Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(hay nhất)

Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Video về: Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Wiki về Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất) –

Tham khảo Phân tích dàn ý đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, hãy cùng tham khảo nhé!

Phân tích dàn ý đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bài

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở bài.

2. Thân thể

một. Trị giá nội dung của phần mở đầu tuyên ngôn

Phần mở đầu nêu nguyên tắc chung của bản tuyên ngôn.

– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân năm 1791 của Pháp để:

+ Khẳng định các quyền cơ bản của con người: quyền sống, quyền đồng đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc.

+ Nhắc nhở những việc làm của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại với những gì nhưng tổ quốc chúng đã từng mạnh dạn tuyên bố.

– Từ việc lấy quyền con người làm chứng cứ, tác giả đã tăng lên và mở rộng sang quyền dân tộc.

b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho phần còn lại.

– Những dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ và luận điểm mạnh mẽ của tác phẩm.

– Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.

3. Kết luận

Thẩm định vai trò của phần mở bài đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

Phân tích đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn bản sinh ra để phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt tác. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời năm 1945 là một trong những tác phẩm trình bày rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc sảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này được trình bày rõ ngay từ đầu tác phẩm.

Trong phần đầu của tác phẩm, tác giả đã nêu nguyên tắc chung của bản tuyên ngôn bằng cách trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân năm 1791 của Pháp với nội dung chính là sự khẳng định các quyền cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả nam giới sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Họ được tạo hóa tặng thưởng cho những quyền bất khả xâm phạm; trong số các quyền đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ”,“ Mọi người sinh ra tự do và có quyền đồng đẳng; và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền ”. Hai bản tuyên ngôn nhưng ông trích dẫn ko chỉ vào vai trò là minh chứng cho luận điểm chính trị nhưng còn trình bày rõ dụng ý nghệ thuật thâm thúy. Đặt trong hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta lúc bấy giờ, lúc nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang bị uy hiếp cho nên lực đế quốc thực dân: quân Quốc dân đảng. Trung Quốc xếp sau đế quốc Mỹ tiến vào từ miền Bắc và quân Anh, xếp sau quân viễn chinh Pháp từ miền Nam vào với thủ đoạn xâm lược nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối thủ, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn thông minh chiến lược “gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang văn để nhắc nhở hành động của bọn đế quốc, thực dân. đang đi trái lại và trái ngược với những gì nhưng tổ quốc của họ từng mạnh dạn tuyên bố. Đồng thời, điều này cũng cho thấy rõ tác giả đang ngầm đặt cách mệnh nước ta ngang hàng với các cuộc cách mệnh Pháp và Mỹ.

Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc lấy quyền con người làm chứng cứ, tác giả đã tăng lên và mở rộng sang quyền dân tộc, tạo nên một lập luận hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa thường xuyên phải chống gót xâm lược như nước ta, vì người dân chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. . Mối quan hệ giữa dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn thâm thúy.

Với nội dung nêu những nguyên tắc chung, phần mở bài đã trình bày rõ tài năng của tác giả trong lĩnh vực văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một chứng cứ xác thực góp phần củng cố lập luận, luận điểm chặt chẽ của tác phẩm. Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ, thuyết phục, vừa thuần thục, vừa kiên quyết tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.

Tương tự, qua nguyên tắc chung được trình bày ở phần đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc thông minh ra một văn kiện chính trị – lịch sử, một luận cương chính trị mẫu mực. Bằng việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ, phần mở đầu đã trở thành cơ sở vững chắc cho những luận điểm nhưng tác giả tăng trưởng ở phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập bất hủ”. “.

Vì thế, Trường bangtuanhoan.edu.vn cung ứng một số dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Phân tích dàn ý đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc may mắn với việc học tiếng nói của bạn!

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh2 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bài
Giới thiệu nói chung tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở đầu.
2. Thân bài
a. Trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.
– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:
+ Khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng tổ quốc họ từng dõng dạc tuyên bố.
– Từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc.
b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn
– Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho các phần còn lại.
– Dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm sắt đá của tác phẩm.
– Lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.
3. Kết bài
Thẩm định vai trò của phần mở đầu đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
     Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt tác. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm trình bày rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được trình bày rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.
     Trong phần trước hết của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn nhưng Người trích dẫn ko chỉ vào vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận nhưng còn trình bày rõ dụng ý nghệ thuật đầy thâm thúy. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong khi nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị dọa nạt bởi các thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với thủ đoạn xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng tổ quốc họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn trình bày rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.
     Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn vô cùng thâm thúy.
     Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã trình bày rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm sắt đá của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.
     Tương tự, thông qua nguyên lí chung được trình bày ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm nhưng tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.
Tương tự, bangtuanhoan.edu.vn đã vừa cung ứng những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Dàn #phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tham khảo Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tổng hợp đầy đủ dàn ý chung và những bài văn cảm nhận hay nhất. Qua các bài văn mẫu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác phẩm, cùng tham khảo nhé!

Xem nhanh nội dung1 Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh2 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bài
Giới thiệu nói chung tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở đầu.
2. Thân bài
a. Trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.
– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:
+ Khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.
+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng tổ quốc họ từng dõng dạc tuyên bố.
– Từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc.
b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn
– Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho các phần còn lại.
– Dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm sắt đá của tác phẩm.
– Lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.
3. Kết bài
Thẩm định vai trò của phần mở đầu đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

Xem thêm bài viết hay:  Lời bài hát Hạt bụi nhỏ – Lyric Hạt bụi nhỏ – Khởi My

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
     Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt tác. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm trình bày rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được trình bày rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.
     Trong phần trước hết của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn nhưng Người trích dẫn ko chỉ vào vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận nhưng còn trình bày rõ dụng ý nghệ thuật đầy thâm thúy. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong khi nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị dọa nạt bởi các thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với thủ đoạn xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng tổ quốc họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn trình bày rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.
     Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn vô cùng thâm thúy.
     Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã trình bày rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm sắt đá của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.
     Tương tự, thông qua nguyên lí chung được trình bày ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm nhưng tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.
Tương tự, bangtuanhoan.edu.vn đã vừa cung ứng những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm chi tiết về Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) ở đây:

Bạn thấy bài viết Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Dàn ý phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh(hay nhất) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận