Mẫu bảng kê thông tin

Mẫu bảng thông tin

Image about: Mẫu bảng thông tin

Video giới thiệu: Mẫu bảng thông tin

Wiki về các mẫu bảng thông tin

Mẫu bảng kê thông tin -

Mẫu bảng thông tin

Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn Mẫu D01-TS: Khai cụ thể, xác thực và cập nhật thông tin. Mẫu bảng kê thông tin được lập để tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN hoặc Tờ khai tham gia BHXH và bảo hiểm y tế. Mẫu Bảng thông tin được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xin vui lòng tham khảo.

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

DANH MỤC THÔNG TIN

(đầu tiên): ……………………………………………………………………………………………………………

Bạn đang xem: Mẫu bảng điều khiển

(Đính kèm (2) ……………………………………………………………………………………………… )

TT

Họ và tên

số bảo hiểm xã hội

Tên, loại văn bản

số văn bản

Ngày phát hành

Ngày hiệu lực của văn bản

Cơ quan ban hành văn bản

Đoạn trích văn bản

Trích yếu nội dung cần thẩm định

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát, đối chiếu, lập danh sách và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

Ngày ……. có lẽ ………..
thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Phiếu thông tin (mẫu D01-TS)

1. Mục tiêu: tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) TK1 -TS).

2. Trách nhiệm thành lập: đơn vị.

3. Thời điểm thành lập: khi sinh.

4. Căn cứ lập: các loại giấy tờ theo Mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bản chính/bản sao/bản sao chứng thực của văn bản.

5. Chuẩn bị:

* Các chỉ số theo chiều ngang:

– Chỉ tiêu (1): ghi nội dung của danh sách (ví dụ hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN hoặc hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin) về tham gia BHXH, BHYT, BHTN). bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

– Tiêu chí (2): ghi danh sách kèm theo [ví dụ: kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc kèm theo tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].

* Tiêu chí theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi họ và tên của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 4: ghi tên, loại văn bản (Quyết định, HĐLĐ, xác nhận…).

– Cột 5: ghi số văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC…).

– Cột 6: ghi ngày, tháng, năm ban hành văn bản.

– Cột 7: ghi ngày văn bản có hiệu lực.

– Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành…; Doanh nghiệp A…).

– Cột 9: ghi nội dung trích lục văn bản (tuyển dụng, điều động, nâng lương; xác nhận người có công với cách mạng…).

– Cột 10: ghi một số thông tin tập hợp trong các giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như:

+ Truy thu: ghi một số nội dung vào văn bản làm căn cứ truy thu.

+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành): ghi rõ công việc và vị trí làm việc; mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung hoặc bậc lương, hệ số lương, thời gian hưởng lương của người lao động theo Quyết định phân công công việc, công việc hoặc Quyết định xếp lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo chuyên môn, công việc đảm nhận.

+ Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; Ngày sinh; tình dục; quốc tịch:

Họ và tên; Ngày sinh; tình dục; quốc tịch của người tham gia được ghi trong Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh;

Ghi rõ: Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của người tham gia ghi trên CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.

Nếu là đảng viên ghi rõ: họ và tên; Ngày sinh; Tháng, ngày, năm lý lịch của người tham gia được ghi vào lý lịch Đảng viên.

+ Trường hợp hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:

Đối với người có công giúp đỡ cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh: ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, tỷ lệ mất sức lao động của người đó. người. xứng đáng tín dụng cho. . mệnh giá được ghi trong thẻ; họ và tên, chức danh của người ký thẻ.

Đối với người có công giúp đỡ cách mạng được cấp Quyết định xác nhận, Quyết định truy tặng, Giấy chứng minh, Giấy xác nhận, Huân chương, Huân chương… (viết tắt): ghi rõ họ tên, ngày, giờ. năm sinh của người có công với đời ghi trong giấy tờ (nếu có); họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

Xem thêm bài viết hay:  Dạy con trẻ cách tự vệ nhanh khi bị sàm sỡ

Đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150 /2006/NĐ-CP): ghi rõ tên Quyết định (là biên chế, xuất ngũ, chuyển ngành); ngày nhập ngũ; quân hàm (chuẩn úy, thiếu úy…); vị trí của cựu chiến binh được nêu trong tài liệu; họ, tên, cấp bậc của người ký văn bản (hoặc ký thẩm định văn bản).

Đối với cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến được cấp Bằng khen, Giấy khen, Quyết định trợ cấp, lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh. . những người lính được nêu bằng văn bản; họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với người có quyền lợi cao hơn theo hộ gia đình (như: thân nhân của người có công với cách mạng, hộ nghèo…) được cấp giấy chứng nhận, xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: ghi đầy đủ, rõ ràng. tên người có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), họ và tên những người thân ghi trong văn bản; họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

Ghi chú: Trường hợp người tham gia không có các giấy tờ nêu tại Phụ lục 02, Mục II, III của Phụ lục 03 mà có các giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị trình cơ quan BHXH xem xét, điều chỉnh nhưng không có tên trong danh sách. . Cuốn sách này.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Biểu mẫu #bảng #tuyên bố #thông tin #thông tin

Xem thêm chi tiết về Mẫu bảng kê thông tin ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu bảng kê thông tin có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu bảng kê thông tin bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu bảng kê thông tin tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận