; ghi lại mốc son trong lịch sử dân tộc ta.
Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 2
    Dưới đây là dàn ý cụ thể nhất phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập giúp các em ôn luyện tri thức ngữ văn 12 để sẵn sàng cho kì thi THPTQG nhé
1. Hoàn cảnh ra đời
– Ngày 19/08/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/08/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mệnh Việt Bắc về tới Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người đã soạn “Tuyên ngôn Độc lập”.
– Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách : nền độc lập vừa mời giành được bị dọa nạt bởi các thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang sẵn sàng chiếm lại nước ta: tiến vào từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp.
Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp.
2. Trị giá lịch sử và văn học, mục tiêu, nhân vật của bản “Tuyên ngôn Độc lập”
– Trị giá lịch sử: Là văn kiện lịch sử vô giá, là lời tuyên bố của một dân tộc đã đứng lên xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào tập thể nhân loại với tư cách là một nước độc lập, dân chủ, tự do.
– Trị giá văn học:
+ Trị giá tư tưởng: “Tuyên ngôn Độc lập” là tác phẩm kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và ý thức yêu chuộng tự do.
+ Trị giá nghệ thuật: Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, những chứng cứ xác thực, giàu sức thuyết phục, tiếng nói gợi cảm, hùng hồn.
– Nhân vật: Nhân dân Việt Nam; Các nước trên toàn cầu; Bọn đế quốc, thực dân đang lăm le xâm lược nước ta : Mỹ, Pháp.
– Mục tiêu: Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới; Ngăn chặn thủ đoạn xâm lược của bọn đế quốc, thực dân.
3. Nội dung
3.1. Phần 1 (từ đầu tới “Ko người nào chối cãi được”) : Nêu nguyên lí chung
– Người đã trích dẫn bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này khẳng định quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc. 
– Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi trái lại những gì nhưng mà tổ tiên họ để lại.
– Đặt ba cuộc cách mệnh của nhân loại ngang bằng nhau, trong đó cách mệnh Việt Nam cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ của hai cuộc cách mệnh Mĩ, Pháp. Sánh vai các nước nhỏ nhỏ với các cường quốc năm châu.
– Từ quyền con người Bác mở rộng thành quyền của dân tộc. Đây là một suy luận hết sức quan trọng vì đối với những nước thuộc địa như nước ta lúc bấy giờ thì trước lúc nói tới quyền của con người phải đòi lấy quyền của dân tộc. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, hạnh phúc. Đó là đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX.
– Lập luận vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho bản TN.
3.2. Phần 2 (từ “Thế nhưng mà… phải được độc lập”) : Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khảng định thực tiễn lịch sử là nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
a. Bản tuyên ngôn đã đưa ra những lí lẽ xác đáng, những chứng cứ ko người nào có thể chối cãi để không thừa nhận những luận điệu của thực dân Pháp muốn “hợp pháp hóa” việc chiếm lại nước ta :
+ Pháp kể công “khai hóa”, bản Tuyên ngôn kể tội áp bức bóc lột tàn bạo và tội diệt chủng của chúng. Tội nặng nhất là gây ra nạn đói năm giết mổ chết hơn hai triệu đồng bào ta từ Bắc Kì tới Quảng Trị (dẫn chứng)
+ Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng dâng Đông Dương cho Nhật (dẫn chứng)
+ Pháp nhân danh Đồng minh đã thắng lợi phát xít, giành lại Đông Dương, bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội đồng minh: đầu hàng Nhật, khủng bố Cách mệnh Việt Nam đánh Nhật cứu nước. Bản tuyên ngôn nói rõ: Dân tộc Việt Nam giành lại độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.
=> Bằng giọng văn hùng hồn mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục, đoạn văn đã tố cáo hùng hồn và sắt đá tội ác của thùc dân Pháp. Bằng phương pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân Pháp trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao.
b. Từ những cứ liệu lịch sử hiển nhiên đó, bản Tuyên ngôn nhấn mạnh tới những thông điệp quan trọng:
+ Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp xóa bỏ hết những hiệp ước nhưng mà Pháp đã kí về nước VN.
+ Kêu gọi toàn dân Việt Nam kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân Pháp
+ Kêu gọi tập thể quốc tế xác nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc VN.
3.3. Phần 3 (còn lại): Lời tuyên ngôn và tuyên bố về ý chí bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc
– Tuyên bố về quyền độc lập của dân tộc
– Tuyên bố về sự thực là nước Việt Nam đã giành được độc lập.
– Tuyên bố về ý chí, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc bằng mọi giá. Những lời tuyên ngôn này được trình diễn lôgic, chặt chẽ, cái trước là tiền đề của cái sau.
4. Nghệ thuật
– Kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, lập luận giàu sức thuyết phục 
– Tiếng nói xác thực, trong sáng, gợi cảm.
– Giọng điệu linh hoạt.
5. Chủ đề
    Tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn cầu quyền được tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, nền độc lập, tự do nhưng mà nhân dân ta vừa giành được và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xác minh đối tượng giám định mới nhất hiện nay

Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập – Dàn ý 3
Mở bài:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác:
+ Tác giả: Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ lớn lao của dân tộc VN, người hùng cách mệnh đồng thời là nhà văn hóa, hoạt động nghệ thuật lớn. Người đã để lại nhiều tác phẩm văn nghệ trong đó xuất sắc nhất vẫn là mảng văn chính luận giàu suy tư, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn, thuyết phục.
+ Tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn tâm huyết của Hồ Chí Minh, tụ hội vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Người, đồng thời đó cũng là khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của dân tộc.
+ Hoàn cảnh sáng tác: 26-08-1945, Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, Bác đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. 
Thân bài:
1.    Trị giá nội dung
a. Nêu nguyên lí chung về quyền tự do, bình đẵng, nhân ái của các nước trên toàn cầu
– Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền của Pháp làm tiền đề cho lí luận tiếp theo”
– Ý nghĩa của việc trích dẫn:
+ khẳng định quyền tự do độc lập là của mọi dân tộc chứ ko riêng bất kỳ quốc gia nào, đó là lẽ phải là chân lí.
+ Dùng cách “gậy ông đập lưng ông” để không thừa nhận luận điệu gian sảo của thực dân Pháp.
+ Một cách kín đáo về niềm tự hào dân tộc thông qua việc đặt ba nền độc lập của Mỹ và Pháp ngang với nền độc lập của Việt Nam.
+ Đi từ quyền đồng đẳng tự do của con người, Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành quyền đồng đẳng tự do của dân tộc, một đóng góp to lớn với lịch sử tư tưởng nhân loại và phong trào giải phòng dân tộc trên toàn cầu.
b. Đưa ra những dẫn chứng tố cáo tội ác của Pháp và làm rõ tình hình non sông
– Bác đưa ra những dẫn chứng để phản biện lại từng luận điệu giả dối của chúng:
+ Pháp rêu rao “khai hóa” Việt Nam: Người kể những tội ác nhưng mà Pháp đổ xuống đầu người dân Việt
+ Pháp rêu rao “bảo hộ” Đông Dương: Người chỉ ra Pháp đã dâng Đông Dương hai lần cho Nhật.
+ Pháp cho rằng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng là thuộc địa của chúng thì Bác đã khẳng định chúng ta giành lấy độc lập từ tay Nhật chứ ko phải từ tay Pháp.
+ Pháp cho rằng mình thuộc phe Đồng minh, Bác đã khẳng định Pháp đã phản bội lại Đồng minh.
+ Bằng những dẫn chứng về tất cả các phương diện: chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục…Hồ Chí Minh đã vạch trần tội ác, sự giả dối, lố lỉnh và thực chất thực dân của Pháp.
+ Khẳng định dân tộc ta là dân tộc gan góc đã đứng về phe Đồng minh chống phát xít. Đồng thời cũng là dân tộc nhân đạo lúc đối đãi tử tế với kẻ thua trận, dân tộc ra xứng đáng là dân tộc chính nghĩa, nhân đạo.
c. Lời tuyên bố trước toàn cầu về nền hòa bình
– Việt Nam đã dũng cảm đấu tranh với phát xít, thực dân và cơ chế phong kiến, dân tộc ta đã nhân đạo trong cách đối xử với quân thua cuộc Pháp, tất cả đều là những sự thực nhưng mà lịch sử đã ghi nhận => Một dân tộc kiên cường và khả năng như thế kiên cố sẽ đủ sức mạnh để làm chủ non sông tự do.
– Bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền thuộc về dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp.
– Kêu gọi toàn dân kết đoàn chống lại thủ đoạn của thực dân, kêu gọi toàn cầu xác nhận quyền tự, đôc lập của chúng ta.
– Nêu cao ý thức quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập của toàn dân Việt Nam.
2.    Trị giá nghệ thuật
– Tiêu biểu cho áng văn chính luận sắt đá, cô đọng, súc tích
– Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, kết cấu mạch lạc
– Sử dụng tiếng nói vừa trang trọng vừa thân thiện có sức gợi cảm và tác động vào tâm tư, tình cảm của người nghe.
Kết bài:
   Khẳng định lại trị giá của bản Tuyên ngôn Độc lập đồng thời nêu vị trí của nó trong nền văn học, lịch sử nước nhà
   Tuyên ngôn Độc lập vừa có trị giá hiện thực, trị giá pháp lí cũng đồng thời mang trị giá nhân đạo, nhân văn thâm thúy. Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng là môt áng thiên cổ hùng văn của thời hiện đại
Dựa vào dàn ý Dàn ý phân tích Tuyên ngôn độc lập được bangtuanhoan.edu.vn sưu tầm được, kỳ vọng các em sẽ có thêm nhiều tri thức và những gợi ý hay để có thể làm tốt bài văn của mình. Chúc các em học tốt!
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm chi tiết về Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) ở đây:

Bạn thấy bài viết Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Dàn ý phân tích bản Tuyên ngôn độc lập(hay nhất) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận