Kiểu pháp luật phong kiến là gì? Đặc điểm pháp luật phong kiến?

Bạn đang xem: Pháp luật phong kiến ​​là gì? Đặc điểm của pháp luật phong kiến? Trong bangtuanhoan.edu.vn

Pháp luật phong kiến ​​là gì? Nêu đặc điểm của pháp luật phong kiến?

Như chúng ta đã biết, pháp luật ra đời từ rất xa xưa và trở thành phương tiện điều chỉnh các quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội. Pháp luật ghi nhận các quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội dưới hình thức các quy tắc phi pháp luật của nhà nước chủ nô,… Đồng thời, pháp luật cũng điều chỉnh các quan hệ xã hội cuối cùng, nơi diễn ra các vụ án. . Có tiền lệ như một mô hình để đáp ứng. trường hợp thực tế cuộc sống. Vậy trong nhà nước phong kiến, pháp luật được quy định và trình bày như thế nào, đây là điều mà nhiều bạn đọc quan tâm. Vậy pháp luật phong kiến ​​là gì? Nêu đặc điểm của pháp luật phong kiến?

1. Pháp luật phong kiến ​​là gì?

Thế kỷ III TCN, pháp luật phong kiến ​​ra đời ở Trung Quốc, khoảng thế kỷ V, ở Tây Âu và Ấn Độ, ở bán đảo Ả Rập và Trung Á khoảng thế kỷ VII, ở Nga, Ba Lan, Ucraina và các dân tộc Xlavơ từ thế kỷ VI đến thế kỷ thứ V. thế kỷ thứ năm. thế kỷ thứ chín và thứ mười.

Pháp luật phong kiến ​​được hiểu là một loại quy luật sinh ra, tồn tại, lớn lên và tiêu vong gắn liền với phong cách của nhà nước phong kiến ​​và phương thức sản xuất phong kiến.

Nhà nước phong kiến ​​ra đời tiếp thu những quy tắc xử sự trong xã hội dưới hình thức những quy tắc phi pháp của nhà nước chiếm hữu nô lệ, những quy tắc đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo. , nhưng những quy tắc và tập quán này phải phù hợp với ý chí của Nhà nước pháp quyền, tức là trở thành những quy tắc xử sự được Nhà nước bảo đảm.

Nhà nước ban hành những quy tắc xử sự mới nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội mới thay thế những quy tắc xử sự không còn phù hợp với hoàn cảnh xã hội và ý chí của Nhà nước, đồng thời Nhà nước thừa nhận những quy tắc xử sự đã có trước. tỷ lệ bổ sung làm cơ sở. để giải quyết các trường hợp tương tự. Pháp luật phong kiến ​​được đại diện bởi giai cấp và giai cấp và tính xã hội.

Pháp luật phong kiến ​​là loại pháp luật chịu sự tác động quyết định của cơ sở kinh tế – xã hội nên pháp luật phong kiến ​​chủ yếu thể hiện ý chí của giai cấp phong kiến, cụ thể: giai cấp địa phương. chủ nhân. quý tộc phong kiến ​​tôn trọng tôn giáo và thể hiện ý chí chung của toàn xã hội. Pháp luật phong kiến ​​là phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội phong kiến.

2. Đặc điểm của pháp luật phong kiến:

Pháp luật phong kiến ​​được xây dựng trên cơ sở cơ chế sở hữu tư nhân của quý tộc và địa chủ phong kiến ​​đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất, bóc lột nông dân thông qua tô thuế và địa tô. Pháp luật phong kiến ​​thể hiện ở các đặc điểm sau:

2.1. Luật phong kiến ​​thiết lập và bảo vệ trật tự thầu dầu, thừa nhận và bảo vệ các đặc quyền của các đối tác từ mọi tầng lớp xã hội:

Pháp luật phong kiến ​​góp phần thiết lập và bảo vệ trật tự cao đẹp trong xã hội. Sự xác lập và bảo vệ này thể hiện ở sự phân chia con người trong xã hội thành các tầng lớp khác nhau, rõ nhất là trong một tổ chức, gia đình, tập thể với sự phân biệt thứ yếu rõ ràng. một cách dễ thấy.

Pháp luật phong kiến ​​quy định một cách công khai mỗi tầng lớp thượng lưu có những đặc quyền nhất định, việc phân chia đặc quyền có thể tùy theo chức tước, tước vị, dòng dõi của mỗi người… Trong pháp luật phong kiến, vua có toàn quyền quyết định mọi mặt của xã hội; Quý tộc, lãnh chúa, lãnh chúa phong kiến, địa chủ và linh mục được trao quyền hợp pháp để đưa ra quyết định đối với nông dân và ngược lại đối với những nông dân bất lực.

Xem thêm: Không có tự do kết hôn trong pháp luật phong kiến ​​Việt Nam

– Ở nhiều nơi, thực tế xảy ra: người nhận vừa là người làm luật, vừa là người xét xử, vừa là người thừa hành, như một ông chủ có toàn quyền trong một ngôi làng nhỏ do người này quản lý, v.v.

– Các lợi ích và diện tích đất đai cũng được phân theo các hạng nhất định.

– Đối với cùng một tội phạm, pháp luật quy định một hình phạt khác nhau tùy thuộc vào giai cấp, cấp bậc của tội phạm và người bị hại.

Pháp luật phong kiến ​​bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về đất đai và bóc lột địa tô, sự thống trị về chính trị và tư tưởng của địa chủ phong kiến, tăng lữ, v.v.

2.2. Luật phong kiến ​​chấp nhận việc sử dụng bạo lực và tùy tiện của những người có quyền lực trong xã hội:

– Pháp luật cho phép địa chủ, quý tộc phong kiến ​​được toàn quyền hành hạ, xét xử và áp dụng mọi hình phạt đối với nông dân một cách vô điều kiện.

– Pháp luật ràng buộc người nông dân với ruộng đất của chủ bằng cách quy định nông dân chỉ được canh tác lãng phí trên một số diện tích đất nhất định và luật cấm nông dân bỏ ruộng của chủ đi nơi khác, đồng thời cấm nông dân khác bỏ chạy trở về. Nếu bắt được trường thì phải xử lý chủ cơ sở.

– Pháp luật phong kiến ​​cho phép mọi người trong xã hội giải quyết tranh chấp với nhau bằng bạo lực như đấu súng, đấu kiếm. Chẳng hạn, theo luật của vua Louis, bên nguyên tuyên bố trước tòa, bên có tội về một tội nào đó, bị đơn chống đối, thẩm phán cho phép hai bên đánh nhau. Ví dụ, luật Frisian quy định rằng người bị đánh được bồi thường nửa xu.

2.3. Pháp luật gươm đao không thống nhất và pháp luật phong kiến ​​chịu ảnh hưởng của tôn giáo và đạo đức phong kiến:

Nhà nước phong kiến ​​trong thời kỳ cai trị của nó thiếu một hệ thống pháp luật hiệu quả nhất trong cả nước. Vì trong nhà nước phong kiến, pháp luật xuất hiện ở mọi lãnh thổ, mọi nơi và ở những nơi này pháp luật có luật riêng, các quy định của pháp luật mang tính cục bộ, địa phương. Vì vậy, việc phép vua thua lệ làng, thiếu quy định pháp luật diễn ra phổ biến ở nhiều nhà nước phong kiến.

Xem thêm: Đặc điểm của hình phạt trong pháp luật phong kiến ​​Việt Nam

Do có tác động sâu rộng và mạnh mẽ trong xã hội, pháp luật phong kiến ​​có nhiều điều khoản, đó là sự thừa nhận và bảo vệ các giáo điều của Thiên chúa giáo, Nho giáo, Hồi giáo, v.v.

Ở châu Âu, Cơ đốc giáo được coi là quốc giáo và Kinh thánh được ưu tiên hơn luật và được đọc trang trọng tại các phiên tòa hình sự.

– Ở tất cả các quốc gia Hồi giáo, đạo Hồi được coi là quốc giáo và kinh Koran có tác động đến đời sống xã hội cao hơn luật pháp nhà nước.

Pháp quyền phong kiến ​​là sự thể chế hóa các quan niệm đạo đức phong kiến, còn pháp luật phong kiến ​​khác là sự ghi nhận các quy phạm đạo đức phong kiến. Chẳng hạn, ở Việt Nam, Bộ luật Hồng Đức quy định các nghi thức tế tự mà tân vương được phép thực hiện; quy định các thủ tục cưới hỏi, ma túy, để tang người thân, ngoài ra còn quy định tam tòng của người phụ nữ.

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thơ mừng năm mới hay nhất

2.4. Pháp luật phong kiến ​​quy định những hình phạt và hành quyết man rợ, đặc trưng bởi sự nghiêm khắc:

Pháp luật phong kiến ​​quy định các hình phạt chủ yếu nhằm gây ra sự đau đớn về thể xác và ý thức cho con người, làm nhục, hạ nhục con người. Vì vậy, pháp luật phong kiến ​​quy định các hình phạt như chém đầu, dìm nước, treo cổ, chôn sống, thiêu sống, cào mặt, chặt chân tay, tịch thu hũ dầu, cắt tai, móc mắt, chặt chân. . . tay,… đều được pháp luật quy định và áp dụng rộng rãi trong xã hội phong kiến.

Trong xã hội phong kiến, hình phạt tử hình thường được quy định và sử dụng, áp dụng cho hầu hết các tội phạm, hình phạt tử hình được quy định trong Bộ luật Hồng Đức như treo cổ (tử hình), chém đầu (riêng tử hình không phải là tội phạm). thử nghiệm). chặt đầu), treo cổ, chặt đầu; Bộ luật Gia Long cũng quy định các hình thức xử tử như chém, chém, giao nộp, đình đình, xẻ thịt… Ngoài ra, luật còn quy định hình thức xử tử đối với người vô tội. Chẳng hạn, nếu theo Đại Việt sử ký toàn thư, luật pháp Việt Nam có hình phạt tru di tam tộc thì Nguyễn Trãi chính là người phải gánh chịu hình phạt đó. Ba hình phạt, ở Trung Quốc, quy định ba hình phạt, chín cuộc đua rất nghiêm khắc. Trong Bộ luật Charles, nhân vật phải trả món nợ máu chính là kẻ sát nhân và người của hắn, đây là biểu hiện rõ nét nhất cho sự tàn bạo của pháp luật phong kiến ​​lúc bấy giờ.

Bạn xem bài Pháp luật phong kiến ​​là gì? Đặc điểm của pháp luật phong kiến? Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Pháp luật phong kiến ​​là gì? Đặc điểm của pháp luật phong kiến? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Kiểu pháp luật phong kiến là gì? Đặc điểm pháp luật phong kiến? ở đây:

Bạn thấy bài viết Kiểu pháp luật phong kiến là gì? Đặc điểm pháp luật phong kiến? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kiểu pháp luật phong kiến là gì? Đặc điểm pháp luật phong kiến? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Kiểu pháp luật phong kiến là gì? Đặc điểm pháp luật phong kiến? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận