Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ…

Bạn đang xem: Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lí 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng

Phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Trả lời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi là điểm tại đó hai dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là một điểm, nhưng tại điểm đó 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

c) Chỗ gợn lồi, chỗ lõm là điểm tại đó hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.

Thấy hết Giải bài tập Vật lý 12 tăng thêm: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 12 , Vật lý 12

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ…” state=”close”]

Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…

Hình ảnh về: Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…

Video về: Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…

Wiki Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng dần
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…

Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng lên Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ… -

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng

Phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Trả lời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi là điểm tại đó hai dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là một điểm, nhưng tại điểm đó 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

c) Chỗ gợn lồi, chỗ lõm là điểm tại đó hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.

Thấy hết Giải bài tập Vật lý 12 tăng thêm: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” color: #194fbd;”>Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 nâng cao

Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Câu trả lời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi là điểm tại đó hai dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là điểm mà tại đó 2 dao động cùng pha sẽ củng cố nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

c) Gợn lồi và gợn lõm là điểm tại đó hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12 nâng cao: Bài 16. Giao thoa sóng

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

[/box]

#Giải #Bài #trang #sgk #Vậtlý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoa #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

[rule_3_plain]

#Giải #Bài #trang #sgk #Vậtlý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoa #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

Bài 16: Giao thoa sóng
Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Câu trả lời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi là điểm tại đó hai dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là một điểm, nhưng tại điểm đó 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ xuất hiện dao động với biên độ cực đại.

c) Chỗ gợn lồi gặp chỗ gợn lõm là điểm mà hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.
Xem đầy đủ các bài giải tăng tiết Vật Lý 12: Bài 16. Giao thoa sóng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 12 , Vật lý 12

#Giải #Bài #trang #sgk #Vậtlý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoa #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

[rule_2_plain]

#Giải #Bài #trang #sgk #Vậtlý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoa #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

[rule_2_plain]

#Giải #Bài #trang #sgk #Vật lý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoai #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

[rule_3_plain]

#Giải #Bài #trang #sgk #Vật lý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoai #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

Bài 16: Giao thoa sóng
Bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động như thế nào nếu đồng thời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Câu trả lời:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi là điểm tại đó hai dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ có dao động với biên độ cực đại.

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

b) Gợn lõm gặp gợn lõm cũng là một điểm, nhưng tại điểm đó 2 dao động cùng pha sẽ củng cố lẫn nhau nên sẽ xuất hiện dao động với biên độ cực đại.

c) Chỗ gợn lồi gặp chỗ gợn lõm là điểm mà hai dao động ngược pha sẽ triệt tiêu nhau.
Xem đầy đủ các bài giải tăng tiết Vật Lý 12: Bài 16. Giao thoa sóng
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Lớp 12 , Vật lý 12

[/toggle]

Bạn xem bài Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…
Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Giải bài C2 trang 85 SGK Vật Lý 12 tăng
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 tăng Một phần tử tại điểm M trên mặt nước…
bên dưới để trường THPT Trần Hưng Đạo thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website của Trường THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#Giải #Bài #trang #sgk #Vậtlý #Nâng cao #Vật lý #Nâng cao #Bài #Giao thoa #sóng #Bài hát #trang #sgk #Vật lý #vật lý #nâng cao #Một #nguyên tố #tại #điểm #trên #mặt #nước

Xem thêm chi tiết về Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ… ở đây:

Bạn thấy bài viết Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Giải Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 16: Giao thoa sóng Bài C2 trang 85 sgk Vật Lý 12 nâng cao Một phần tử tại điểm M trên mặt nướ…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận