Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ

Bạn đang xem: HDSD 1305/HD-TLD Trong bangtuanhoan.edu.vn

HDSD 1305/HD-TLD

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản ngân hàng.. Cụ thể, việc thu đoàn phí công đoàn sẽ được thực hiện thông qua thông tin tài khoản ngân hàng sau:

  • Tên tài khoản nhận kinh phí công đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
  • Số tài khoản: 117001366668 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuyển kinh phí công đoàn cho CĐCS Trung Quốc trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nộp và hướng dẫn Công đoàn:

  • Hỗ trợ đầy đủ hồ sơ mở tài khoản tại VietinBank;
  • Hỗ trợ các dữ liệu cần thiết để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kê khai dữ liệu cho VietinBank, bao gồm: Mã số thuế của doanh nghiệp nộp, Số tài khoản của công đoàn cơ sở, Số tiền phải nộp đoàn phí công đoàn trong năm;
  • Đôn đốc chủ doanh nghiệp, đơn vị đóng đoàn phí theo Thông báo.

Hướng dẫn mới: Thu đoàn phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng

TỶLái xeNGÀY NGHỈTôiVI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
——-

Bạn đang xem: Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1305/HĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 2017

HƯỚNG DẪN

NHẬN QUỸ ĐOÀN ĐOÀN QUA TÀI KHOẢN KHU SẢN XUẤT
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Căn cứ Luật Công đoàn 2012;

– Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

– Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và tiền thưởng. . , phạt thu nộp tài chính công đoàn;

– Căn cứ Quy chế phối hợp số 480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK ngày 24/09/2016 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã xây dựng ứng dụng thu kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất, kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Nam giới.

Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn tổ chức các hoạt động sau:

I. Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xây dựng ứng dụng thu, quản lý và hoàn trả kinh phí công đoàn của đơn vị sản xuất kinh doanh cho công đoàn các ngành.

– Thu tiền qua tài khoản như sau:

Tên tài khoản nhận kinh phí công đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số tài khoản: 117001366668

tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

– Nộp cho Công đoàn cơ sở khi doanh nghiệp, đơn vị đóng đoàn phí (theo cơ chế 24h kể từ khi doanh nghiệp, đơn vị nộp đoàn phí).

– Hàng tháng cấp, nộp kinh phí cấp trên sử dụng cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn thu đoàn phí công đoàn đối với doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn.

– Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh trên toàn quốc thu kinh phí công đoàn.

II. Liên đoàn Lao động Tỉnh, Thành thị; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn các Doanh nghiệp Tổng hợp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

– Chủ động lựa chọn chi nhánh tại địa phương của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để mở tài khoản cho mình. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại địa phương mở tài khoản cho các công đoàn cơ sở trực thuộc để quản lý tài chính phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho đơn vị, đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi thực hiện rút tiền, chuyển tiền) .

– Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương nhập danh sách doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn). nhóm). , đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cũng như đơn vị được cấp đoàn phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ các dữ liệu: Mã số thuế của doanh nghiệp nộp, số tài khoản của công đoàn cơ sở, số tiền phải nộp. đóng đoàn phí công đoàn trong năm.

– Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn đối với doanh nghiệp, đơn vị của người đóng. . quỹ công đoàn.

– Hàng tháng cấp phát và nộp một phần kinh phí cho Liên đoàn Lao động cấp huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở theo phân cấp nguồn thu tại đơn vị. Khi thu kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn phải đóng cho người lao động tại doanh nghiệp.

– Chỉ huy trưởng Liên đoàn Lao động cấp huyện; cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị đóng đoàn phí công đoàn và thông báo cho các doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý biết.

III. Liên đoàn Lao động huyện; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

– Chủ động lựa chọn chi nhánh tại địa phương của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để mở tài khoản cho mình. Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại địa phương mở tài khoản cho công đoàn cơ sở trực thuộc quản lý để quản lý tài chính phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho đơn vị, đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi rút tiền, chuyển tiền).

– Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương thống kê danh sách doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp có tổ chức công đoàn). nhóm). , đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cũng như đơn vị nhận kinh phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu: Mã số thuế của doanh nghiệp nộp, số tài khoản của công đoàn, số tiền phải nộp. đóng đoàn phí công đoàn trong năm.

– Khi thu đoàn phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đóng cho người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị phải đóng đoàn phí theo quy định. . của Tổng Liên đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Học ngay 4 mẹo sau để nấu canh ngon bất bại chiêu đãi cả nhà

– Chỉ huy công đoàn cơ sở đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị đóng đoàn phí công đoàn và thông báo cho các doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý biết.

IV. Liên minh cơ sở.

– Hỗ trợ đầy đủ các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

– Hỗ trợ các số liệu cần thiết để Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kê khai dữ liệu cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Mã số thuế doanh nghiệp nộp, Số TK Công đoàn cơ sở, số tiền Công đoàn nộp phí trong năm.

– Căn cứ vào số kinh phí công đoàn phải đóng, công đoàn cơ sở đôn đốc chủ doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn theo thông báo của công đoàn cấp trên.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các cấp công đoàn đã tích cực triển khai, thực hiện kể từ ngày hướng dẫn được ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để có hướng khắc phục./.


Người nhận:
– Lệnh đứng (To B/c)
– Văn phòng, Ban Kiểm tra Tổng cục Lao động;
– Liên đoàn Lao động tỉnh, thành thị, Công đoàn ngành TW;
– Cổ đông của doanh nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn Lao động;
– Lưu VT.

TL. ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CHỈ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Phan Vân Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Danh mục: Tổng hợp

Bạn xem bài HDSD 1305/HD-TLD Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về HDSD 1305/HD-TLD bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Văn học
#Hướng Dẫn #1305HDTLD

Xem thêm chi tiết về Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ở đây:

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận