Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 Trong bangtuanhoan.edu.vn

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là biểu mẫu được lập ra để kê khai thông tin người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Việc kê khai, đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thực hiện theo quy định Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT Trong Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính. Nội dung trong tờ khai bạn cần điền các thông tin bắt buộc như: họ và tên của cá nhân có thu nhập, mã số thuế, địa chỉ riêng, nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc,… là nội dung của tờ khai. khai thị và gia đạo. Hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc 2022 mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 • Mẫu giảm trừ gia cảnh mới nhất
 • Cách đăng ký thuế cho người phụ thuộc theo Thông tư 105
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2022

Mẫu giảm trừ gia cảnh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

TỔNG HỢP TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA NGƯỜI PHỤ THUỘC CÓ THU NHẬP TỪ tiền lương, tiền công
(Dành cho người trả thu nhập phụ thuộc được ủy quyền sử dụng)

☐ Đăng ký thuế Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………………

2. Mã số thuế:……………………………………………………….

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

4. Đăng ký thuế người phụ thuộc theo Giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được miễn giảm trừ gia cảnh

Tên riêng có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Ngày sinh

Số

phạm vi ngày

đăng ký vị trí

Dân tộc

tỉnh/thành phố

Huyện

khu vực

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
Trước hết
2
3

(MST: Mã số thuế; ID: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.

…., tháng ngày năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ ghi vào 1 trong 2 tiêu chí “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền lập hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. cái đầu. đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Ghi chú:

 • Khi kê khai, cá nhân chỉ ghi vào 1 trong 2 tiêu chí “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. đăng ký thuế lần đầu. thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền thực hiện thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì phải sử dụng Tờ khai đăng ký thuế. được chia sẻ. (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).
 • Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hiện hành quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/01/2021.

Cách đăng ký thuế cho người phụ thuộc theo Thông tư 105

Lựa chọn 1: Ủy quyền riêng cho cơ quan chi trả thu nhập

* Nơi nộp hồ sơ: Nộp cho cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,…) nếu được ủy quyền.

* Hồ sơ đăng ký thuế, bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền.
 • Giấy tờ của người phụ thuộc: Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng đối với người phụ thuộc là người từ đủ 14 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế, cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. .

Phương án 2: Cá nhân trực tiếp đăng ký thuế cho người phụ thuộc

* Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT.
 • Giấy tờ của người phụ thuộc: Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng đối với người phụ thuộc là người từ đủ 14 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

* Nơi nộp hồ sơ (trước đây không được chỉ định):

TT nơi nộp

Trước hết

Tại Chi cục Thuế nơi DNTN làm việc đối với người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán trả.

2

Tại Cục thuế nơi phát sinh việc làm tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân từ nước ngoài trả.

3

Tại Cục Thuế, Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú) đối với các trường hợp khác.

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2022

1. Chứng minh con bạn là người phụ thuộc

(Bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng).

* Trẻ em dưới 18 tuổi

Bằng chứng là bản sao Giấy khai sinh và bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (nếu có).

* Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật không có khả năng lao động

Bằng chứng bao gồm:

 • Bản sao Giấy khai sinh và bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận khuyết tật.

* Tôi đang học tất cả các chuyên ngành

Bằng chứng bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao thẻ sinh viên hoặc bản sao kê có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, trung học chuyên nghiệp hoặc dạy nghề.

* Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng

Ngoài các giấy tờ tùy trường hợp nêu trên, hồ sơ cần có thêm các giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: Bản sao quyết định xác nhận việc nuôi con nuôi, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con, đứa trẻ, v.v.

2. Chứng minh vợ/chồng là người phụ thuộc

Bằng chứng bao gồm:

 • Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 • Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy đăng ký thân nhân.

Lưu ý: Trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi theo quy định thì người nộp thuế sử dụng giấy tờ khác thay thế như Giấy chứng nhận cư trú.

Xem thêm bài viết hay:  Outsource là gì? Những ý nghĩa của Outsource

Trường hợp vợ, chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như:

– Bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động.

– Bản sao bệnh án trong trường hợp bệnh nhân mất khả năng lao động (như AIDS, ung thư, suy thận mãn tính,..).

3. Chứng minh bố mẹ là người phụ thuộc

(bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố chồng, mẹ chồng, bố dượng, mẹ kế, bố đẻ, mẹ nuôi)

Bằng chứng bao gồm:

 • Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 • Các giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động, ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm các giấy tờ chứng minh người đó là người tàn tật không có khả năng lao động như:

– Bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động.

– Bản sao bệnh án trong trường hợp bệnh nhân mất khả năng lao động (như AIDS, ung thư, suy thận mãn tính,..).

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Danh mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Hình thức #đăng ký #đăng ký #giảm giá #ngoại trừ #gia đình #gia đình

Xem thêm chi tiết về Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2022 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận