Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Bạn đang xem: Khẩn trương lấy ý kiến ​​nhân dân về Luật đất đai sửa đổi tại bangtuanhoan.edu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo thông cáo, việc triển khai Nghị quyết số Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị lấy ý kiến ​​nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã trình Nghị quyết. Số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc lấy ý kiến ​​về Dự thảo Luật (sửa đổi), trong đó cung cấp một số dịch vụ. cho các dịch vụ, chi nhánh và khu vực.

Qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã có nhiều cộng đồng kiến ​​nghị lấy ý kiến ​​nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi). Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ vận động dư luận xã hội ở nhiều bộ, ban, ngành còn chậm.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số Đối với từng nhóm đối tượng trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu:

Các Bộ trưởng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương chuẩn bị quy trình lấy ý kiến ​​góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên, chuyên gia. các nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách; tổng hợp, lập báo cáo kết quả lấy ý kiến ​​nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời gian quy định.

Phấn hoa của Ủy ban Ủy ban của Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân trong đất Đất đai (Đã thay đổi) của những người được đề cập trong khu vực, trực tiếp trong mỗi nhóm. chính sách con người và đất đai mang tính vùng hoặc miền. Xây dựng, lập báo cáo kết quả lấy ý kiến ​​cộng đồng gửi Bộ Môi trường và Tài nguyên trong thời gian quy định.

Các địa phương chưa thực hiện quy trình lấy ý kiến ​​nhân dân cần đánh giá nghiêm túc việc chậm công bố quy trình và kế hoạch lấy ý kiến ​​nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các tổ công tác rà soát, lấy ý kiến ​​rộng rãi về Luật Đất đai (sửa đổi); thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ góp ý xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử này để nhân dân được lắng nghe; tiến độ tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân ở các bộ, ban, ngành;

Xem thêm bài viết hay:  ‘Mãn nhãn’ trước hàng trăm cây mai cổ tiền tỷ

Phải đặt mọi việc để việc lấy ý kiến ​​Nhân dân, giải trình và lấy ý kiến ​​Nhân dân về quy trình xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) để đảm bảo cho sự quyết định đó là tốt và lâu dài.

Các Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lớn theo dõi tình hình thực hiện của các thành phố lớn và trả lời Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. kết quả.

Nhớ lấy vấn đề này: Soạn nhanh lấy ý kiến ​​nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#khẩn cấp #sửa đổi #kiến nghị #dư luận #sửa đổi #Dự thảo #Luật #Đất đai #đất đai #sửa đổi

Xem thêm chi tiết về Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ở đây:

Nhớ để nguồn: Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận