Góp ý với việc làm sách qua tài liệu lưu trữ

Bạn đang xem: Bình luận lập sổ sách qua kho lưu trữ tại bangtuanhoan.edu.vn

Cuốn sách ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam’ (Tuyển tập tư liệu lịch sử) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2022 có nhiều sai sót về tên người, sự kiện.

Cách gọi sai của nhiều đại biểu Quốc hội

Rồi trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tên Bộ trưởng ký dưới dinh bị viết sai thành Vũ Đình Hòa (trang 22).

Trong chính phủ tháng 8 năm 1945 chỉ có Tiến sĩ Toán học Vũ Đình Hòa, không có Bộ trưởng Vũ Đình Hòa. Viết đúng chính tả phải là Bộ trưởng Vũ Đình Hòe (1912 – 2011).

Trang 75, cột 5 ghi tên Bộ trưởng Nguyễn Huy Liệu.

Trong Chính phủ tháng 8 năm 1945 không có ai tên Nguyễn Huy Liệu. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền duy nhất Trần Huy Liệu (1901-1969).

Tại trang 185, 186 danh sách đại biểu được Quốc hội công nhận ghi sai tên các ông Nông Kính Đầu, Phạm Gia Độ, Trịnh Quốc Quang (trang 185), Cung Đình Vận, Trần Trung Dũng (trang 186). Nhiều trang khác còn ghi tên đại biểu Phạm Gia Độ (194, 247-248…), đại biểu Trần Trung Dũng (224, 225,…), đại biểu Đinh Gia Trình (tr. 225-226…). lỗi trên nhiều trang web khác. Đại biểu Nguyễn Văn Cải (tr. 228, 231…), đại biểu Trương Thị Mỹ (tr. 232, 240…). Viết đúng chính tả phải là: Nông Kinh Dậu, Phạm Gia Độ, Trịnh Quốc Quang, Cung Đình Văn, Trần Trung Dũng, Đinh Gia Trinh, Nguyễn Văn Cai, Trương Thị Mỹ…

Trang 240, phần Quốc hội ngày 7-11-1946, sách ghi nhầm tên ba bộ trưởng Quốc hội: Trịnh Tam Tỉnh (phòng thí nghiệm), Trương Thị Mỹ (nữ), Dương Văn Dụ (chủ thương nghiệp). Đúng chính tả nên là: Trịnh Tam Tỉnh, Trương Thị Mỹ, Dương Văn Dư.

Trang 223 có đoạn này:

“Ông Hoàng Văn Đức, người phát ngôn của đảng Dân chủ, đã phát biểu một số ý kiến ​​về Hiến pháp.

Ông Đức nhắc lại vấn đề dân chủ đơn viện và hệ thống Hội Đồng Nhân Dân để xóa bỏ mọi nghi ngờ của người Việt Nam.

Về hệ thống đơn viện, ông Đức nói về vấn đề của chính giới Pháp: “Đơn viện là chính quyền tập trung”.

Trong danh sách các bộ trưởng của Quốc hội năm 1946 không có tên Hoàng Văn Đức. Diễn giả được nhắc đến ở đây là ông Hoàng Văn Đức – đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Sai tên nhiều thành viên chính phủ

Tên Thứ trưởng Bộ Xã hội – ông Đỗ Tiệp bị sai chính tả thành Đỗ Tiệp ở nhiều trang: 296, 298, 301, 304, 307, 309, 312…

Trang 330 viết để đi họp Chính phủ với ông Nguyễn Văn Chấn. Trong Chính phủ năm 1946 không có ai tên Nguyễn Văn Chấn mà chỉ có ông Nguyễn Văn Chấn – Thứ trưởng Bộ Kinh tế… Điều này được thể hiện rõ ở các trang sau trong các mục của Chính phủ: 355, 357, 363 , 366, 371…

Tên Bộ trưởng Huỳnh Thiện Lộc cũng sai chính tả thành Huỳnh Thiện Lộc ở nhiều trang: 336, 338, 341, 343, 344, 346…

Tại phiên họp Chính phủ ngày 1-4-1946, sách nói: “Cử hai Hoàng Văn Thụ, Phan Tư Nghĩa tổ chức công tác ở Nam Trung Bộ” (tr. 321).

Người viết rất buồn cười, vì đồng chí Hoàng Văn Thụ – Thường vụ Trung ương Đảng bị thực dân Pháp xử bắn năm 1944. Năm 1946, trong Chính phủ và Quốc hội không có ai tên Hoàng Văn Thụ.

Phiên họp của Quốc Vụ Viện tại Bộ Nội Vụ ngày 15-3-1946 có tên ông Trịnh Đình Bình (trang 305). Chúng tôi không biết ông Trịnh Đình Bình là ai? Trong Chính phủ 1946 có ông Trịnh Văn Bình – Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trang 348 ghi cuộc họp của Quốc vụ viện ngày 26-4-1946 có nội dung như sau: “Ông Đặng Thai Mai tuyên bố ông Ca Văn Thỉnh là người miền Nam sẽ thay bà Mai làm phụ tá Bộ Giáo dục, còn ông . Đặng Thai Mai tuyên bố là người trong Nam chờ ông cho ông Đắc Thắng, bộ trưởng giáo dục do miền Nam bổ nhiệm”. Theo chúng tôi, ở miền Nam không có Hồ Đắc Thắng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục năm 1946.

Còn nhiều sai sót khác nhưng trong khuôn khổ giới hạn của tờ báo, chúng tôi muốn đề cập sơ qua.

Trong lời nói đầu cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam” (Tuyển tập tư liệu lưu trữ) có viết: “Do tư liệu cũ, thông tin mơ hồ, không dấu và khó kiểm chứng nên cuốn sách này khó kiểm chứng. , khó tránh khỏi những thiếu sót và khuyết điểm, rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để cuốn sách này được hoàn chỉnh hơn trong những cuốn sau”, vì vậy chúng tôi viết bài này có ý dặn dò các tác giả cuốn sách.

Xem thêm bài viết hay:  Tỉnh Quảng Ninh phục vụ người dân tốt nhất Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia trước đây (nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) đã xuất bản nhiều sách Nghị viện, Chính phủ ghi đúng tên các Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng, Thứ trưởng trong Chính phủ trong những năm đầu thành lập Nhà nước và Chính phủ 1945 – 1946. Đáng tiếc là những người chịu trách nhiệm xuất bản, những người chịu trách nhiệm về các bài báo và những người biên tập lại không biết cách sử dụng những ấn phẩm này. công trình đó để sử dụng và đối chiếu trong lần xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội Việt Nam” (Lưu trữ). Nếu bạn biết kế thừa từ các phiên bản trước thì sẽ không gặp nhiều lỗi như đã nêu ở trên.

Nhớ copy bài này: Bình luận về tạo sách qua kho lưu trữ trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Đóng góp #cho #công việc #làm #sách #thông qua #tài liệu #lưu trữ #

Xem thêm chi tiết về Góp ý với việc làm sách qua tài liệu lưu trữ ở đây:

Nhớ để nguồn: Góp ý với việc làm sách qua tài liệu lưu trữ tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận