Đầu năm 2023 nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi ra sao?

Đối với các chủ doanh nghiệp, việc chọn ngày tốt khai trương đầu năm 2023 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sau đây là những ngày tốt khai trương theo tuổi giúp công việc làm ăn được thuận lợi, suôn sẻ.

Khai trương đầu năm từ lâu đã trở thành nghi lễ quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Vậy năm Quý Mão 2023 này nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi nào? Cùng bangtuanhoan.edu.vn tham khảo nhé.

Tìm hiểu thêm: Lễ khai trương, khai trương cửa hàng, công ty mới

Đầu tiên Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Giáp Tý

Ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Canh Tý

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Tìm hiểu thêm: Quay mặt lễ khai trương về hướng nào để làm ăn thuận lợi cả năm?

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Sửu

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý SửuNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Sửu

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt xuất hành năm 2023 cho tuổi Bính Dần

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Bính DầnNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Bính Dần

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Mão

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý MãoNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Mão

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Nhâm Thìn

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Nhâm ThìnNgày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Nhâm Thìn

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Tỵ

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý TỵNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Tỵ

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Giáp Ngọ

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Giáp NgọNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Giáp Ngọ

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt khai trương đầu năm 2023 cho tuổi Quý Mùi

Ngày tốt khai trương đầu năm 2023 cho tuổi Quý MùiNgày tốt khai trương đầu năm 2023 cho tuổi Quý Mùi

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt khai trương năm 2023 tuổi Thân

Ngày tốt khai trương năm 2023 tuổi ThânNgày tốt khai trương năm 2023 tuổi Thân

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Dậu

Ngày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý DậuNgày tốt mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Quý Dậu

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Giáp Tuất

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Giáp TuấtNgày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Giáp Tuất

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
17/1 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 – Ất Hợi Tuyên bố trực tiếp 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Quý Hợi

Ngày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Quý HợiNgày tốt khai trương năm 2023 cho tuổi Quý Hợi

Tích cực Dấu trừ Ngày giờ hoàng đạo
3/1 12/12/2022 – Tết Đinh Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
1/7 Ngày 16 tháng 12 năm 2022 – Ất Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/1 Ngày 24 tháng 12 năm 2022 – Quý Dậu Trúc Thanh 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/1 Ngày 28 tháng 12 năm 2022 – Đinh Sửu Xem trực tiếp 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/1 Ngày 30 tháng 12 năm 2022 – Kỷ Mão trực tiếp hài lòng 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/1 01/01/2023 – Canh Thìn trực tiếp hài lòng 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/1 1/9/2023 – Tết Nguyên Đán Tuyên bố trực tiếp 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Tìm hiểu thêm: 50+ lời chúc khai trương hay, ý nghĩa và độc đáo

Trên đây là ngày tốt khai trương theo tuổi đầu năm Nhâm Dần 2022 mà các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có thể tham khảo. Để công việc làm ăn được suôn sẻ, thuận lợi, hãy cân nhắc chọn ngày giờ phù hợp theo tuổi cho ngày khai trương.

Tìm hiểu thêm: Xem ngày giờ tốt khai trương, khai trương hàng năm 2023

Chọn mua đồ thờ cúng bày bán tại bangtuanhoan.edu.vn để bày thờ ngày khai trương đầu năm:

Có thể bạn quan tâm:

  • Xem ngày giờ tốt làm lễ nhập trạch, khai trương hàng năm 2022
  • Cách cúng đầu năm làm ăn thuận lợi, phát đạt
  • Lời dẫn lễ khai trương đơn giản, chân thành và hiệu quả

bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Đầu năm 2023 nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi ra sao? ở đây:

Bạn thấy bài viết Đầu năm 2023 nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đầu năm 2023 nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi ra sao? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Đầu năm 2023 nên chọn ngày tốt khai trương theo tuổi ra sao? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Xem thêm bài viết hay:  Bài 6 trang 83 SGK Vật Lý 10Bài 14: Lực hướng tâm Bài 6 (trang 83 SGK Vật Lý 10) Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất…

Viết một bình luận