Giáo dục Nho học có hạn chế gì?

Bạn đang xem:
Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Câu hỏi:

Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

A. Không khuyến khích học hành thi cử

B. Nội dung chủ yếu là lịch sử

C. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

D. Không tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế

Đáp án đúng D.

Giáo dục Nho giáo có hạn chế là không tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, hàm lượng khoa học không được chú trọng nên giáo dục không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thậm chí kìm hãm tăng trưởng kinh tế. tăng trưởng của nền kinh tế. tăng trưởng kinh tế.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là D vì:

Sự phát triển của giáo dục và văn học thời Mạc:

Về giáo dục: Trong tình hình chính trị không ổn định, nền giáo dục Nho học tiếp tục phát triển.

– Nhà Mạc: Tiếp tục tăng cường giáo dục, thường xuyên tổ chức thi Hương, thi Hội để tuyển chọn nhân tài.

– Giáo dục ở Bắc Kỳ vẫn như cũ nhưng giảm về số lượng.

– Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu. Nội dung của Nho giáo trong nháy mắt.

Triệu Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ chính thống

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng của nó giảm sút.

– Nội dung giáo dục vẫn là Nho giáo, vẫn là học Tứ thư, Ngũ kinh. Hàm lượng khoa học không được chú ý nên giáo dục không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thậm chí kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Văn học

– Nho giáo suy thoái:

+ Văn học chữ Hán sa sút so với thời kỳ trước.

+ Ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà thơ, hội thơ; Các nhà nghiên cứu biên soạn, sưu tầm thơ văn, một số viết truyện… Văn học phong phú hơn.

– Văn học chữ Nôm: sự phát triển mạnh mẽ của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…

– Văn học dân gian:

+ Nở rộ nhiều thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc, văn học dân gian.

+ Nói lên những tâm tư, nguyện vọng về một cuộc sống tự do, thoát khỏi những lễ giáo phong kiến, những phản ánh về phong tục tập quán, v.v.

– Trình bày ý thức dân tộc của người Việt Nam. Người Việt đã biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo dục Nho học có hạn chế gì?

” state=”close”]

Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

Hình ảnh của:
Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

Video về:
Những hạn chế của giáo dục Nho giáo là gì?

Wiki về
Những hạn chế của giáo dục Nho giáo là gì?


Giáo dục Nho học có hạn chế gì?

Câu hỏi:

Những hạn chế của giáo dục Nho giáo là gì?

A. Không khuyến khích học hành thi cử

B. Nội dung chủ yếu là lịch sử

C. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

D. Không tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế

Đáp án đúng D.

Giáo dục Nho giáo có hạn chế là không tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, hàm lượng khoa học không được chú trọng nên giáo dục không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thậm chí kìm hãm tăng trưởng kinh tế. tăng trưởng của nền kinh tế. tăng trưởng kinh tế.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là D vì:

Sự phát triển của giáo dục và văn học thời Mạc:

Về giáo dục: Trong tình hình chính trị không ổn định, nền giáo dục Nho học tiếp tục phát triển.

– Nhà Mạc: Tiếp tục tăng cường giáo dục, thường xuyên tổ chức thi Hương, thi Hội để tuyển chọn nhân tài.

– Giáo dục ở Bắc Kỳ vẫn như cũ nhưng giảm về số lượng.

– Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu. Nội dung của Nho giáo trong nháy mắt.

Triệu Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ chính thống

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng của nó giảm sút.

– Nội dung giáo dục vẫn là Nho giáo, vẫn là học Tứ thư, Ngũ kinh. Hàm lượng khoa học không được chú ý nên giáo dục không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thậm chí kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Văn học

– Nho giáo suy thoái:

+ Văn học chữ Hán sa sút so với thời kỳ trước.

+ Ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà thơ, hội thơ; Các nhà nghiên cứu biên soạn, sưu tầm thơ văn, một số viết truyện… Văn học phong phú hơn.

– Văn học chữ Nôm: sự phát triển mạnh mẽ của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…

– Văn học dân gian:

+ Nở rộ nhiều thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc, văn học dân gian.

+ Nói lên những tâm tư, nguyện vọng về một cuộc sống tự do, thoát khỏi những lễ giáo phong kiến, những phản ánh về phong tục tập quán, v.v.

– Trình bày ý thức dân tộc của người Việt Nam. Người Việt đã biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” text-align: justify”>Câu hỏi:

Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

A. Không khuyến khích học hành thi cử

B. Nội dung chủ yếu là lịch sử

C. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

D. Không tạo điều kiện để phát triển kinh tế

Đáp án đúng D.

Nền giáo dục Nho giáo có hạn chế là không tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, hàm lượng khoa học không được chú trọng nên giáo dục không đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế, thậm chí kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. phát triển kinh tế.

Giải thích rằng câu trả lời đúng là D vì:

Sự phát triển của giáo dục và văn học thời Mạc:

Về giáo dục: Trong tình hình chính trị không ổn định, nền giáo dục Nho học tiếp tục phát triển.

– Nhà Mạc: Tiếp tục phát triển giáo dục, thường xuyên tổ chức thi Hương, thi Hội để tuyển chọn nhân tài.

– Giáo dục ở Bắc Kỳ vẫn giữ nguyên nhưng giảm dần về số lượng.

– Đàng Trong: 1646 Chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên. Nội dung của Nho giáo trong nháy mắt.

Xem thêm bài viết hay:  Kích thước sân bóng đá 7 người tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế

Triều Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng của nó giảm sút.

– Nội dung giáo dục vẫn là Nho giáo, vẫn học Tứ thư, Ngũ kinh. Hàm lượng khoa học không được chú ý nên giáo dục không đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, thậm chí kìm hãm sự phát triển kinh tế.

Văn học

– Nho giáo suy thoái:

+ Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước.

+ Ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà thơ, hội thơ; Các nhà nghiên cứu biên soạn, sưu tầm thơ văn, một số viết truyện… Văn học phong phú hơn.

– Văn học chữ Nôm: phát triển mạnh các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…

– Văn học dân gian:

+ Nở rộ với nhiều thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện kể dân gian… đậm tính dân tộc, văn học dân gian.

+ Nói lên tâm tư, nguyện vọng về một cuộc sống tự do, thoát khỏi lễ giáo phong kiến, ca ngợi quê hương, phản ánh phong tục tập quán, v.v.

– Thể hiện tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Người Việt đã biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ.

[/box]

#Giáo dục #Nho #học #có #hạn chế #cái gì

[/toggle]

Bạn xem bài
Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về
Những hạn chế của giáo dục Nho học là gì?

bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#Giáo dục #Nho #học #có #hạn chế #cái gì

Xem thêm chi tiết về Giáo dục Nho học có hạn chế gì? ở đây:

Bạn thấy bài viết Giáo dục Nho học có hạn chế gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giáo dục Nho học có hạn chế gì? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Giáo dục Nho học có hạn chế gì? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận