Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10

Nhận xét về xu hướng đô thị hoá ở các nước đang phát triển | Địa lý 10

Image about: Nhận xét về xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển | Địa lý 10

Video về: Nhận xét về xu hướng đô thị hóa của các nước đang phát triển | Địa lý 10

Wiki trên Hãy bình luận về các xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển | Địa lý 10

Hãy nhận xét xu thế đô thị hoá các nước đang tăng trưởng | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét về xu hướng đô thị hoá ở các nước đang phát triển.

Câu trả lời:

Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:

– Dân số đô thị và số lượng các đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ gia tăng dân số đô thị có xu hướng giảm. Nếu năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự đoán đến năm 2030 tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.

– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Nhằm giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các thành phố vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn.

– Cải tạo, nâng cấp đô thị, tăng trưởng đô thị sinh thái: Hiện đại hóa và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý chất thải, rác thải, xây dựng cảnh quan đô thị. Theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng có nhiều đô thị xanh, sinh thái được xây dựng.

>>> Tham khảo: Hãy cho biết đô thị hoá ở các nước đang phát triển sẽ diễn ra theo xu hướng nào? Tại sao?

Tác động của đô thị hóa

– Hiệu quả tích cực

+ Về mặt tích cực, đô thị hoá đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dịch chuyển lao động và cơ cấu kinh tế, làm thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là đầu mối tiêu thụ hàng hóa lớn, mà còn là nơi giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng lực lượng lao động chất lượng cao, lành nghề, giàu kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng hiện đại.

+ Đô thị hóa không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi quá trình sinh và tử. và hôn nhân thành thị.

– Tác động tiêu cực

+ Đô thị hóa nếu không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì sự di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành phố sẽ làm cho nông thôn mất đi một phần lớn tài nguyên thiên nhiên. Nhân loại. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm và nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.

+ Quá trình đô thị hóa cũng để lại những hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự xã hội …

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét về xu hướng đô thị hoá của các nước đang phát triển.
Câu trả lời:
Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:
– Số dân thành thị và số đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ gia tăng dân số đô thị có xu hướng giảm dần. Nếu năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự báo đến năm 2030 tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.
– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Nhằm giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các thành phố vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn.
– Cải tạo, nâng cấp đô thị, phát triển đô thị sinh thái: Hiện đại hóa và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý chất thải, rác thải, cảnh quan đô thị được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng xây dựng nhiều đô thị xanh đô thị sinh thái. .
>>> Tham khảo: Hãy cho biết xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Tại sao?

Tác động của đô thị hóa

– Tác động tích cực
+ Về mặt tích cực, đô thị hoá đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch lao động và cơ cấu kinh tế, làm thay đổi sự phân bố dân cư. Các thành phố không chỉ là nơi tiêu thụ lớn các mặt hàng thành phẩm, mà còn là nơi tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng lực lượng lao động chất lượng cao, tay nghề cao, cơ sở hạ tầng hiện đại.
+ Đô thị hoá không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, làm thay đổi quá trình sinh và tử. và hôn nhân ở thành thị.
– Tác động tiêu cực
+ Nếu đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì sự di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một bộ phận lớn nguồn nhân lực. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm và nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.
+ Quá trình đô thị hóa cũng làm phát sinh những hệ quả như: ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự xã hội …
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # thương mại # định hướng # tân trang hóa # thủ công hóa # quốc gia # đang phát triển # Địa hình # Địa lý

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.5, bảng 2.10, nhận xét về xu hướng đô thị hoá của các nước đang phát triển.
Câu trả lời:
Xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển:
– Số dân thành thị và số đô thị lớn và cực lớn tiếp tục tăng: Dân số đô thị tiếp tục tăng ở các nước đang phát triển, nhưng tốc độ gia tăng dân số đô thị có xu hướng giảm dần. Nếu năm 2020, nhóm các nước đang phát triển có 65 đô thị lớn và cực lớn thì dự báo đến năm 2030 tăng lên 86 đô thị và năm 2015 là 98 đô thị.
– Tăng trưởng các thành phố vừa và nhỏ: Nhằm giảm áp lực dân số, tạo việc làm và đảm bảo chất lượng môi trường của các thành phố lớn và siêu đô thị, các nước đang phát triển sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng. các thành phố vừa và nhỏ, các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn.
– Cải tạo, nâng cấp đô thị, phát triển đô thị sinh thái: Hiện đại hóa và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, xử lý chất thải, rác thải, cảnh quan đô thị được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, ngày càng xây dựng nhiều đô thị xanh đô thị sinh thái. .
>>> Tham khảo: Hãy cho biết xu hướng đô thị hóa ở các nước đang phát triển. Tại sao?

Xem thêm bài viết hay:  Áp suất chất lỏng là gì? Áp suất chất lỏng bình thông nhau có ứng dụng gì?

Tác động của đô thị hóa

– Tác động tích cực
+ Về mặt tích cực, đô thị hoá đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch lao động và cơ cấu kinh tế, làm thay đổi sự phân bố dân cư. Các thành phố không chỉ là nơi tiêu thụ lớn các mặt hàng thành phẩm, mà còn là nơi tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
+ Ngoài ra, đây còn là nơi sử dụng lực lượng lao động chất lượng cao, tay nghề cao, cơ sở hạ tầng hiện đại.
+ Đô thị hoá không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, làm thay đổi quá trình sinh và tử. và hôn nhân ở các khu vực thành thị.
– Tác động tiêu cực
+ Nếu đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa, không phù hợp và hợp lý với quá trình công nghiệp hóa thì sự di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị sẽ làm cho nông thôn mất đi một bộ phận lớn nguồn nhân lực. Trong khi đó, tình trạng thiếu việc làm và nghèo đói ở thành thị ngày càng gia tăng, điều kiện sống ngày càng nghèo nàn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế. – xã hội.
+ Quá trình đô thị hóa cũng làm phát sinh những hệ quả như: ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự xã hội …
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 ở đây:

Bạn thấy bài viết Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Hãy nhận xét xu hướng đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận