Khởi động Giải thưởng ‘Bông lúa vàng Việt Nam’ lần thứ 4 năm 2023

Bạn đang xem: Phát động Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ IV năm 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 4, năm 2023 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép chuẩn bị quy trình chấm giải và trao giải.

Theo Quyết định số Theo Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Kế hoạch chuẩn bị tổ chức các sự kiện xét tặng “Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ IV năm 2023 đã được phê duyệt và phát hành. các đơn vị. làm đi.

Mục đích của giải thưởng này nhằm lựa chọn, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là tác giả: sản phẩm, giải pháp, giải pháp hữu ích; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các loại cây trồng, vật nuôi, nông cụ, máy móc thiết bị, thủ công mỹ nghệ; sản phẩm nông nghiệp phổ biến.

Ngoài ra, các mô hình tương tự về tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ công tác, hợp tác xã, tổ, nhóm nông dân sản xuất theo mô hình mới, hiệu quả, mở rộng kinh tế nông nghiệp, nông thôn. , sản phẩm OCOP vì đất nước… nâng cao khả năng vận động của người dân; nâng cao năng suất, sản lượng, sử dụng tài nguyên và giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, xây dựng cộng đồng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động tôn trọng giúp xác định rõ và sâu sắc hơn công tác nông nghiệp – nông dân – nông thôn là ba lĩnh vực có quan hệ mật thiết, không liên quan và rất quan trọng. có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo “nông nghiệp hữu cơ, làng xã hiện đại, nhà nông thịnh vượng”, hạ tầng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn.

Vì vậy, “Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam” là giải thưởng duy nhất của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức bình chọn. , tôn vinh và ghi nhận các giải thưởng.

Bộ NN-PTNT khẳng định, việc tôn vinh các sản phẩm đạt “Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam” là thể hiện sự kính trọng, ghi công và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta. , các cá nhân, cây bút, nhóm cây bút hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã đồng hành, sát cánh và có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Hoa lan khẳng định vị thế cây trồng chủ lực ở TP.HCM

Nhớ copy bài: Phát động ‘Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam’ lần thứ IV năm 2023 trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Khởi nghiệp #Vàng #Bông #Vàng #Giải thưởng #Việt Nam #Việt Nam #lần thứ #lần thứ năm

Xem thêm chi tiết về Khởi động Giải thưởng ‘Bông lúa vàng Việt Nam’ lần thứ 4 năm 2023 ở đây:

Nhớ để nguồn: Khởi động Giải thưởng ‘Bông lúa vàng Việt Nam’ lần thứ 4 năm 2023 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận