Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

Bạn đang xem: Kinh tế tích cực là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Trong bangtuanhoan.edu.vn

Kinh tế học là gì? nền kinh tế nào? Kinh tế tích cực là gì? Những lợi thế và bất lợi của kinh tế tích cực là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Sự khác biệt giữa Kinh tế tích cực và Kinh tế chuẩn tắc là gì?

Kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ và tăng trưởng của một quốc gia. Và nó không chỉ là về một quốc gia, mà nền kinh tế quan trọng ngay cả với các cá nhân. Xem các bài viết sau về kinh tế học tích cực và kinh tế học chuẩn tắc.

1. Kinh tế học là gì?

Trước khi đến với sự khác biệt giữa kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc. Đầu tiên chúng ta hãy xem lại ý nghĩa của kinh tế học.

Kinh tế học được khái niệm hóa như một nhánh của khoa học xã hội liên quan đến sản xuất, tiêu dùng và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Nó được đặc trưng bởi tính hiệu quả trong sản xuất và trao đổi. Kinh tế học sử dụng các mô hình và giả định để hiểu nền kinh tế toàn cầu và tạo ra động lực.

Các nhà kinh tế khác nhau đã khái niệm hóa kinh tế theo các thuật ngữ khác nhau. Dưới đây là một số khái niệm nổi tiếng của từ nền kinh tế.

Cha đẻ của kinh tế học, Adam Smith, đã khái niệm hóa kinh tế học như một cuộc kiểm tra bản chất và lý do cho sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia.

Alfred Marshall quan niệm kinh tế học là nghiên cứu về con người trong các hoạt động kinh doanh chung của cuộc sống.

Lionel Robbins định nghĩa kinh tế học là khoa học nghiên cứu hành vi của con người như mối quan hệ giữa các mục tiêu và nguồn lực khan hiếm với các mục đích sử dụng thay thế.

2. Các loại hình kinh tế:

Kinh tế học và các nghiên cứu liên quan được phân thành hai tiểu thể loại chính.

2.1. Kinh tế vi mô:

Như tên cho thấy, kinh tế học vi mô liên quan đến nền kinh tế ở cấp độ vi mô hoặc tư nhân. Kinh tế học vi mô là một loại hình kinh tế học liên quan đến việc nghiên cứu cách thức người tiêu dùng và doanh nghiệp tư nhân đưa ra quyết định.

Các đơn vị ra quyết định này có thể là một người, một hộ gia đình, một tổ chức hoặc một cơ quan chính phủ. Nói một cách đơn giản, kinh tế học vi mô giải quyết các yếu tố và tác động độc nhất của các quyết định cá nhân.

Ví dụ, kinh tế học vi mô sẽ hỗ trợ cách một doanh nghiệp tối đa hóa sản xuất và năng lực của mình.

2.2. Kinh tế vĩ mô:

Như tên cho thấy, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế của một hệ thống lớn. Kinh tế vĩ mô liên quan đến các yếu tố sản xuất quy mô lớn hoặc các yếu tố kinh tế tổng hợp. Nó nghiên cứu hành vi và hiệu suất của nền kinh tế nói chung.

Kinh tế vĩ mô không xem xét các quyết định tư nhân. Nó làm nổi bật những thay đổi liên kết trong nền kinh tế như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng trưởng.

Ví dụ, kinh tế học vĩ mô sẽ xem xét sự đóng góp của Tổng sản phẩm quốc nội và Tổng sản phẩm quốc gia. Các nghiên cứu kinh tế rất quan trọng để phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia và vị thế của nó với tất cả các quốc gia khác. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng và tiến bộ chung của quốc gia.

3. Kinh tế học tích cực là gì?

Kinh tế học tích cực giải quyết các hiện tượng kinh tế khác nhau. Nó liên quan đến phân tích khách quan trong nghiên cứu kinh tế. Nó phù hợp với nền kinh tế ngày nay, giống như mọi thứ xảy ra trong nước đều là một phần của Nền kinh tế đang vận hành.

Kinh tế học tích cực dựa trên sự kiện và dữ liệu thực tế. Không có giả định nào được đưa ra trong kinh tế học thực chứng. Kinh tế học tích cực có thể được kiểm tra và hỗ trợ bởi dữ liệu. Nó liên quan đến việc mô tả và giải thích một quá trình kinh tế.

Nó liên quan đến các sự kiện và các mối quan hệ hành vi của nguyên nhân và kết quả. Nó cũng bao gồm sự phát triển và thử nghiệm các lý thuyết kinh tế. Quá trình kiểm tra những gì đang thực sự xảy ra trong một nền kinh tế nhất định.

Sau đây là những ví dụ về nền kinh tế tích cực:

Làm thế nào để tăng trưởng cung tiền ảnh hưởng đến lạm phát, loại trừ các chính sách được đề xuất?

Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi tiêu chính phủ sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

4. Ưu nhược điểm của kinh tế học thực chứng:

4.1. Ưu điểm của nền kinh tế tích cực:

Kinh tế học tích cực dựa trên dữ liệu khách quan.

Kinh tế học tích cực không bao gồm ý kiến ​​và đánh giá giá trị.

Kinh tế học tích cực cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu lịch sử để điều chỉnh mối quan hệ giữa lãi suất và hành vi của người tiêu dùng.

Không có chỗ cho sự phán xét và phán xét trong một nền kinh tế tích cực, cho phép các chính trị gia đề ra các giải pháp cần thiết để đối phó với bất kỳ tình huống kinh tế nào.

Kinh tế học tích cực giúp di chuyển nền kinh tế theo một hướng nhất định.

4.2. Nhược điểm của kinh tế tích cực:

Một số quyết định trong kinh tế học tích cực dựa trên cảm xúc nhiều hơn logic. Do đó, Kinh tế tích cực không phải là một quyết định tốt khi đầu tư hoặc mua hàng hóa quý giá.

Kinh tế học tích cực không phải là một khoa học hay logic thực tế.

Kinh tế học tích cực không có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với nền kinh tế

Các quyết định kinh tế tích cực ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau. Để xem xét, việc tăng lãi suất có thể có ý nghĩa đối với tăng trưởng chậm và mang lại lợi ích cho người cho vay. Nhưng đồng thời cũng có những tiêu cực, gây khó khăn cho người đi vay.

5. Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

Kinh tế học chuẩn tắc, như tên cho thấy, phản ánh những tuyên bố mang tính chuẩn mực hoặc ý thức hệ về nền kinh tế. Nó bao gồm tăng trưởng kinh tế, dự án đầu tư, báo cáo và các kịch bản có thể xảy ra.

Kinh tế học tiêu chuẩn quan tâm nhiều hơn đến các suy đoán và tuyên bố giá trị. Nó không dựa trên các yếu tố nhân quả. Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra những đánh giá mang tính ý thức hệ về những kết quả có thể xảy ra của hoạt động kinh tế nếu các chính sách công được thực thi.

Theo cách nói thông thường, kinh tế học chuẩn tắc có thể được khái niệm hóa như là “liều thuốc” của kinh tế học. Nó quyết định điều gì nên xảy ra hoặc điều gì nên xảy ra. Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra các kết luận và giải pháp.

Đưa ra dưới đây là những ví dụ chính của kinh tế học chuẩn tắc.

Chính phủ phấn đấu cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Kinh tế học hành vi cũng là một ví dụ của kinh tế học chuẩn tắc.

Cắt giảm một nửa thuế để tăng thu nhập khả dụng.

6. Ưu điểm và nhược điểm của Kinh tế học chuẩn tắc:

6.1. Ưu điểm của kinh tế học chuẩn tắc:

Giá trị của kinh tế học chuẩn tắc như sau:

Nền kinh tế tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc tạo ra và tạo ra những ý tưởng mới.

Nền kinh tế tiêu chuẩn xử lý các giao dịch mua lớn tốt hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Anđehit Fomic Là Gì? Công Thức Và Tính Chất Lý Hóa Của Anđehit Fomic

Kinh tế học tiêu chuẩn có thể khuyến nghị các chính sách để tác động đến các quyết định kinh tế.

Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra những suy đoán về ý thức hệ.

Kinh tế học tiêu chuẩn phản ánh những gì xảy ra trong hoạch định chính sách kinh tế

6.2. Những nhược điểm của kinh tế học chuẩn tắc được đưa ra dưới đây:

Kinh tế học tiêu chuẩn là không thể kiểm chứng.

Kinh tế học chuẩn tắc có vấn đề là không thể tái tạo được.

Không thể tạo ra một thị trường ổn định trong trường hợp nền kinh tế tràn lan.

7. Sự khác biệt giữa Kinh tế học tích cực và Kinh tế học chuẩn tắc là gì?

– Kinh tế học tích cực là một quan điểm có thể đo lường được và kinh tế học chuẩn tắc là một quan điểm phòng ngừa.

Kinh tế học tích cực đề cập đến nền kinh tế ngày nay, trong khi kinh tế học chuẩn tắc nhìn vào tương lai của nền kinh tế.

– Kinh tế học tích cực xác định những gì thuộc về nền kinh tế, trong khi kinh tế học chuẩn tắc xác định những gì nên thuộc về nền kinh tế.

– Kinh tế học tích cực dựa trên dữ liệu khách quan, trong khi kinh tế học chuẩn tắc dựa trên sự thật và logic.

Kinh tế học tích cực có thể được kiểm soát, trong khi kinh tế học chuẩn tắc không thể được kiểm soát và khám phá.

Kinh tế học thực chứng không đưa ra giải pháp cuối cùng, trong khi kinh tế học chuẩn tắc có thể đưa ra giải pháp và kết luận cuối cùng.

– Kinh tế học tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu chủ quan, trong khi kinh tế học tích cực xem xét dữ liệu khách quan.

Bạn xem bài Kinh tế tích cực là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Kinh tế tích cực là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? ở đây:

Bạn thấy bài viết Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Kinh tế học thực chứng là gì? Kinh tế học chuẩn tắc là gì? tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận