Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất Trong bangtuanhoan.edu.vn

Vấn đề pháp lý về cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động? Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động? Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bắt buộc phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, vì vậy giấy phép là cơ sở để chứng minh tính hợp pháp trong hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Trong một số trường hợp đặc thù do bị mất, bị hỏng, doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Vấn đề pháp lý về cấp lại giấy phép lao động cho thuê lại?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng lao động. cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại lao động).

– Thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, tư nhân có nhu cầu thuê lại lao động có thời hạn nhưng không trực tiếp tuyển dụng mà thuê lại lao động khác. Nhân viên của công ty thuê lại.

Người lao động là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp thầu phụ tuyển dụng và ký kết thỏa ước lao động, sau đó làm việc và chịu sự quản lý của doanh nghiệp thầu phụ.

Mục tiêu thuê lại:

Một phản ứng tạm thời đối với sự gia tăng đột ngột của nhu cầu lao động trong một khoảng thời gian nhất định.

– Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện nghĩa vụ công dân.

– Cần tuyển công nhân kỹ thuật trình độ cao.

Hợp đồng

Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện công việc gia công phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Là giám đốc kinh doanh;

+ Không có tiền án, tiền sự;

+ Có thời gian làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động ít nhất là 03 năm (36 tháng) trong thời hạn 05 năm liên tục trước khi đề nghị cấp phép.

Thứ hai, Doanh nghiệp ký quỹ 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng Việt Nam) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp lại giấy phép gia công: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. .

Thời hạn của giấy phép được quy định như sau:

– Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

– Giấy phép có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa 60 tháng;

– Thời hạn giấy phép gia hạn bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã cấp lần trước.

Các trường hợp cấp lại giấy phép gia công: Doanh nghiệp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau:

– Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã cấp bao gồm: tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy phép bị mất hoặc bị cháy;

Giấy phép bị hư hỏng không có thông tin giấy phép đầy đủ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép:

– Công văn đề nghị cấp lại giấy phép

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoặc giấy phép bị hư hỏng, không có đầy đủ thông tin về giấy phép;

Giấy tờ: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 1 Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay bằng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc xác nhận của người lao động. . Hành động nước ngoài không phải là một tội phạm hoặc đang bị truy tố. trách nhiệm hình sự nước ngoài; Tài liệu chứng minh thời gian công tác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Giấy tờ: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 1 Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam thì Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay bằng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc xác nhận của người lao động. . Hành động nước ngoài không phải là một tội phạm hoặc đang bị truy tố. trách nhiệm hình sự nước ngoài; Giấy tờ chứng minh thời gian công tác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy xác nhận ký quỹ hợp đồng xây dựng và giấy xác nhận bị mất, cháy của chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố đối với trường hợp giấy phép bị mất, cháy;

– Giấy phép đã được cấp trước đó trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã cấp bao gồm: tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và giấy phép bị hư hỏng không còn thông tin đầy đủ về giấy phép.

Trình tự, thủ tục cấp lại giấy:

– Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép cho thuê lại lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Lao động – Thương binh). thương binh). . binh lính). quân sự và xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

– Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe được tiếp nhận khi có đầy đủ giấy tờ. Khi nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy phép hoạt động nhà cho thuê. cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thực hiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trả lại Giấy phép cho doanh nghiệp; nếu không cấp phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp không được cấp phép:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không trả lại giấy phép, bên cho thuê lại phải thanh lý toàn bộ hợp đồng cho thuê lại lao động, thực hiện và khắc phục các quyền, lợi ích hợp pháp của bên cho thuê lại lao động. bên cho thuê lại lao động. thầu phụ, nhà thầu phụ theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời đăng tải công khai nội dung hoàn thành của hoạt động cho thuê lại lao động trên báo điện tử. từ web.vn trong 07 ngày liên tục.

Bên cho thuê có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động thuê lại theo hợp đồng lao động đã ký kết. Trường hợp người lao động phải ngừng việc thì người sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê phải trả tiền lương ngừng việc theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho thuê lại bao gồm những gì?

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động là văn bản của doanh nghiệp cho thuê lại lao động gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân để yêu cầu chủ thể trả lại giấy phép trong các trường hợp sau.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động được dùng để bày tỏ nguyện vọng với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp buộc phải cấp lại giấy phép và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Cấp hay không cấp lại cũng là cơ sở để quản lý tình hình hoạt động cho thuê lại lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……, tháng ngày năm ……

ĐỀ XUẤT

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi: …(3)……………………

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:…………(1b)…………..

2. Mã số doanh nghiệp:…………(4)………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:.

Điện thoại: …………; Số fax: …………; E-mail:….

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ và tên:………….Giới tính…………Ngày sinh:….

Tiêu đề:…………(5)……..

Chứng minh nhân dân số:……

Ngày và nơi cấp: ……

5. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số(6)..ngày cấp…(7)…………

Điều kiện……(2b)………….giấy phép hoạt động gia công của Doanh nghiệp…(1c)……..

………(số 8)…

Doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật lao động.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

Người nhận:- …- …

ĐẠI DIỆN CÔNG TY (9)

(Đã ký và đóng dấu)

Họ và tên

4. Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị trả lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

(1a), (1b) và (1c) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép.

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(4) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Số giấy phép hoạt động cho thuê lại công trình đã công bố (nếu có); đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì ghi rõ cả phần số và phần chữ của Giấy phép (ví dụ: 11). . /LĐTBXH-GP ).

(7) Ngày cấp giấy phép đã cấp (nếu có).

(8) Trường hợp cấp lại Giấy phép thì ghi lý do quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bạn xem bài Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận