Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023

Bạn đang xem: Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Kế hoạch chủ nhiệm lớp THPT năm 2022 – 2023 gồm 2 mẫu, được thầy cô giáo chủ nhiệm lập ra để lên kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng trong năm học 2022. Với 2 mẫu kế hoạch chủ nhiệm THPT này thầy cô dễ dàng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp 10, 11, 12.

Thông qua 2 mẫu kế hoạch công việc chủ nhiệm lớp THPT, sẽ giúp thầy cô xây dựng kế hoạch giảng dạy thật chu đáo, mang lại những tiết học hữu ích cho các em để tăng lên chất lượng học tập. Tuy nhiên, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm, 20 tình huống sư phạm thường gặp dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm năm học 2022 – 2023 nhé.

Mẫu kế hoạch chủ nhiệm THPT năm 2022 – 2023

  • Kế hoạch công việc chủ nhiệm THPT – Mẫu 1
  • Kế hoạch công việc chủ nhiệm THPT – Mẫu 2

Kế hoạch công việc chủ nhiệm THPT – Mẫu 1

SỞ GD&ĐT………..

Trường…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….. tháng….. năm…….

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Năm học 20…. – 20….

Căn cứ Công văn số …………… về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 20…. – 20…. của Sở Giáo dục và Tập huấn………..;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 20…. – 20…., trường THPT ……. xây dựng kế hoạch công việc chủ nhiệm với những nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm học 20…. – 20…. trường THPT ………. có 18 lớp, trong đó: khối 10 có 6 lớp (237 học trò); khối 11 có 6 lớp (236 học trò) và khối 12 có 6 lớp (217 học trò). Tổng số học trò toàn trường là 690.

1. Thuận tiện

– Hạ tầng của nhà trường tương đối tốt, đảm bảo cho các hoạt động giáo dục.

– Đa số thầy cô giáo tích cực, tận tình, có kinh nghiệm chủ nhiệm và giáo dục học trò.

– Lãnh đạo trường thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện trong các hoạt động giáo dục.

– Các lực lượng giáo dục trong nhà trường phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau để thực hiện công việc giáo dục toàn diện cho học trò.

– Ban đại diện Cha mẹ học trò của lớp, của trường phối hợp chặt chẽ với nhà trường và thầy cô giáo chủ nhiệm trong công việc quản lí, giáo dục học trò.

2. Khó khăn

– Chất lượng hàng ngũ thầy cô giáo chủ nhiệm chưa đồng đều.

– Một số ít thầy cô giáo chủ nhiệm chưa dành nhiều thời kì cho công việc chủ nhiệm; chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc quản lí, giáo dục học trò.

– Địa bàn trú ngụ của học trò tương đối rộng nên việc đi thăm gia đình học trò của GVCN còn hạn chế.

– Môi trường xã hội xung quanh trường còn tiềm tàng các nguy cơ thiếu lành mạnh, có khả năng tác động tới đạo đức, lối sống của học trò.

II. Mục tiêu, yêu cầu

– Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học trò tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới, nhất là đối với các lớp 10, nhằm giúp học trò làm quen với thầy cô giáo, bạn hữu, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiết, tích cực và hiệu quả của học trò.

– Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công việc chủ nhiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương, nền nếp. Thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực có hiệu quả.

– Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua học tốt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiết, học trò tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức rà soát, nhận định, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học trò.

– Tổ chức và tham gia ngày càng tốt hơn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… Tăng cường các hoạt động thăm quan dã ngoại, giao lưu, tăng cường việc giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho học sinh.

– Tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh chấp hành tốt pháp luật, ko vi phạm các tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, ATGT,…

– GVCN tổ chức phát động thi đua trong lớp theo chủ điểm, theo đợt của nhà trường, về tất cả các hoạt động giáo dục. Sơ kết, tổng kết theo đợt, có hình thức khuyến lúćch, khen thưởng động viên kịp thời các thành viên trong lớp.

– GVCN tổ chức tốt các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để quán triệt nội quy, quy định của nhà trường, về thực hiện pháp luật. Xây dựng lớp học thành tập thể gắn bó, có ý thức kết đoàn, hỗ trợ nhau, phát huy khả năng tự giác, tự quản của học trò theo đúng ý thức đổi mới phương pháp giáo dục. Định hướng nhằm giúp các em trình bày ý thức trách nhiệm, mạnh dạn phê và tự phê hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần phong phú, sinh động về nội dung và hình thức, làm cho học trò kì vọng và thích thú giờ sinh hoạt cuối tuần.

– GVCN tích cực tham gia Hội thi “ Thầy cô giáo chủ nhiệm giỏi” cấp tỉnh học 20…. – 20…..

III. Nội dung thực hiện

1. Những mục tiêu cần đạt được

– Ổn định tổ chức lớp; hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm, quản lí toàn diện học trò của lớp.

– Mỗi GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học, từng tháng, từng tuần đầy đủ, cụ thể và có tính khả thi.

– Tham gia và quản lí học trò sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần để nhận định kết quả hoạt động của học trò.

– Thường xuyên tìm ra các giải pháp giáo dục thích hợp với từng nhân vật học trò để hỗ trợ học trò.

– Liên kết chặt chẽ với thầy cô giáo bộ môn, với Đoàn thanh niên, với lãnh đạo trường để theo dõi, nhận định học trò sát sao theo từng tuần và theo đợt thi đua.

– Đảm bảo thông tin 2 chiều thường xuyên giữa chủ nhiệm và lãnh đạo trường.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm để rút kinh nghiệm, vận dụng có hiệu quả các giải pháp giáo dục.

– Kịp thời tư vấn tâm lí cho học trò lúc cần thiết.

– Tăng cường công việc phối hợp với cha mẹ học trò, đảm bảo duy trì sĩ số lớp. Đối với những học trò có hiện tượng bỏ học phải báo cáo với lãnh đạo trường, Ban Đại diện CMHS và các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ và vận động học trò tới trường.

– Trong quá trình làm việc với phụ huynh, học trò phải có biên bản xác nhận cụ thể, rõ ràng.

2. Giải pháp xử lí học trò vi phạm

– Lúc học trò vi phạm nội quy trong lớp học tùy theo mức độ thầy cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở, chủ động liên hệ với cha mẹ học trò để giáo dục học trò.

– Nếu sau 3 tuần thầy cô giáo chủ nhiệm đã tích cực giáo dục, học trò vẫn chậm tiến bộ hoặc chuyển biến chưa tích cực thì phối hợp với lãnh đạo trường, Đoàn Thanh niên, Ban đại diện Cha mẹ học trò để phối hợp giáo dục.

– Nếu học trò đã được các lực lượng giáo dục phối hợp nhưng vẫn thiếu quyết tâm, chậm tu sửa thiếu sót, còn vi phạm nội quy thì thầy cô giáo chủ nhiệm xử lí theo thứ tự và trình hồ sơ để nhà trường xem xét xử lí, kỉ luật.

– Đối với học trò vi phạm nghiêm trọng như: đánh nhau (trong và ngoài nhà trường); mang hoặc sử dụng hung khí, bạo lực học đường, liên quan tới các tệ nạn xã hội (trong và ngoài nhà trường),… thì lãnh đạo trường phối hợp với GVCN và cha mẹ học trò giáo dục kịp thời và tùy theo mức độ vi phạm đề xuất hình thức kỉ luật thích hợp.

IV. Công việc tổ chức, hồ sơ chủ nhiệm, thi đua

1. Tổ chức

– Chia tổ, cử tổ trưởng, tổ phó; sắp xếp ban cán sự lớp.

– Lập danh sách, sơ đồ lớp để theo dõi hoạt động của học trò.

– Hoàn thành sơ yếu lí lịch học trò.

– Tổ chức cho học trò lớp học nội quy, ý thức học tập, lao động, hoạt động tập thể, bảo vệ trang thiết bị phòng học, bảo vệ môi trường, thực hiện ATGT, quan hệ giao tiếp.

– GVCN xây dựng nội quy lớp, quy định về khen thưởng, kỉ luật.

– Tổ chức trang trí lớp học theo quy định của trường.

– Tổ chức cho học trò kí cam kết với nhà trường về việc thực hiện phòng chống: bạo lực học đường, ma tuý, những tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

2. Hồ sơ sổ sách

– GVCN xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm tư nhân năm học 20…. – 20…. (theo mẫu), đề ra các mục tiêu, giải pháp thích hợp đặc thù từng lớp;

– GVCN nhập đầy đủ thông tin vào Sổ chủ nhiệm lớp (trên hệ thống SMAS);

– Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần: phải có nội dung, phương pháp, nhân vật thực hiện (có hồ sơ lưu).

3. Về công việc thi đua

Cuối năm, căn cứ xếp hạng của lớp chủ nhiệm, GVCN sẽ được tính ưu thế vào điểm thi đua theo tiêu chuẩn thi đua năm học 20…. – 20…..

* Xem xét trong công việc chủ nhiệm:

– Trong trường hợp lớp của GVCN có học trò vi phạm phải đưa ra Hội đồng kỉ luật của trường xem xét xử lí thì cuối học kì (nếu rơi vào học kì I) hoặc cuối năm (nếu rơi vào học kì II), GVCN sẽ bì trừ 10 điểm ở nội dung công việc chủ nhiệm.

– Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường yêu cầu tặng giấy khen về công việc chủ nhiệm nếu lớp của GVCN đạt các thành tích sau:

+ Thường xuyên duy trì tốt nền nếp của lớp, lớp đạt thứ hạng từ 1 tới 6 cuối năm học.

+ Phối hợp tốt với lãnh đạo, Ban Đại diện CMHS, phụ huynh học trò vận động được học trò bỏ học trở lại lớp.

V. Dự kiến kế hoạch từng tháng

Tháng 9/20….

– Tổ chức cơ cấu tổ, bầu ban cán sự lớp, thành lập đội cờ đỏ.

– Tổ chức buổi tuyên truyền về bệnh covid-19.

– Giáo dục ý thức về thực hiện ATGT.

– Tổ chức học học tập nội quy nhà trường.

– Lao động vệ sinh môi trường theo kế hoạch của nhà trường. Trồng và chăm sóc bồn hoa.

– Họp cha, mẹ học trò đầu năm.

– Bàn giao hạ tầng lớp học các lớp.

– Khảo sát tình hình và nắm bắt các thông tin, hoàn cảnh của học trò. Lập danh sách học trò thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Căn cứ kết quả học tập của học trò năm học trước và hoàn cảnh của học trò, GVCN lập kế hoạch hỗ trợ học trò còn gặp trắc trở, hạn chế.

– Phát động hưởng ứng an toàn giao thông. Tổ chức cho học trò kí cam kết về thực hiện ATGT.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 9.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 9.

– GVCN hoàn thành các kế hoạch và nội dung của sổ chủ nhiệm trên hệ thống SMAS.

Tháng 10/20….

– Tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy.

– Thực hiện kế hoạch lao động.

– Tổ chức hoạt động kỹ năng sống cho HS.

– Tuyên truyền về ý nghĩa ngày thành lập Hội Liên hợp phụ nữ Việt Nam.

– Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (theo kế hoạch của Đoàn trường).

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 10.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 10.

Tháng 11/20….

– Tăng cường công việc giáo dục học trò ý thức “Tôn sư trọng đạo”.

– Tiếp tục phát động thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mững ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Phát động thi đua giành nhiều điểm tốt, tiết tốt.

– GVCN thực hiện kế hoạch hỗ trợ, giáo dục học trò có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế.

– Xếp loại học lực, hạnh kiểm học trò trong giữa kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 11.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 11.

Tháng 12/20….

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– GVCN phối hợp với Đoàn trường phổ thông bài hát truyền thống cách mệnh cho HS.

– Giáo dục HS tăng lên ý thức trong học tập sẵn sàng rà soát cuối kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 12.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 12.

Tháng 01/20….

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày truyền thống “Học trò – Sinh viên”.

– Tổ chức rà soát cuối kì.

– Nhận định, xếp loại HS cuối kì.

– Họp PHHS học kì I.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 01.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 01/20…..

Tháng 02/20…..

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS.

– Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tí) tới hết ngày 20/02/20…. (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Ổn định lại tình hình giảng dạy; nắm lại sĩ số học trò sau lúc nghỉ Tết Nguyên đán.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 02.

– GVCN điểm danh học trò vắng tháng 02/20…..

Tháng 3/20….

– Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) cho HS.

– Giáo dục học trò tư tưởng Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, ý thức lập thân, lập nghiệp, tôn trọng và đồng đẳng nam nữ. Xây dựng thái độ sáng đạo, tự lực trong học tập, sinh hoạt, lao động, siêng năng khôn khéo, đảm đang.

– Phát động thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Rà soát giữa kỳ II.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 3.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 3.

Tháng 4/20….

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày giải phóng thống nhất quốc gia 30/4; giáo dục lòng yêu quê hương quốc gia.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 4.

– Họp PHHS khối 12 (dự kiến ngày 18/4/20….).

– GVCN điểm danh học trò vắng tháng 4/20…..

Tháng 5/20….

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 01/5.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 5.

– Nhận định, xếp loại học lực, hạnh kiểm HS cuối năm học.

– Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm cuối năm.

– Họp phụ huynh học trò cuối năm học.

– Tổ chức “ Lễ tri ân và trưởng thành” cho học trò lớp 12.

Trên đây là Kế hoạch công việc Chủ nhiệm năm học 20…. – 20…., tùy vào tình hình thực tiễn lãnh đạo trường có thể điều chỉnh Kế hoạch sao cho thích hợp.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo trường;
– ĐTN, CĐ; các TTCM (để phối hợp);
– GVCN lớp;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

……………………

Kế hoạch công việc chủ nhiệm THPT – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
——–
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

SỔ KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 20… – 20…

Họ và tên thầy cô giáo: ………………………………………………………………..

Lớp chủ nhiệm: …………………………………………………………………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Tình hình lớp:

+ Tổng số học trò đầu năm : …….

Trong đó:

– Số học trò nam:
– Số học trò nữ:
– Con TB; Bệnh binh
– Con Liệt sĩ
– Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK
– Con gia đình có công CM
– Bị bỏ rơi
– Hưởng trợ cấp xã hội
– Con LLVT
– Con Người hùng LLVT
– Khuyết tật
– Học trò thuộc diện hộ nghèo
– Học trò thuộc diện cận hộ nghèo
– Học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ
– Học trò trú ngụ thôn 135 hay 116
– BHYT (nơi cấp)
– Lưu ban (nếu có)
– Đoàn viên

+ Hạnh kiểm (năm học trước)

Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ %
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

+ Học lực (năm học trước)

Học lực Số lượng Tỉ lệ %
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

2. Cơ cấu tổ chức lớp:

a. Cán bộ lớp:

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Lớp trưởng
2 Lớp phó học tập
3 Lớp phó đời sống
4 Lớp phó VTM
5 Lớp phó Lao động
6 Thư ký
7 Bí thư
8 Phó Bí thư
9 Ủy viên BCH CĐ

b. Cơ cấu lớp:

Lớp được phân thành 4 tổ:

Tổ Tổng số học trò Tổ trưởng Tổ phó
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…
Tổ 1 …. Họ và tên… Họ và tên…

c. Hội phụ huynh học trò:

STT HỌ VÀ TÊN PH CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI CHỖ Ở HIỆN TẠI
01 Hồ Hải Anh Hội trưởng
Hội phó
37

3. Sơ yếu Lý lịch học trò:

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ ĐIỆN THOẠI CHỔ Ở HIỆN TẠI
01 Nguyễn Tuấn Anh 27/9/1995
37

4. Những thuận tiện và khó khăn:

a. Thuận tiện:

– Được sự quan tâm lãnh đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát tới từng nhân vật HS.

– GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng mực nên có nhiều quyết tâm trong học tập qua việc sẵn sàng bài mới và học bài cũ ở nhà, sẵn sàng dụng cụ học tập và có ý thức thi đua học tốt

– Học trò có đầy đủ dụng cụ học tập, có bộ sách GK……………………………….

– Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh………..

– Ban cán sự tận tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…

– Tập thể lớp kết đoàn, có ý thức hỗ trợ lần nhau trong học tập…………………

– 100% HS thực hiện đúng tác phong lúc tới lớp……………………………………

b. Khó khăn:

– Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: ko soạn bài, ko học bài cũ, ko phát biểu xây dựng bài, ko chú ý nghe giảng, Ko làm bài tập trước lúc tới lớp

– Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

Xem thêm bài viết hay:  Các bài hát về tình yêu hay nhất dành cho những đôi uyên ương

– Một số HS yếu thiếu sự quyết tâm trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

– Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

– …………………………………………………………………………………………

5. Nguyên nhân của những công việc chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1/ Duy trì số lượng:

– 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

– Duy trì tốt số lượng học trò từ đầu năm tới cuối năm học, ko có HS bỏ học giữa chừng.

– …………………………………………………………………………………………

* Giải pháp

– GVCN thực hiện tốt vai trò của mình, ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học ko lý do.

– …………………………………………………………………………………………

2/ Giáo dục hạnh kiểm:

a/ Tiêu chí:

– 100% hs của lớp học tập, thảo luận nội quy, thực hiện tốt nội quy học trò các quy định đối với điều lệ trường trung học.

– 100% học trò trên từng buổi học ko bỏ giờ, bỏ tiết.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

Xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
Số lượng
Phần trăm

b/ Giải pháp:

– Xây dựng hàng ngũ cán bộ lớp có năng lực và kiểu mẫu.

– Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học trò.

– ………………………………………………………

– ………………………………………………………

3/ Học tập:

a/ Tiêu chí:

– 100 % HS thực hiện tốt phong trào thi đua tuần học tốt, tiết học tốt,…………………

– …………………………………………………………………………………………

Xếp loại Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
Số lượng
Phần trăm

– 100% học trò đủ điều kiện xét dự thi TN THPT (K12).

– ….. % thi đậu TN THPT(K12).

– ….. % thi đậu ĐH, CĐ,…(K12).

b/ Giải pháp:

– Mỗi học trò cố đầy đủ bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập.

– Phát huy tốt ban cán sự bộ môn và tận dụng triệt để 15 phút đầu giờ để rà soát, truy bài và hướng dẫn giải bài tập tại lớp.

– Yêu cầu học trò phải có góc học tập ở nhà, chú trọng việc tự học ở nhà đối với từng HS.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế rà soát thi cử.

– HS yếu kém tham gia học phụ đạo đầy đủ. GVCN theo dõi và nhận định vào cuối tuần học.

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

4/ Lao động:

a/ Tiêu chí:

– 100% HS tham gia đầy đủ các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường.

b/ Giải pháp:

– Quán triệt học trò tham gia đầy đủ các buổi lao động trường, lớp, ý thức bảo vệ môi trường, lao đông tập thể.

– Giáo dục HS có ý thức hăng say tích cực, ý thức tốt trong lao động xây dựng phong cảnh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động trong nhận xét nhận định HS lao động.

5/ Giáo dục NGLL:

a/ Tiêu chí:

– 100 % HS tham gia đầy đủ các hội thi văn hóa, văn nghệ do trường, Đoàn, cấp trên tổ chức.

– 100% HS tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa, học thể dục, học tập tốt các tiết HĐGDNGLL.

– Tuyên truyền vận động HS tham gia bảo hiểm Y tế, Thân thể.

– 100% học trò tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, làm tốt các kế hoạch nhỏ…

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

b/ Giải pháp:

– Nhắc nhở, động viên, quán triệt HS tham gia đầy đủ có chất lượng.

– Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút sự tham gia của học trò, đồng thời giáo dục ý thức ý thức tập thể, tạo nên cho học trò kỷ năng giao tiếp, xử sự xã hội.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hs, khuyến khích hs tham gia.

– …………………………………………………………………………………………

6/ Phong trào:

a/ Tiêu chí:

– …………………………………………………………………………………………

b/ Giải pháp:

– …………………………………………………………………………………………

7/ Về công việc vệ sinh môi trường:

a/ Tiêu chí:

– …………………………………………………………………………………………

b/ Giải pháp:

– …………………………………………………………………………………………

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 9 năm 20…:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ 25/8 tới 30/8
2
Từ 1/9 tới 6/9
3
Từ 8/9 tới 13/9
4
Từ … tới…

2. Tháng 10 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

3. Tháng 11 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

4. Tháng 12 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

5. Tháng 01 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

6. Tháng 02 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

7. Tháng 03 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

8. Tháng 04 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

9. Tháng 05 năm 20….:

Tuần Nội dung Giải pháp Kết quả
1
Từ … tới…
2
Từ … tới…
3
Từ … tới…
4
Từ … tới…

Duyệt Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

GVCN

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Bạn thấy bài viết Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Kế #hoạch #chủ #nhiệm #lớp #bậc #THPT #năm

Xem thêm chi tiết về Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 ở đây:

Bạn thấy bài viết Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Kế hoạch chủ nhiệm lớp bậc THPT năm 2022 – 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận