Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam mới nhất

Bạn đang xem:
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam mới nhất
Trong bangtuanhoan.edu.vn

Giới thiệu Giáo trình Luật Hành chính

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam được biên soạn trên cơ sở Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lý hành chính nhà nước.

Khóa học này là sự đúc kết kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy môn Luật Hành chính tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Luật hành chính là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện chương trình học. Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của bạn đọc gần xa.

Thông tin về tác giả giáo trình Luật hành chính

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Trường Đại học Luật Hà Nội) do tập thể giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội chủ biên, TS. Trần Minh Hưởng chủ biên, bao gồm:

Phần chung:

1. TS Trần Minh Hưởng

2. TS Nguyễn Mạnh Hùng

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

4. PGS.TS. Bùi Thị Đào

5. TS Nguyễn Phúc Thành

6. TS Nguyễn Thị Thủy

7. TS Trần Thị Hiêng

8. TS Hoàng Quốc Hồng

9. ThS. Nguyễn Trọng Bình và PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

10. ThS. Hoàng Văn Sao

Phần riêng biệt:

1. TS Nguyễn Ngọc Bích

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

3. TS Nguyễn Phúc Thành

4. TS Trần Thị Hiền

5. TS Trần Minh Hưởng

Giáo trình Luật hành chính

PHẦN CHUNG

Chương I. Luật Hành chính và Quản lý Nhà nước

TÔI. Luật hành chính – một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

II. Khoa học luật hành chính

III. Khóa học luật hành chính

Chương II. Quy định hành chính và quan hệ pháp luật

I. Luật Hành chính

II. Quan hệ pháp luật hành chính

Chương III. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

I. Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước

II. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

III. Các nguyên tắc chính trị và xã hội

IV. Nguyên tắc tổ chức và kỹ thuật

Chương IV. Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

I. Hình thức quản lý hành chính nhà nước

II. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Chương V. Thủ tục hành chính

I. Khái niệm thủ tục hành chính, nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính

II. Đối tượng của thủ tục hành chính

III. Các loại thủ tục hành chính

IV. Các giai đoạn của thủ tục hành chính

V. Cải cách thủ tục hành chính

Chương VI. Quyết định hành chính

I. Khái niệm và đặc điểm của quyết định hành chính

II. Phân loại quyết định hành chính

III. Trình tự xây dựng, ban hành các quyết định, quy định hành chính

IV. Phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định pháp luật khác

V. Tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính

Chương VII. Quy phạm pháp luật hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

I. Khái niệm và phân loại cơ quan hành chính nhà nước

II. Quy phạm pháp luật hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

III. Cải cách hành chính – một nội dung quan trọng của cải cách hành chính

Chương VIII. Địa vị pháp lý và hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

I. Các khái niệm

II. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức Quy chế pháp lý hành chính của viên chức

Chương IX. Quy chế pháp lý và hành chính của các tổ chức xã hội

I. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức xã hội

II. Các loại hình tổ chức xã hội

III. Quy chế pháp lý và hành chính của các tổ chức xã hội

Chương X. Quy chế pháp lý và hành chính của công dân và người nước ngoài

I. Quy chế pháp lý và hành chính của công dân

II. Quy định pháp lý và hành chính của người nước ngoài và người không quốc tịch

Chương XI. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

I. Vi phạm hành chính

II. Trách nhiệm hành chính

Chương XII. Bảo đảm tính pháp lý trong quản lý hành chính nhà nước

I. Khái niệm và yêu cầu đảm bảo tính hợp pháp trong quản lý hành chính nhà nước

II. Các biện pháp bảo đảm pháp quyền trong quản lý hành chính nhà nước

PHẦN RIÊNG

Chương I. Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước

I. Khái niệm và các loại tài sản nhà nước

II. Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước

Chương II. Quản lý nhà nước về hải quan

I. Khái niệm quản lý nhà nước về hải quan

II. Tổ chức và hoạt động của hải quan Việt Nam

III. Quản lý nhà nước về hải quan

Chương III. Quản lý nhà nước về dân số và lao động

I. Quản lý nhà nước về dân cư

II. Quản lý nhà nước về lao động và việc làm

Chương IV. Quản lý nhà nước về văn hóa

I. Khái niệm văn hoá, vai trò của văn hoá đối với sự phát triển kinh tế – xã hội

II. Quản lý nhà nước về văn hóa

Chương V. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

I. Khái niệm khoa học, công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ

II. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Chương VI. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

I. Khái niệm và nguyên tắc quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

II. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

III. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

Chương VII. Quản lý nhà nước về đối ngoại

I. Khái niệm về hoạt động đối ngoại và quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại

II. Nội dung quản lý nhà nước về đối ngoại

Xem lại giáo trình Luật hành chính

Quy phạm pháp luật hành chính Việt Nam là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hành pháp và điều chỉnh các quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh và phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước. Pháp chế hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền hành chính. lực lượng nhà nước thống nhất.

Vì vậy, trong hệ thống đào tạo cử nhân luật học cũng như đào tạo sau đại học luật, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp,… luật hành chính luôn là môn học cơ bản hàng ngày. Việc đổi mới phương pháp dạy học cũng như đổi mới, sửa đổi, bổ sung chương trình học phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, hành chính của nhà trường ngày càng được chú trọng. quan trọng. Bang của chúng tôi.

Luật hành chính là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện chương trình học. Chính vì vậy, các giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội đã biên soạn Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam với mong muốn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn Luật Hành chính được hiệu quả hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Cắm hoa Tết nên cắm bao nhiêu bông mới đúng chuẩn?

Danh mục tham khảo một số giáo trình Luật hành chính khác

Nhìn chung, khi tham khảo nghiên cứu văn bản nói chung và giáo trình Luật hành chính nói riêng, chúng ta không chỉ được sử dụng nguyên bản giáo trình Luật hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội mà còn có thể sử dụng giáo trình của các trường đại học, cao đẳng khác. Bởi dù do trường nào biên soạn thì giáo trình cũng hướng đến mục đích chung là cung cấp cho sinh viên và người đọc những kiến ​​thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về Luật học. Việt Nam tự nó như một mật mã, một khoa học và một chủ thể. Nó tập trung vào việc lý giải những vấn đề lý luận của khoa học luật hành chính, đánh giá thực tiễn pháp luật, gợi mở cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện pháp luật hành chính trong hoạt động hành chính. chính quyền. nước ở việt nam.

Vì vậy, ngoài bộ giáo trình luật hành chính do các thầy cô giáo trường Đại học Luật biên soạn, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên và quý khách hàng một số giáo trình luật hành chính khác. giống:

+ Giáo trình Luật hành chính Việt Nam của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội do tác giả Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Minh Hà chủ biên

+ Giáo trình Luật hành chính Việt Nam của tác giả PGS.TS. Nguyễn Cửu Việt, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội chủ biên

+ Giáo trình Luật hành chính của PGS.TS. PGS. PGS.TS Phan Trung Hiền, Đại học Cần Thơ

+ Giáo trình Luật Hành chính của tác giả Nguyễn Duy Phương, Khoa Luật, Đại học Huế

+ Giáo trình Luật Hành chính do Học viện Hành chính Quốc gia biên soạn

Bạn xem bài
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam mới nhất

Nó có giải quyết được vấn đề mà bạn tìm ra không ?, nếu không, hãy bình luận thêm về
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam mới nhất

dưới đây để bangtuanhoan.edu.vn chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website bangtuanhoan.edu.vn

Thể loại: Giáo dục
#Latest #Law #Law #Administrative #Vietnam #Vietnamese #textbook

Xem thêm chi tiết về Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam mới nhất ở đây:

Bạn thấy bài viết Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam mới nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam mới nhất tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận