Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao

Bạn đang xem: Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao tại bangtuanhoan.edu.vn

Tri thức về tính năng nói chung hoặc hàm đồng biến trên r đặc trưng là một trong những nền tảng cơ bản trong toán học. Vì vậy, trong bài viết này, bangtuanhoan.edu.vn sẽ tập trung trả lời các câu hỏi như: “Hàm số là gì?”, “Hàm số đồng biến trên r lúc nào?”, “Hàm số nghịch biến trên r lúc nào?”…

Hàm là gì?

Giả sử X và Y’ là hai tập trung tùy ý. Nếu tồn tại quy luật mỗi x X ứng với một và chỉ một y Y thì ta nói đó là hàm số từ X tới Ytín hiệu:

: X → Y

X → (x)

Nếu X và Y là các tập trung số thì ƒ được gọi là một hàm. Trong chương trình Toán 9, ta chỉ xét hàm số thực, tức là X ⊂ R và Y R. X được gọi là tập xác định (hay tập xác định) của hàm số ƒ. Tập trung xác định thường được ký hiệu là D.

Số thực x X được gọi là các biến độc lập (được gọi là biến hoặc đối số). Số thực y = (x) Y được gọi là trị giá của hàm f tại điểm x. Tập trung tất cả các trị giá của ƒ(x) lúc x nhận mọi số thực trong tập X được gọi là tập trị giá (hay khoảng trị giá) của hàm số ƒ.

Ta cũng có thể khái niệm hàm như sau: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào biến x sao cho: Với mỗi trị giá của x bao giờ ta cũng chỉ xác định được một trị giá tương ứng của y lúc đó y được gọi là một nguyên hàm của x và x được gọi là một biến.

Lúc x thay đổi và y luôn nhận một trị giá nào đó thì y được gọi là hàm hằng. Ví dụ, y = 3 là một hàm hằng.

Tín hiệu: Lúc y là một hàm của x, chúng ta có thể ký hiệu nó là y = ƒ(x), hoặc y = g(x) hoặc y = h(x),…

Tập xác định của hàm số y = (x) là tập con của R bao gồm các trị giá sao cho biểu thức ƒ(x) là xác định.

Định lý nghịch biến của hàm số

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Lúc đó hàm sẽ đồng biến và nghịch biến với:

– Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a;b) lúc và chỉ lúc f'(x) ≥ 0 với mọi trị giá của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

– Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a;b) lúc và chỉ lúc f'(x) ≤ 0 với mọi trị giá của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

Lúc nào thì hàm số đồng biến trên r? lúc nào thì hàm số nghịch biến trên r?

Trước tiên chúng ta cần biết rằng điều kiện để hàm đồng biến trên r thì điều kiện trước nhất là hàm số phải xác định trên R trước.

Giả sử tính năng y=f(x) xác định, liên tục và có đạo hàm trên R. Lúc đó hàm số y=f(x) đơn điệu trên R lúc và chỉ lúc thỏa mãn hai điều kiện sau:

Ở điều kiện thứ hai để hàm số đồng biến trên r ta cần chú ý rằng y’ có thể bằng ko nhưng chỉ có thể bằng ko tại các điểm hữu hạn (hoặc số điểm nhưng đạo hàm bằng 0 là tập đếm được).

Một số trường hợp cụ thể chúng ta cần nhớ về điều kiện hàm số luôn đồng biến trên r như sau:

Hàm đa thức bậc 1

Hàm đa thức bậc 3

Ghi chú: Các đa thức bậc chẵn ko thể đơn điệu trên R, ví dụ: Công dụng đặt hàng 24,…

Các dạng bài tập vận dụng hàm số nghịch biến trên r thường gặp

Dưới đây là tổng hợp một số dạng bài tập liên quan tới điều kiện của hàm số đồng biến trên r để học trò vận dụng, luyện tập:

Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số

Cho hàm y = f(x)

Quy tắc:

 • Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm.

 • Lập bảng xét dấu f'(x)

 • Dựa vào bảng chấm, kết luận.

Ví dụ: Cho hàm số f(x) = -2×3 + 3×2 – 3x và 0 ≤ a

A. Hàm nghịch đảo trên

B. f(a) > f(b)

C. f(b)

D. f(a)

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án D.

Ta có: f'(x) = -6×2 + 6x – 3

⇒ Hàm số nghịch biến trên ℝ.

0 ≤ a f (b)

Dạng 2: Tìm điều kiện của thông số m

tri thức chung

 • Để hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≥ 0, ∀ x ∊ (a;b).

 • Để hàm số nghịch biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≤ 0, ∀ x ∊ (a;b).

Chú ý: Đưa ra tính năng y = ax^3 + bx^2 + cx + d

Ví dụ: Hàm số y = x3 – 3×2 + (m – 2)x + 1 luôn đồng biến lúc:

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án A.

Ta có: y’ = 3×2 – 6x + m – 2

Hàm đồng biến lúc và chỉ lúc y’ = 3×2 – 6x + m – 2 0, x ∊ ℝ

∆’ 0 15 – 3m 0 ⇔ m 5

Dạng 3: Xét mẫu số đơn giản của hàm số bậc hai

 • Bước 1: Tìm tập xác định

 • Bước 2: Tính đạo hàm f'(x) = 0. Tìm các điểm xi (i = 1, 2,… n) tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định.

 • Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo trật tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

 • Bước 4: Nêu các kết luận về khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Ví dụ: Xét tính đơn điệu của mỗi hàm số sau: y = -x4 + x2 – 2

Hàm xác định với mọi x ℝ

y’ = -4×3 + 2x = 2x (-2×2 + 1)

Đặt y’ = 0 x = 0 hoặc x = -√2/2 hoặc x = 2/2

Bảng biến thiên:

Các bài tập mẫu khác

Ví dụ 1: Cho hàm số y=x³+2(m-1)x²+3x-2. Tìm m để hàm số đã cho đồng biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Để y=x³+2(m-1)x²+3x-2 đồng biến trên R, thì (m-1)²-3.3≤0⇔-3≤m-1≤3⇔-2≤m≤4.

Các bạn xem xét với một hàm đa thức bậc 3 chứa thông số ở hệ số bậc cao nhất thì ta cần xét trường hợp hàm suy biến.

Ví dụ 2: Cho hàm số y=mx³-mx²-(m+4)x+2. Xác định m để hàm số đã cho nghịch biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Ta xét trường hợp hàm suy biến. Lúc m=0, hàm trở thành y=-x+2. Đây là hàm số hàng đầu nghịch biến trên R. Vậy m=0 thỏa mãn bài toán.

Với m≠0, hàm số là một đa thức bậc 3. Do đó, hàm số nghịch biến trên R lúc và chỉ lúc m

Liên kết hai trường hợp ta được -3≤m≤0 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

GIÚP CON BẠN HỌC TOÁN VÀ TIẾNG ANH SIÊU TIẾT KIỆM CHỈ TRÊN 1 ỨNG DỤNG MONKEY MATH. VỚI NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐA DẠNG GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ NGÔN NGỮ TOÀN DIỆN CHỈ VỚI GIÁO XUNG 2K/NGÀY.

Một số bài tập tính hàm số đồng biến trên r và nghịch biến trên r tự luyện

(Nguồn: Tổng hợp)

Trên đây là toàn thể kiến ​​thức và bài tập về hàm đồng biến trên r. Ngoài ra, bangtuanhoan.edu.vn còn bổ sung thêm các khái niệm về hàm số nói chung và hàm số nói riêng như: Hàm số hàng đầu, hàm số bậc hai,… Hàm số lượng giác, hàm số logarit và hàm số mũ. . Kỳ vọng với những san sớt trên của Con khỉ sẽ giúp các bạn phần nào trong việc ôn tập và ghi nhớ những kiến ​​thức cần thiết trong các kỳ thi, đặc trưng là kỳ thi THPT Quốc gia. Xin được ở bên bạn.

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao” state=”close”]

Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên

Hình Ảnh về: Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên

Video về: Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên

Wiki về Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên

Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên -

Tri thức về tính năng nói chung hoặc hàm đồng biến trên r đặc trưng là một trong những nền tảng cơ bản trong toán học. Vì vậy, trong bài viết này, bangtuanhoan.edu.vn sẽ tập trung trả lời các câu hỏi như: “Hàm số là gì?”, “Hàm số đồng biến trên r lúc nào?”, “Hàm số nghịch biến trên r lúc nào?”…

Hàm là gì?

Giả sử X và Y’ là hai tập trung tùy ý. Nếu tồn tại quy luật mỗi x X ứng với một và chỉ một y Y thì ta nói đó là hàm số từ X tới Ytín hiệu:

: X → Y

X → (x)

Nếu X và Y là các tập trung số thì ƒ được gọi là một hàm. Trong chương trình Toán 9, ta chỉ xét hàm số thực, tức là X ⊂ R và Y R. X được gọi là tập xác định (hay tập xác định) của hàm số ƒ. Tập trung xác định thường được ký hiệu là D.

Số thực x X được gọi là các biến độc lập (được gọi là biến hoặc đối số). Số thực y = (x) Y được gọi là trị giá của hàm f tại điểm x. Tập trung tất cả các trị giá của ƒ(x) lúc x nhận mọi số thực trong tập X được gọi là tập trị giá (hay khoảng trị giá) của hàm số ƒ.

Hình ảnh minh họa định nghĩa của hàm. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ta cũng có thể khái niệm hàm như sau: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào biến x sao cho: Với mỗi trị giá của x bao giờ ta cũng chỉ xác định được một trị giá tương ứng của y lúc đó y được gọi là một nguyên hàm của x và x được gọi là một biến.

Lúc x thay đổi và y luôn nhận một trị giá nào đó thì y được gọi là hàm hằng. Ví dụ, y = 3 là một hàm hằng.

Tín hiệu: Lúc y là một hàm của x, chúng ta có thể ký hiệu nó là y = ƒ(x), hoặc y = g(x) hoặc y = h(x),…

Tập xác định của hàm số y = (x) là tập con của R bao gồm các trị giá sao cho biểu thức ƒ(x) là xác định.

Định lý nghịch biến của hàm số

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Lúc đó hàm sẽ đồng biến và nghịch biến với:

– Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a;b) lúc và chỉ lúc f'(x) ≥ 0 với mọi trị giá của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

– Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a;b) lúc và chỉ lúc f'(x) ≤ 0 với mọi trị giá của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

Lúc nào thì hàm số đồng biến trên r? lúc nào thì hàm số nghịch biến trên r?

Trước tiên chúng ta cần biết rằng điều kiện để hàm đồng biến trên r thì điều kiện trước nhất là hàm số phải xác định trên R trước.

Giả sử tính năng y=f(x) xác định, liên tục và có đạo hàm trên R. Lúc đó hàm số y=f(x) đơn điệu trên R lúc và chỉ lúc thỏa mãn hai điều kiện sau:

Ở điều kiện thứ hai để hàm số đồng biến trên r ta cần chú ý rằng y’ có thể bằng ko nhưng chỉ có thể bằng ko tại các điểm hữu hạn (hoặc số điểm nhưng đạo hàm bằng 0 là tập đếm được).

Một số trường hợp cụ thể chúng ta cần nhớ về điều kiện hàm số luôn đồng biến trên r như sau:

Hàm đa thức bậc 1

Hàm đa thức bậc 3

Ghi chú: Các đa thức bậc chẵn ko thể đơn điệu trên R, ví dụ: Công dụng đặt hàng 24,…

Các dạng bài tập vận dụng hàm số nghịch biến trên r thường gặp

Dưới đây là tổng hợp một số dạng bài tập liên quan tới điều kiện của hàm số đồng biến trên r để học trò vận dụng, luyện tập:

Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số

Cho hàm y = f(x)

Quy tắc:

 • Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm.

 • Lập bảng xét dấu f'(x)

 • Dựa vào bảng chấm, kết luận.

Ví dụ: Cho hàm số f(x) = -2×3 + 3×2 – 3x và 0 ≤ a

A. Hàm nghịch đảo trên

B. f(a) > f(b)

C. f(b)

D. f(a)

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án D.

Ta có: f'(x) = -6×2 + 6x – 3

⇒ Hàm số nghịch biến trên ℝ.

0 ≤ a f (b)

Dạng 2: Tìm điều kiện của thông số m

tri thức chung

 • Để hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≥ 0, ∀ x ∊ (a;b).

 • Để hàm số nghịch biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≤ 0, ∀ x ∊ (a;b).

Chú ý: Đưa ra tính năng y = ax^3 + bx^2 + cx + d

Ví dụ: Hàm số y = x3 – 3×2 + (m – 2)x + 1 luôn đồng biến lúc:

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án A.

Ta có: y’ = 3×2 – 6x + m – 2

Hàm đồng biến lúc và chỉ lúc y’ = 3×2 – 6x + m – 2 0, x ∊ ℝ

∆’ 0 15 – 3m 0 ⇔ m 5

Dạng 3: Xét mẫu số đơn giản của hàm số bậc hai

 • Bước 1: Tìm tập xác định

 • Bước 2: Tính đạo hàm f'(x) = 0. Tìm các điểm xi (i = 1, 2,… n) tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định.

 • Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo trật tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

 • Bước 4: Nêu các kết luận về khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Ví dụ: Xét tính đơn điệu của mỗi hàm số sau: y = -x4 + x2 – 2

Hàm xác định với mọi x ℝ

y’ = -4×3 + 2x = 2x (-2×2 + 1)

Đặt y’ = 0 x = 0 hoặc x = -√2/2 hoặc x = 2/2

Bảng biến thiên:

Các bài tập mẫu khác

Ví dụ 1: Cho hàm số y=x³+2(m-1)x²+3x-2. Tìm m để hàm số đã cho đồng biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Để y=x³+2(m-1)x²+3x-2 đồng biến trên R, thì (m-1)²-3.3≤0⇔-3≤m-1≤3⇔-2≤m≤4.

Các bạn xem xét với một hàm đa thức bậc 3 chứa thông số ở hệ số bậc cao nhất thì ta cần xét trường hợp hàm suy biến.

Ví dụ 2: Cho hàm số y=mx³-mx²-(m+4)x+2. Xác định m để hàm số đã cho nghịch biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Ta xét trường hợp hàm suy biến. Lúc m=0, hàm trở thành y=-x+2. Đây là hàm số hàng đầu nghịch biến trên R. Vậy m=0 thỏa mãn bài toán.

Với m≠0, hàm số là một đa thức bậc 3. Do đó, hàm số nghịch biến trên R lúc và chỉ lúc m

Liên kết hai trường hợp ta được -3≤m≤0 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

GIÚP CON BẠN HỌC TOÁN VÀ TIẾNG ANH SIÊU TIẾT KIỆM CHỈ TRÊN 1 ỨNG DỤNG MONKEY MATH. VỚI NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐA DẠNG GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ NGÔN NGỮ TOÀN DIỆN CHỈ VỚI GIÁO XUNG 2K/NGÀY.

Một số bài tập tính hàm số đồng biến trên r và nghịch biến trên r tự luyện

(Nguồn: Tổng hợp)

Trên đây là toàn thể kiến ​​thức và bài tập về hàm đồng biến trên r. Ngoài ra, bangtuanhoan.edu.vn còn bổ sung thêm các khái niệm về hàm số nói chung và hàm số nói riêng như: Hàm số hàng đầu, hàm số bậc hai,… Hàm số lượng giác, hàm số logarit và hàm số mũ. . Kỳ vọng với những san sớt trên của Con khỉ sẽ giúp các bạn phần nào trong việc ôn tập và ghi nhớ những kiến ​​thức cần thiết trong các kỳ thi, đặc trưng là kỳ thi THPT Quốc gia. Xin được ở bên bạn.

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Hàm số là gì?”, “Hàm số đồng biến trên r khi nào?”, “Hàm số nghịch biến trên r khi nào?”…

Hàm là gì?

Giả sử X và Y’ là hai tập hợp tùy ý. Nếu tồn tại quy luật mỗi x X ứng với một và chỉ một y Y thì ta nói đó là hàm số từ X đến Ydấu hiệu:

: X → Y

X → (x)

Nếu X và Y là các tập hợp số thì ƒ được gọi là một hàm. Trong chương trình Toán 9, ta chỉ xét hàm số thực, nghĩa là X ⊂ R và Y R. X được gọi là tập xác định (hay tập xác định) của hàm số ƒ. Tập hợp xác định thường được ký hiệu là D.

Số thực x X được gọi là các biến độc lập (được gọi là biến hoặc đối số). Số thực y = (x) Y được gọi là giá trị của hàm f tại điểm x. Tập hợp tất cả các giá trị của ƒ(x) khi x nhận mọi số thực trong tập X được gọi là tập giá trị (hay khoảng giá trị) của hàm số ƒ.

Hình ảnh minh họa định nghĩa của hàm. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ta cũng có thể định nghĩa hàm như sau: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào biến x sao cho: Với mỗi giá trị của x bao giờ ta cũng chỉ xác định được một giá trị tương ứng của y khi đó y được gọi là một nguyên hàm của x và x được gọi là một biến.

Khi x thay đổi và y luôn nhận một giá trị nào đó thì y được gọi là hàm hằng. Ví dụ, y = 3 là một hàm hằng.

Dấu hiệu: Khi y là một hàm của x, chúng ta có thể ký hiệu nó là y = ƒ(x), hoặc y = g(x) hoặc y = h(x),…

Tập xác định của hàm số y = (x) là tập con của R bao gồm các giá trị sao cho biểu thức ƒ(x) là xác định.

Định lý nghịch biến của hàm số

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Khi đó hàm sẽ đồng biến và nghịch biến với:

– Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a;b) khi và chỉ khi f'(x) ≥ 0 với mọi giá trị của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

– Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a;b) khi và chỉ khi f'(x) ≤ 0 với mọi giá trị của x thuộc khoảng (a;b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

Khi nào thì hàm số đồng biến trên r? khi nào thì hàm số nghịch biến trên r?

Đầu tiên chúng ta cần biết rằng điều kiện để hàm đồng biến trên r thì điều kiện đầu tiên là hàm số phải xác định trên R trước.

Xem thêm bài viết hay:  Tính chất cơ bản, công thức hóa học của nhựaCó bao giờ bạn thắc mắc nhựa là gì? Các tính chất của nhựa là gì không? Hãy cùng THPT Trịnh Hoài …

Giả sử chức năng y=f(x) xác định, liên tục và có đạo hàm trên R. Khi đó hàm số y=f(x) đơn điệu trên R khi và chỉ khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

Ở điều kiện thứ hai để hàm số đồng biến trên r ta cần chú ý rằng y’ có thể bằng không nhưng chỉ có thể bằng không tại các điểm hữu hạn (hoặc số điểm mà đạo hàm bằng 0 là tập đếm được).

Một số trường hợp cụ thể chúng ta cần nhớ về điều kiện hàm số luôn đồng biến trên r như sau:

Hàm đa thức bậc 1

Hàm đa thức bậc 3

Ghi chú: Các đa thức bậc chẵn không thể đơn điệu trên R, ví dụ: Chức năng đặt hàng 24,…

Các dạng bài tập vận dụng hàm số nghịch biến trên r thường gặp

Dưới đây là tổng hợp một số dạng bài tập liên quan đến điều kiện của hàm số đồng biến trên r để học sinh vận dụng, luyện tập:

Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số

Cho hàm y = f(x)

Luật lệ:

 • Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm.

 • Lập bảng xét dấu f'(x)

 • Dựa vào bảng chấm, kết luận.

Ví dụ: Cho hàm số f(x) = -2×3 + 3×2 – 3x và 0 ≤ a

A. Hàm nghịch đảo trên

B. f(a) > f(b)

C. f(b)

D. f(a)

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án D.

Ta có: f'(x) = -6×2 + 6x – 3

⇒ Hàm số nghịch biến trên ℝ.

0 ≤ a f (b)

Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số m

kiến thức chung

 • Để hàm số đồng biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≥ 0, ∀ x ∊ (a;b).

 • Để hàm số nghịch biến trên khoảng (a;b) thì f'(x) ≤ 0, ∀ x ∊ (a;b).

Chú ý: Đưa ra chức năng y = ax^3 + bx^2 + cx + d

Ví dụ: Hàm số y = x3 – 3×2 + (m – 2)x + 1 luôn đồng biến khi:

Hướng dẫn giải: Chọn đáp án A.

Ta có: y’ = 3×2 – 6x + m – 2

Hàm đồng biến khi và chỉ khi y’ = 3×2 – 6x + m – 2 0, x ∊ ℝ

∆’ 0 15 – 3m 0 ⇔ m 5

Dạng 3: Xét mẫu số đơn giản của hàm số bậc hai

 • Bước 1: Tìm tập xác định

 • Bước 2: Tính đạo hàm f'(x) = 0. Tìm các điểm xi (i = 1, 2,… n) tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.

 • Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

 • Bước 4: Nêu các kết luận về khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Ví dụ: Xét tính đơn điệu của mỗi hàm số sau: y = -x4 + x2 – 2

Hàm xác định với mọi x ℝ

y’ = -4×3 + 2x = 2x (-2×2 + 1)

Đặt y’ = 0 x = 0 hoặc x = -√2/2 hoặc x = 2/2

Bảng biến thiên:

Các bài tập mẫu khác

Ví dụ 1: Cho hàm số y=x³+2(m-1)x²+3x-2. Tìm m để hàm số đã cho đồng biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Để y=x³+2(m-1)x²+3x-2 đồng biến trên R, thì (m-1)²-3.3≤0⇔-3≤m-1≤3⇔-2≤m≤4.

Các bạn lưu ý với một hàm đa thức bậc 3 chứa tham số ở hệ số bậc cao nhất thì ta cần xét trường hợp hàm suy biến.

Ví dụ 2: Cho hàm số y=mx³-mx²-(m+4)x+2. Xác định m để hàm số đã cho nghịch biến trên R .

Hướng dẫn giải:

Ta xét trường hợp hàm suy biến. Khi m=0, hàm trở thành y=-x+2. Đây là hàm số bậc nhất nghịch biến trên R. Vậy m=0 thỏa mãn bài toán.

Với m≠0, hàm số là một đa thức bậc 3. Do đó, hàm số nghịch biến trên R khi và chỉ khi m

Kết hợp hai trường hợp ta được -3≤m≤0 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

GIÚP CON BẠN HỌC TOÁN VÀ TIẾNG ANH SIÊU TIẾT KIỆM CHỈ TRÊN 1 ỨNG DỤNG MONKEY MATH. VỚI NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐA DẠNG GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ NGÔN NGỮ TOÀN DIỆN CHỈ VỚI GIÁO XUNG 2K/NGÀY.

Một số bài tập tính hàm số đồng biến trên r và nghịch biến trên r tự luyện

(Nguồn: Tổng hợp)

Trên đây là toàn bộ kiến ​​thức và bài tập về hàm đồng biến trên r. Bên cạnh đó, bangtuanhoan.edu.vn còn bổ sung thêm các định nghĩa về hàm số nói chung và hàm số nói riêng như: Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai,… Hàm số lượng giác, hàm số logarit và hàm số mũ. . Hy vọng với những chia sẻ trên của Con khỉ sẽ giúp các bạn phần nào trong việc ôn tập và ghi nhớ những kiến ​​thức cần thiết trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi THPT Quốc gia. Xin được ở bên bạn.

[/box]

#Hàm #số #đồng #biến #trên #lúc #nào #Và #các #dạng #bài #tập #ứng #dụng #từ #cơ #bản #tới #nâng #cao

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hàm số đồng biến trên r lúc nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản tới tăng lên bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Giáo dục
#Hàm #số #đồng #biến #trên #lúc #nào #Và #các #dạng #bài #tập #ứng #dụng #từ #cơ #bản #tới #nâng #cao

Xem thêm chi tiết về Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao ở đây:

Bạn thấy bài viết Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Hàm số đồng biến trên r khi nào? Và các dạng bài tập ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận