Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

Hình Ảnh về:
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

Video về:
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

Wiki về
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)


Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) là tài liệu vô cùng hữu ích, được biên soạn theo hướng Tăng trưởng năng lực học trò, gồm 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành.

Tài liệu được biên soạn gồm các file riêng lẻ cho các môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 3 trang theo từng tuần học với cách trình diễn khoa học, nội dung cụ thể. Với tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo nắm được nội dung chính và trọng tâm của bài học cần được truyền đạt tới học trò. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3

Rèn Tập làm văn

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1

I. MỤC TIÊU:

1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Thích thú môn học.

* Phân hóa: Học trò trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Thầy cô giáo: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học trò: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức.

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

– Thầy cô giáo giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học trò đọc các đề bài.

– Thầy cô giáo chia nhóm theo trình độ.

– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):

– Hát

– Lắng tai.

– Học trò quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

– Học trò lập nhóm.

– Nhận phiếu và làm việc.

Bài 1. Hãy viết những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, theo gợi ý sau:

– Đội là một tổ chức như thế nào?

– Chi đội lớp em tên là gì? Thuộc liên đội nào?

– Kể tên một số hoạt động của chi đội lớp em.

Đáp án tham khảo:

Đội là tổ chức của thiếu nhi. Chi đội lớp em tên Chi đội 3.3 thuộc Liên đội Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Chi đội lớp em thường tổ chức văn nghệ, tham gia hội thi, tìm hiểu các người hùng liệt sĩ ở địa phương, quyên góp tương trợ đồng bào lũ lụt, …

.udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:active, .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Truyện Buổi học cuối cùng – Buổi học cuối cùng, An-phông-xơ Đô-đê

…………….

Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3

Rèn đọc tuần 1

Cậu Nhỏ Thông Minh

I. MỤC TIÊU:

1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về đọc để hiểu nội dung bài.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học trò.

3. Thái độ: Thích thú môn học.

* Phân hóa: Học trò trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học trò khá đọc đoạn a, làm 2 bài tập; học trò giỏi thực hiện tất cả các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học trò: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

– Phát phiếu bài tập.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)

* Mục tiêu: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học trò.

* Cách thực hiện:

– Thầy cô giáo đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc:

– Hát

– Lắng tai.

– Nhận phiếu.

– Quan sát, đọc thầm đoạn viết.

a) “Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. // Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu ko có / thì cả làng phải chịu tội.//

Được lệnh vua, / cả vùng lo sợ. // Chỉ có một cậu nhỏ / tĩnh tâm thưa với cha : //

– Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, / con sẽ lo được việc này. //

Người cha lấy làm lạ, / nói với làng. // Làng ko biết làm thế nào, / đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. //”

b) “Hôm sau, / nhà vua cho người đem lại một con chim sẻ nhỏ, / bảo cậu nhỏ làm ba mâm cỗ. // Cậu nhỏ đưa cho sứ thần một chiếc kim khâu, / nói : //

– Xin ông về tâu Đức Vua / rèn cho tôi chiếc kim này / thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. //

Vua biết là đã tìm được người giỏi, / bèn trọng thưởng cho cậu nhỏ // và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. //”

.u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:active, .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (Dàn ý + 5 mẫu)

…………….

Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3

Rèn viết tuần 35

Buổi Học Thể Dục

I. MỤC TIÊU:

1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về phân biệt r/d/gi; o/ô.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng chính tả.

3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

* Phân hóa: Học trò trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học trò: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

– Ổn định tổ chức

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:

– Hát

– Lắng tai.

a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

– Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

– Thầy cô giáo cho học trò viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

– Thầy cô giáo đọc cho học trò viết lại bài chính tả.

– 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.

– Học trò viết bảng con.

– Học trò viết bài.

Bài viết

“Thầy giáo nói : “Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !”. Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác. Sau vài lần phấn đấu, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ thắng lợi, nhìn xuống chúng tôi.”

.u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:active, .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đổi vị cuối tuần với món bún Thái hải sản siêu ngon

,………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (308 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3Related posts:

Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) là tài liệu vô cùng hữu ích, được biên soạn theo hướng Tăng trưởng năng lực học trò, gồm 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành.
Tài liệu được biên soạn gồm các file riêng lẻ cho các môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 3 trang theo từng tuần học với cách trình diễn khoa học, nội dung cụ thể. Với tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo nắm được nội dung chính và trọng tâm của bài học cần được truyền đạt tới học trò. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3
Rèn Tập làm văn
Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1
I. MỤC TIÊU:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Thích thú môn học.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Phân hóa: Học trò trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Thầy cô giáo: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Học trò: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học trò đọc các đề bài.
– Thầy cô giáo chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):

– Hát
– Lắng tai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.
– Học trò lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1. Hãy viết những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, theo gợi ý sau:
– Đội là một tổ chức như thế nào?
– Chi đội lớp em tên là gì? Thuộc liên đội nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kể tên một số hoạt động của chi đội lớp em.

Đáp án tham khảo:
Đội là tổ chức của thiếu nhi. Chi đội lớp em tên Chi đội 3.3 thuộc Liên đội Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Chi đội lớp em thường tổ chức văn nghệ, tham gia hội thi, tìm hiểu các người hùng liệt sĩ ở địa phương, quyên góp tương trợ đồng bào lũ lụt, …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:active, .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Truyện Buổi học cuối cùng – Buổi học cuối cùng, An-phông-xơ Đô-đê…………….
Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3
Rèn đọc tuần 1
Cậu Nhỏ Thông Minh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I. MỤC TIÊU:
1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về đọc để hiểu nội dung bài.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Thái độ: Thích thú môn học.
* Phân hóa: Học trò trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học trò khá đọc đoạn a, làm 2 bài tập; học trò giỏi thực hiện tất cả các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học trò: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ổn định tổ chức
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
– Phát phiếu bài tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Cách thực hiện:
– Thầy cô giáo đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc:

– Hát

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lắng tai.
– Nhận phiếu.
– Quan sát, đọc thầm đoạn viết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) “Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. // Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu ko có / thì cả làng phải chịu tội.//
Được lệnh vua, / cả vùng lo sợ. // Chỉ có một cậu nhỏ / tĩnh tâm thưa với cha : //
– Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, / con sẽ lo được việc này. //

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Người cha lấy làm lạ, / nói với làng. // Làng ko biết làm thế nào, / đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. //”

b) “Hôm sau, / nhà vua cho người đem lại một con chim sẻ nhỏ, / bảo cậu nhỏ làm ba mâm cỗ. // Cậu nhỏ đưa cho sứ thần một chiếc kim khâu, / nói : //
– Xin ông về tâu Đức Vua / rèn cho tôi chiếc kim này / thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. //

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vua biết là đã tìm được người giỏi, / bèn trọng thưởng cho cậu nhỏ // và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. //”

.u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:active, .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (Dàn ý + 5 mẫu)…………….
Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3
Rèn viết tuần 35

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buổi Học Thể Dục
I. MỤC TIÊU:
1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về phân biệt r/d/gi; o/ô.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng chính tả.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học trò trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học trò: Đồ dung học tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các hoạt động chính:

– Hát
– Lắng tai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
– Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
– Thầy cô giáo cho học trò viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo đọc cho học trò viết lại bài chính tả.

– 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.
– Học trò viết bảng con.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò viết bài.

Bài viết

“Thầy giáo nói : “Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !”. Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác. Sau vài lần phấn đấu, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ thắng lợi, nhìn xuống chúng tôi.”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:active, .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đổi vị cuối tuần với món bún Thái hải sản siêu ngon,………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (308 đánh giá)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 5 (Cả năm)

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

[rule_2_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

[rule_3_plain]

#Giáo #án #buổi #chiều #môn #tiếng #Việt #lớp #Cả #năm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3Related posts:

Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) là tài liệu vô cùng hữu ích, được biên soạn theo hướng Tăng trưởng năng lực học trò, gồm 35 tuần thực học theo chương trình hiện hành.
Tài liệu được biên soạn gồm các file riêng lẻ cho các môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 3 trang theo từng tuần học với cách trình diễn khoa học, nội dung cụ thể. Với tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo nắm được nội dung chính và trọng tâm của bài học cần được truyền đạt tới học trò. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3
Rèn Tập làm văn
Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1
I. MỤC TIÊU:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Thích thú môn học.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Phân hóa: Học trò trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Thầy cô giáo: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Học trò: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học trò đọc các đề bài.
– Thầy cô giáo chia nhóm theo trình độ.
– Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):

– Hát
– Lắng tai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.
– Học trò lập nhóm.
– Nhận phiếu và làm việc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1. Hãy viết những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, theo gợi ý sau:
– Đội là một tổ chức như thế nào?
– Chi đội lớp em tên là gì? Thuộc liên đội nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kể tên một số hoạt động của chi đội lớp em.

Đáp án tham khảo:
Đội là tổ chức của thiếu nhi. Chi đội lớp em tên Chi đội 3.3 thuộc Liên đội Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Chi đội lớp em thường tổ chức văn nghệ, tham gia hội thi, tìm hiểu các người hùng liệt sĩ ở địa phương, quyên góp tương trợ đồng bào lũ lụt, …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:active, .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udd46c433d860c300f6deb47212b16ff9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Truyện Buổi học cuối cùng – Buổi học cuối cùng, An-phông-xơ Đô-đê…………….
Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3
Rèn đọc tuần 1
Cậu Nhỏ Thông Minh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I. MỤC TIÊU:
1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về đọc để hiểu nội dung bài.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Thái độ: Thích thú môn học.
* Phân hóa: Học trò trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học trò khá đọc đoạn a, làm 2 bài tập; học trò giỏi thực hiện tất cả các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học trò: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ổn định tổ chức
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.
– Phát phiếu bài tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Cách thực hiện:
– Thầy cô giáo đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc:

– Hát

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lắng tai.
– Nhận phiếu.
– Quan sát, đọc thầm đoạn viết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) “Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. // Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu ko có / thì cả làng phải chịu tội.//
Được lệnh vua, / cả vùng lo sợ. // Chỉ có một cậu nhỏ / tĩnh tâm thưa với cha : //
– Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, / con sẽ lo được việc này. //

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Người cha lấy làm lạ, / nói với làng. // Làng ko biết làm thế nào, / đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. //”

b) “Hôm sau, / nhà vua cho người đem lại một con chim sẻ nhỏ, / bảo cậu nhỏ làm ba mâm cỗ. // Cậu nhỏ đưa cho sứ thần một chiếc kim khâu, / nói : //
– Xin ông về tâu Đức Vua / rèn cho tôi chiếc kim này / thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. //

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vua biết là đã tìm được người giỏi, / bèn trọng thưởng cho cậu nhỏ // và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. //”

.u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:active, .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u07f8d08ddac694adb1138f279ee58cf7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh (Dàn ý + 5 mẫu)…………….
Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3
Rèn viết tuần 35

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buổi Học Thể Dục
I. MỤC TIÊU:
1. Tri thức: Củng cố và mở rộng tri thức cho học trò về phân biệt r/d/gi; o/ô.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng chính tả.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học trò trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học trò khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học trò giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Thầy cô giáo: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học trò: Đồ dung học tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của thầy cô giáo

Hoạt động học tập của học trò

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Hoạt động khởi động (5 phút):
– Ổn định tổ chức
– Giới thiệu nội dung rèn luyện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các hoạt động chính:

– Hát
– Lắng tai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
– Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
– Thầy cô giáo cho học trò viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo đọc cho học trò viết lại bài chính tả.

– 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.
– Học trò viết bảng con.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Học trò viết bài.

Bài viết

“Thầy giáo nói : “Giỏi lắm ! Thôi, con xuống đi !”. Nhưng Nen-li còn muốn đứng lên cái xà như những người khác. Sau vài lần phấn đấu, cậu đặt được hai khuỷu tay, rồi hai đầu gối, cuối cùng là hai bàn chân lên xà. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, nhưng nét mặt rạng rỡ vẻ thắng lợi, nhìn xuống chúng tôi.”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:active, .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u09cea384f228f03efc6b045df802fb07:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đổi vị cuối tuần với món bún Thái hải sản siêu ngon,………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (308 đánh giá)

Related posts:Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 4 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 2 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 (Cả năm)
Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 5 (Cả năm)

Xem thêm chi tiết về Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) ở đây:

Bạn thấy bài viết Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận