Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND xã, phường, thị trấn

Bạn đang xem: Mẫu đơn kiến ​​nghị, phản ánh đến UBND xã, phường, thị trấn Trong bangtuanhoan.edu.vn

Mẫu đơn, phản ánh đến UBND xã, ấp, tiểu khu? Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức đến Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn?

UBND cấp xã (huyện, thị xã) là cơ quan hành chính ở địa phương, có quan hệ mật thiết với nhân dân. Mọi hoạt động tư nhân được phép phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. đảm bảo quyền lợi của người dân. Mọi kiến ​​nghị, phản ánh gửi đến UBND đều phải được tiếp nhận và xử lý. Trong phạm vi bài viết dưới đây, THPT Trần Hưng Đạo hướng dẫn mẫu đơn kiến ​​nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân tư nhân gửi UBND cấp xã (thôn, tiểu khu).

1. Kiến nghị hoặc khiếu nại gửi đến đa số, khu phố hoặc thị trấn nhỏ là gì?

Đơn khiếu nại, khiếu nại gửi đến đa số dân (khu phố, tổ dân phố) là văn bản của cá nhân, tổ chức gửi đến Uỷ ban nhân dân khu phố, tổ dân phố, thị trấn khi gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết. sửa chữa. tiếp xúc với người khuyết tật.

Đơn kiến ​​nghị, phản ánh gửi đến đông đảo nhân dân (khu phố, tổ dân phố) là hình thức thể hiện quyền yêu cầu, xem xét, bảo vệ lợi ích của mình hoặc của tư nhân, tổ chức khác. cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục. xử lý các vi phạm theo yêu cầu, đồng thời là cơ sở để UBND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Các hình thức yêu cầu, khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG

(V/v:……)

Kính gửi: UBND xã (khu phố, thành phố)…

Tên tôi là………….Sinh nhật:…….

Số CMND:……ngày cấp:……nơi cấp:……

Thường trú tại:……

Đang công tác:…….nơi:…..

(Nếu là tổ chức thì ghi như sau:

Tên công ty:

Địa chỉ văn phòng:

Giấy ĐKKD số: …..ngày cấp:…nơi cấp:…..

Số điện thoại:….

Đại diện pháp lý:

Họ và tên:…..

Số CMND: …..ngày cấp:…..nơi cấp:……

Hộ khẩu thường trú:….

Nơi sống hiện nay: …..

Văn phòng đại diện:…

Mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra:…

Đề nghị UBND tỉnh theo dõi, giám sát vụ việc và đề xuất biện pháp xử lý.

Đề xuất hình thức kỷ luật thích hợp đối với người khởi kiện.

Tôi xin cam đoan trước cơ quan đơn kiến ​​nghị trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung kiến ​​nghị.

Mong UBND tỉnh sớm xem xét, quyết định để đảm bảo quyền lợi cho…

Cảm ơn rất nhiều!

…..,tháng ngày năm.

Ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn về phiếu yêu cầu, phiếu phản ánh gửi đến đa số nhân dân, tổ dân phố, tổ dân phố:

Để viết đơn khởi kiện, trước hết người làm đơn phải xác định nội dung của đơn khởi kiện, ví dụ: Đơn khởi kiện về ông Nguyễn Văn A.

Thí sinh gửi đơn về UBND cấp xã (khu phố, tiểu khu) nơi mình sinh sống, nếu cụ thể hơn thí sinh cũng có thể ghi chủ thể người có thẩm quyền sắp xếp, ví dụ:

Kính gửi: UBND xã (huyện, thành phố) Bến Hải.

Ông Nguyễn Văn B- Chủ tịch UBND xã Bến Hải (khu phố, TP).

Thí sinh điền các thông tin sau:

– Đối với cá nhân: người làm đơn phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú theo chứng minh nhân dân do cơ quan có thẩm quyền cấp. cấp quyền; hiện đang làm gì, ở đâu (thông tin này liên quan đến việc xác định Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ)

– Đối với tổ chức: người nộp hồ sơ cần xem xét các thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngày cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông tin về người đại diện theo pháp luật được ghi như thể người đăng ký là cá nhân.

Bài thuyết trình sự kiện cần được trình bày trung thực, khách quan, rõ ràng và không bịa đặt. sự cố…

Việc làm đơn khởi kiện cần tìm hiểu kiến ​​thức pháp luật để đưa ra đơn khởi kiện hợp lý hơn. (ví dụ: xin lỗi riêng, bồi thường, v.v.)

Cuối cùng, người làm đơn điền họ, tên, tháng, năm của đơn và ký tên, ghi rõ họ tên.

4. Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến ​​nghị của cá nhân, tổ chức đến Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn:

Khái niệm kiến ​​nghị được hiểu là việc công dân, tổ chức tư nhân, cơ quan quản lý hành chính nhà nước (cụ thể là Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn) đề nghị chấp thuận của công dân, tổ chức tư nhân. khắc phục và điều chỉnh. , sửa đổi hoặc có phương án, giải pháp, hình thức quản lý, điều chỉnh, quản lý một lĩnh vực chuyên môn nhất định được thực hiện trong quá trình quản lý hành chính nhà nước; giải pháp, giải pháp, hình thức quản lý mà người khởi kiện cho rằng không hiệu quả, không phù hợp, không khả thi, có thể gây ra hoặc đã gây hậu quả xấu đến hoạt động chung và lợi ích hợp pháp của Công ty. người khởi kiện. công dân, tổ chức, tập thể.

Khái niệm tham vấn được hiểu là việc công dân, tổ chức nêu lên, kiến ​​nghị với cá nhân, đơn vị có thẩm quyền (là Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thị trấn) xem xét, kịp thời khắc phục những vướng mắc. tác động tiêu cực đến đời sống bình dân. hành động hoặc gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp trong các lĩnh vực đời sống xã hội của cá nhân, tổ chức, tập thể.

Nội dung đề xuất:

– Những vướng mắc cụ thể do tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước gây chậm trễ, vướng mắc hoặc vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các quy định hành chính.

– Quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước chưa phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; bất hợp pháp; trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và các vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

– Phương án xử lý khiếu nại trên; chủ động ban hành các quy định hành chính mới liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị

– Tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan.

– Đảm bảo công khai, minh bạch.

Trình tự thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất để bảo đảm việc phối hợp sử dụng, báo cáo, kiến ​​nghị của các cơ quan hành chính nhà nước.

– Thủ tục nhập học đơn giản, thuận tiện.

– Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền quy định.

Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến cơ quan hành chính khác để góp ý, kiến ​​nghị thì cơ quan hành chính của đơn vị chủ quản có trách nhiệm cung cấp mẫu Phiếu lấy ý kiến, kiến ​​nghị. quy định hành chính. hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tư nhân. Riêng tư, tổ chức điền đầy đủ thông tin vào phiếu phản ánh, kiến ​​nghị. Trường hợp khiếu nại, yêu cầu thuộc thẩm quyền, cơ quan hành chính đơn vị quản lý phải rà soát, theo dõi, khắc phục theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh thông qua Văn phòng đại diện. nghị sĩ. Hội đồng tỉnh. và UBND.ware. Trường hợp khiếu nại, kiến ​​nghị không thuộc thẩm quyền thì cơ quan hành chính của đơn vị quản lý có văn bản trả lời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến ​​nghị theo đúng quy định. quy định trong các Quy định này. cơ chế này.

Đối với khiếu nại, kiến ​​nghị trong việc thực hiện quy định hành chính do hành động, chậm trễ, phiền hà, không tuân thủ quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và của cán bộ, công chức:

– Cán bộ, công chức các sở (kể cả các đơn vị trực thuộc): Văn bản chuyển phản ánh, kiến ​​nghị sẽ được gửi đến các sở, ban, ngành đó để xem xét, kiểm soát. xử lý;

– Cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND cấp huyện: Văn bản chuyển phản ánh, kiến ​​nghị đến UBND cấp huyện để rà soát, kiểm soát và sử dụng;

Xem thêm bài viết hay:  Phi hành gia cuối cùng đi bộ trên Mặt trăng đã qua đời

– Cán bộ, công chức thuộc UBND đa số: Có văn bản chuyển ý kiến, kiến ​​nghị đến UBND cấp huyện để UBND cấp huyện chỉ đạo xem xét, kiểm tra, xử lý.

Đối với khiếu nại, kiến ​​nghị về quy định hành chính:

– Quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương: Văn bản yêu cầu xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị phải được gửi đến Bộ, ngành có liên quan. Quan thoại. nhận xét liên quan.

– Quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Văn bản yêu cầu xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị gửi các Sở, ban, ngành có liên quan để tra soát. . . báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý;

– Quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện: Văn bản yêu cầu xử lý khiếu nại, kiến ​​nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý;

– Quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã: Văn bản yêu cầu khắc phục khiếu nại, kiến ​​nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ huy Ủy ban nhân dân cấp xã. xã. cấp xã khắc phục.

Trường hợp khiếu nại, kiến ​​nghị về nội dung quy định hành chính được chuyển đến hai hoặc nhiều cơ quan hành chính nhà nước khác nhau mà các cơ quan đó không thống nhất được với nhau về biện pháp khắc phục; Trường hợp nội dung khiếu nại, kiến ​​nghị đã được các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý nhưng tư tổ chức, cá nhân tiếp tục có phản ánh, kiến ​​nghị thì Văn phòng Thống nhất của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh . UBND được giao. lãnh đạo, tư vấn, xử lý

Bạn xem bài Mẫu đơn kiến ​​nghị, phản ánh đến UBND xã, phường, thị trấn Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu đơn kiến ​​nghị, phản ánh đến UBND xã, phường, thị trấn bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND xã, phường, thị trấn ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND xã, phường, thị trấn có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND xã, phường, thị trấn bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh gửi UBND xã, phường, thị trấn tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận